Školní družina

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 • 2.9.2019 – od druhé vyučovací hodiny do 17:30 hodin; v tento den nemají děti objednané obědy, nutné přihlásit
 • od 3.9.2019 – školní družina v běžném režimu

Dovolujeme si požádat zákonné zástupce o včasné potvrzení nástupu dítěte do školní družiny tak, aby bylo možno dle Směrnice ředitele školy v prvním týdnu školního roku rozhodnout o přijetí či nepřijetí žáků do ŠD.

Informace o podávání přihlášek do školní družiny naleznete zde

 • Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny zde
 • Informace o školní družině ve šk. roce 2019/20 naleznete zde
 • Kontakt: 226 200 565, 778 718 845 ( 11:35 – 17:30 )
 • ZMOCNĚNÍ k odvádění dítěte ze školy naleznete zde
 • Přihláška do školní družiny – zde
 • Odhlašovací lístek ze školní družiny – zde
 • Vnitřní řád školní družiny naleznete – zde

Platba školní družiny

 • Číslo účtu: 115 – 7963970247 /0100
 • Do zprávy pro příjemce uvést: platba za družinu 2. pololetí 2018/2019 + jméno dítěte
 • žák/pololetí/doprovod na oběd + péče odpoledne  1 500,- Kč
 • žák/pololetí/doprovod na oběd                                    500,- Kč
 • V případě sourozenců je na každé další dítě sleva 50% z poplatku za družinu

POKYN ŘEDITELE ŠKOLY K POSKYTOVÁNÍ ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

 • podrobnosti naleznete zde
 • a dodatek zde

Kontakt

 • Revoluční 901
 • 252 30 Řevnice