Organizace školního roku 2019/2020

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

 • výuka v I. pololetí:                  od 2. 9. 2019 do 30. 1. 2020
 • výuka ve II. pololetí:               od 3. 2. 2020 do 30. 6. 2020
 • Podzimní prázdniny                29. 10. a 30. 10.  2019
 • Vánoční prázdniny:                 od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020
 • Pololetní prázdniny:                 31.01.2020
 • Jarní prázdniny:                      od 2. 3. 2020 do 6. 3.2020
 • Velikonoční prázdniny:           9. 4. 2019 (10. 4. a 13. 4. státní svátek)
 • Letní prázdniny:                    od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020
 • Ředitelské volno:                                    31. 10. a 1. 11. 2019
 • Třídní schůzky:          1. třídy          03.09.2019 v 16:30                 20.11.2019   22.04.2020

                  2. – 9. třídy   dle TU – max 13. 9. 2019     20.11.2019         22.04.2020

 • Pedagogické rady:                27.08.2019     14.11.2019    23.01.2020    16.04.2020   18.06.2020
 • Jazykový a poznávací pobyt ve Skotsku pro žáky 5. až 9. ročníků:    
 • Vánoční trhy:                   17. 12. 2019 od 17:00
 • Den otevřených dveří:
 • Zápis do prvních tříd:    2. 4. 2020 od 14:00 do 19:00, náhradní termín 23. 4. 2020 po telefonické dohodě
 • Lyžařský kurz pro žáky 5. až 9. ročníků:    Telnice 11. 1. – 17. 1. 2020     a  Schladming (Rakousko Ski Amade) 8. – 15. 2. 2020
 • Malá maturita:    konec května/začátek června 2020 (bude upřesněno)
 • Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků:  11. 6. 2020 od 17:00 školní jídelna
 • Školy v přírodě, exkurze:                                           dle plánu třídních učitelek/učitelů
 • Setkání ředitele školy s žákovskou radou:                 1x měsíčně nebo dle potřeby
 • Ochrana člověka za mimořádných událostí:
 • Olympiáda:         I. stupeň  květen 2020                      II.stupeň    
 • Letní akademie a loučení deváťáků:   23.6.2020 od 17:00 Lesní divadlo