Organizace školního roku

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

Prázdniny

výuka v I.pololetí: 1.9.2020 – 28.1.2021
výuka ve II.pololetí: 1.2.2021 – 30.6.2021
Podzimní prázdniny: 29.10. a 30.10. 2020
Vánoční prázdniny: 23.12.2020 – 3.1.2021
Pololetní prázdniny: 29.1.2021
Jarní prázdniny: 8.3.2021 – 14.3.2021
Velikonoční prázdniny: 1.4.2021 (2.4. a 5.4. svátek a Velikonoční pondělí)
Letní prázdniny: 1.7.2021 – 31.8.2021

Třídní schůzky

Tř. schůzky I.st (od17:00 hod)  dle TU – max 16. 9. 2020 18.11.2020 21.4.2021
Tř. schůzky II.st (od17:00 hod) dle TU – max 16. 9. 2020 18.11.2020 21.4.2021

Ředitelské volno

Pedagogické rady

26.8.2020 12.11.2020 21.1.2021 15.4.2021 17.6.2021

Ostatní

Jazykový a poznávací pobyt v Londýně pro žáky 5. až 9. ročníků:

Vánoční trhy:

Den otevřených dveří:      pravděpodobně se neuskuteční

Zápis do prvních tříd:         8.4.2021 od 14:00 do 19:00, náhradní termín 22.4.2021 dle dohody

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků:       10.6.2021

Lyžařský kurz pro žáky Rakousko:

Malá maturita:                          konec května/začátek června 2021

Školy v přírodě, exkurze:     dle plánu třídních učitelek/učitelů

Setkání ředitele školy s žákovskou radou:  1x měsíčně nebo dle potřeby

Ochrana člověka za mimořádných událostí:             bude upřesněno

Olympiáda:         I. stupeň    dle domluvy           II.stupeň     dle domluvy

Letní akademie:                                  22.6.2021 od 17:00 Lesní divadlo