Hodnocení školy

INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE

  • říjen 2013 – zde
  • červen 2014 – zde
  • prosinec 2014 – zde
  • červen 2015 – zde