Organizace školního roku 2019/2020

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

Prázdniny

výuka v I.pololetí: od 2. 9. 2019 do 30. 1. 2020
výuka ve II.pololetí: od 3. 2. 2020 do 30. 6. 2020
Podzimní prázdniny: 29. 10. a 30. 10.  2019
Vánoční prázdniny: od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020
Pololetní prázdniny: 31.1.2020
Jarní prázdniny: od 2. 3. 2020 do 6. 3.2020
Velikonoční prázdniny: 9. 4. 2019 (10. 4. a 13. 4. státní svátek
Letní prázdniny: od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2019

Třídní schůzky

1. třídy 3.9.2019 20.11.2019 22.4.2020
2. až 9. třídy dle TU – max 13. 9. 2019 20.11.2019 22.4.2020

Pedagogické rady

27.8.2019 14.11.2019 23.1.2020 16.4.2020 18.6.2020

Ostatní

Vánoční trhy:                   17. 12. 2019 od 17:00

Den otevřených dveří:  16.3.2020 od 8 hod – 14 hod

Zápis do prvních tříd:    2. 4. 2020 od 14:00 do 19:00, náhradní termín 23. 4. 2020 po telefonické dohodě

Lyžařský kurz pro žáky 5. až 9. ročníků:    Telnice 11. 1. – 17. 1. 2020     a  Schladming (Rakousko Ski Amade) 8. – 15. 2. 2020

Malá maturita:    konec května/začátek června 2020 (bude upřesněno)

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků:  11. 6. 2020 od 17:00 školní jídelna

Školy v přírodě, exkurze:                                           dle plánu třídních učitelek/učitelů

Setkání ředitele školy s žákovskou radou:                 1x měsíčně nebo dle potřeby

Ochrana člověka za mimořádných událostí:

Olympiáda:         I. stupeň  květen 2020                      II.stupeň    

Letní akademie a loučení deváťáků:   23.6.2020 od 17:00 Lesní divadlo