Erasmus+

ERASMUS+

ZŠ ŘEVNICE se otevřela mezinárodní spolupráci.

 

Dne 23. února 2022 byl podán projekt s názvem „Aktivní náctiletí“/ „ACTIVE TEENAGERS“, jehož se naše základní škola úspěšně stala součástí a získali jsme tak následně grant EU na tento dvouletý projekt. Žádost o financování aktivit v příštích dvou letech podala naše partnerská škola Wendela Hellmanskolan prostřednictvím švédské národní agentury pro mezinárodní spolupráci v rámci výzvy Evropské komise programu ERASMUS PLUS.

Cílem projektu je podpora evropské a mezinárodní dimenze inkluzivního vzdělávání na základě spolupráce škol, zvýšení povědomí o rozmanitosti evropské kultury, jazyků a společných evropských hodnot, výměna zkušeností pedagogů především týkající se poskytnuté podpory žákům se specifickými vzdělávacími potřebami a v neposlední řadě samotné navázání přátelství prostřednictvím hudby.

Jedním z výstupů projektu je vytvoření divadelní hry či muzikálu, na jehož finální podobě se budeme podílet s našimi partnerskými školami ze Švédska, Turecka a Itálie, dále např. vytvoření mnohojazyčného slovníčku, vytvoření komunikačního prostředí pro žáky a pedagogy, ale i samotné výjezdy našich žáků a pedagogů do partnerských zemí včetně jejich návštěvy u nás přibližně v dubnu 2023.

Projekt je zaměřen na naše žáky od 12 do 16 let s tím, že každého výjezdu do zahraničí se budou účastnit nejvýše čtyři žáci 7., 8. a 9. tříd s pedagogickým doprovodem. Participovat na projektu budou žáci napříč těmito ročníky prostřednictvím vzájemné komunikace se svými spolužáky ze zahraničí, vytváření prezentací o naší obci, škole, zemi, dějinách či kulturním dědictví aj. a to zejména v předmětech anglický jazyk, informatika, hudební výchova, výtvarná výchova, dějepis apod.

Žáci prostřednictvím vzájemné spolupráce mají možnost se zdokonalit v aktivním osvojení si anglického jazyka, dále mají možnost vytvořit mezinárodní přátelství bez ohledu na národnosti, kulturní, názorové či jiné odlišnosti a nakonec si rozšířit svůj všeobecný rozhled.

První výjezd našich žáků do partnerské školy – Özel Simge Ortaokulu v Turecku se uskutečnil od 13. do 18. listopadu 2022.

V dubnu 2023 přivítá ZŠ Řevnice žáky a pedagogy z partnerských škol u nás, přičemž zahraniční žáci budou ubytováni v rodinách našich žáků.

V říjnu 2023 pojedeme s žáky naší školy na vzdělávací projektový výjezd do Itálie, přičemž tuto mobilitu organizuje italská partnerská škola Istituto Comprensivo „S. D’ARRIGO“ di Venetico.

Přibližně na přelomu května a června 2024 zakončíme projekt návštěvou naší partnerské školy Wendela Hellmanskolan v městě Härnösand ve Švédsku.

Zapsala:

Mgr. Dariana Kričková, koordinátor pro mezinárodní spolupráci v rámci programu Erasmus+ ZŠ Řevnice