Vize školy

VIZE ŠKOLY

Středem našeho zájmu je samozřejmě žák, o kterého pečuje pedagog se silnou osobností. Škola poskytuje kvalitní, respektující a inspirativní vzdělání. Budujeme školu jako důvěryhodnou instituci, kdy jsou žáci, pedagogové, rodiče a vedení školy spolupracujícími partnery. Zaměřujeme se na výuku, která je zábavná, využívá širokou škálu vzdělávacích metod a strategií, rozvíjí kritické myšlení a osobnost žáka i schopnost týmové spolupráce. Děti se mění, prostředí se mění, my se měníme. Řevnická škola je místo, na které se děti mohou spolehnout.

Získali jsme certifikaci Rodiče vítáni, což znamená škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole. Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. A tato spolupráce a tolerance se nám zatím velmi daří.

A v neposlední řadě jsme škola rodinného charakteru. Zakládáme si na individuálním poznání každého z nás, na milém a pečujícím přístupu všech zaměstnanců školy k žákům a naopak také žáků k zaměstnancům. Známe se dobře navzájem a dveře ředitelny, sboroven pedagogů a kabinetů jsou všem vždy otevřeny.