Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky 2022

SŠ s talentovou zkouškou

Pro tyto obory se podávají přihlášky do 30. listopadu 2021

Víceletá gymnázia a střední školy s maturitou

.Informace o této skutečnosti musí být součástí jednotných kritérií přijímání pro první kolo přijímacího řízení, které ředitel školy zveřejní nejpozději do 31. ledna 2022.

Termín pro podání přihlášek na střední školy zůstává zachován – 1. března 2022 Podrobnější informace najdete na odkazu: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Přihlášky na SŠ

Jak bude probíhat vyplňování přihlášek na naší škole

Na střední školy si můžete podat maximálně dvě přihlášky.

Přihlášky tiskneme ve škole na základě podkladů, které žáci obdrží v průběhu ledna ve škole (týká se to i zájemců o víceletá gymnázia).

Podklady si rodiči doma vyplníte a pošlete zpět vých. poradkyni co nejdříve, nejpozději do 19.února.

Vytištěné přihlášky budou připraveny k vyzvednutí ve škole, nejdříve po 1. pololetí.

Po obdržení přihlášek si doma přihlášky s rodiči zkontroluje, a doplňte další údaje-podpisy, datum. Nezapomeňte na potvrzení lékaře, pokud to SŠ vyžaduje. Na gymnázia potvrzení být nemusí.

Přihlášky si každý podá na příslušnou střední školu do 1.3.2022 osobně nebo poštou.

Přijímací zkoušky na SŠ, 9.tř. naleznete v prezentaci zde

Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia naleznete v prezentaci zde

Informace o termínech 1.kola přijímacího řízení 2021/22 zde