O škole

Počátky školství v Řevnicích jsou poněkud spletité a mnohá fakta nelze přesně doložit. Vycházet můžeme ze dvou dostupných pramenů o nejstarších dějinách řevnické školy. Prvním z nich je školní kronika a druhým obecní kronika z minulého století.

Podle vyprávění nejstarších řevnických občanů bývala škola v domě č.p. 10, později pak v domě č.p. 54 a to až do května roku 1822. Tehdy byla zahájena stavba nové školní budovy na náměstí. Tato škola sloužila dětem plných 62 let. Dětí však přibývalo, a žáci se do staré budovy nevešli. V roce 1884 nastal tedy pro řevnické školství další zlom. Byla zahájena výuka v nově otevřené obecné škole (č.p. 64). Jednání o zřízení této školy se vedla od roku 1878 a do základního kamene byly vloženy tehdejší mince, některé české noviny a pamětní listina vztahující se k budově. Ve 30. letech minulého století žilo v Řevnicích kolem 3000 obyvatel a kapacita školy opět přestávala stačit. Obec začala jednat o stavbě nové budovy pro měšťanskou školu podle projektu architekta Milana Babušky. Její základní kámen byl položen 23. června 1934 a v prosinci 1935 se ve škole začalo vyučovat. Během historie řevnické školy byly pro její potřeby využívány další budovy – budova fary č.p.20, budova č.p. 64 na náměstí, budova č.p. 27, 4.P. 676 v Mníšecké ulici.

K dalším rozšířením kapacity školy došlo v souvislosti s otevřením nové přístavby na začátku školního roku 2016/2017 a po rekonstrukci a vestavbě historické části školní budovy v průběhu školního roku 2019/2020.

V současné době je Základní škola v Řevnicích plně organizovaná, s kapacitou 685 žáků. V každém ročníku jsou tři paralelní třídy a škola zajišťuje také přípravu dětí s odkladem školní docházky nebo v posledním předškolním roce v jedné třídě přípravného ročníku. V současné době se vyučuje ve dvou budovách:

v ul. Revoluční č. 901 má své zázemí přípravná třída, třídy 1. až 3. ročníku a školní družina,

v ul. Školní č. 600 se učí žáci 4. až 9. ročníku a jsou zde také kanceláře vedení školy.

                                                                            Eva Hanykýřová a Tomáš Řezníček