Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) by měla vést k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a k úctě k životu ve všech jeho formách (§ 16 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí).

 

  • Projekt “ZAHRADA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – ZŠ ŘEVNICE” naleznete zde
  • Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice naleznete zde
  • REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 naleznete zde
  • SOUTĚŽ ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE a DEN ZEMĚ, naleznete zde