Dokumenty

Dokumenty

ŽÁDOSTI A FORMULÁŘE

 • Lékařská zpráva pro odškodnění bolestízde
 • Zdravotní způsobilost žáka – zde
 • Odhlašovací lístek ze školní družiny – zde
 • Žádost o individuální vzdělávací plán – zde
 • Žádost o odklad povinné školní docházky – zde
 • Žádost o přijetí dítěte k zápisu k povinné školní docházce – zde
 • Žádost o pokračování v základním vzdělávání – zde
 • Žádost o uvolnění z předmětu – zde
 • Žádost o uvolnění žáka v průběhu vyučování – zde
 • Žádost o uvolnění žáka 2. stupně ze školy – zde
 • Žádost o uvolnění žáka 1. stupně ze školy – zde
 • Žádost o přijetí žáka do 1. ročníku ( dotazník pro rodiče ) – zde
 • Žádost o přijetí žáka do 2. – 9. ročníku pro nové žáky  ( dotazník pro rodiče ) –zde
 • Žádost o přijetí žáka do 0. ročníku pro nové žáky  ( dotazník pro rodiče ) – zde

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠVP pro PV (předškolní vzdělávání) s názvem Škola je náš kamarád, platný od 1.9.2016,  a ZV (základní vzdělávání) s názvem Škola hrou i radostí, platný od 1.9. 2014, je k nahlédnutí v budově školy. Koordinátor ŠVP: Ing. Marcela Bezděková, email: bezdekova@zsrevnice.cz
Školní vzdělávací program (ŠVP) je učební dokument, který si každá základní a střední škola v České republice vytváří, aby realizovala požadavky rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro daný obor vzdělávání.
 • ŠVP PV naleznete – zde
 • ŠVP ZV naleznete –zde
 • Vzdělávací obsahy vyučovaných předmětů naleznete – zde
 • Průřezová témata naleznete – zde

GDPR

 • Zásady ochrany osobních údajů naleznete zde
 • Text nařízení EP a REU GDPR naleznete zde

VÝROČNÍ ZPRÁVY

 • Výroční zpráva ze školního roku 2022/ 2023 zde
 • Výroční zpráva ze školního roku 2021/ 2022 zde
 • Výroční zpráva ze školního roku 2020/ 2021 zde
 • Výroční zpráva ze školního roku 2019/ 2020 zde
 • Výroční zpráva ze školního roku 2018/ 2019 zde
 • Výroční zpráva ze školního roku 2017/ 2018 zde
 • Výroční zpráva ze školního roku 2016/ 2017 – zde
 • Výroční zpráva ze školního roku 2015/ 2016 – zde
 • Výroční zpráva ze školního roku 2014/ 2015 – zde
 • Výroční zpráva ze školního roku 2013/ 2014 – zde
 • Výroční zpráva ze školního roku 2012/ 2013 – zde
 • Výroční zpráva ze školního roku 2011/ 2012 – zde
 • Výroční zpráva ze školního roku 2010/ 2011 – zde
 • Výroční zpráva ze školního roku 2009/ 2010 – zde
 • Výroční zpráva ze školního roku 2008/ 2009 – zde
 • Výroční zpráva ze školního roku 2007/ 2008 – zde
 • Výroční zpráva ze školního roku 2006/ 2007 – zde