Školská rada

VOLBY DO ŠR 2022

 • Výsledky voleb naleznete zde
 • Vyhlášení voleb do ŠR – zákonných zástupců a ped. sboru zde
 • Ustanovení volební komise zde
 • Kandidátní lístek zákonných zástupců zde
 • seznam kandidátek pro volby do školské rady  zde 
 • informace o kandidátkách zde    a  zde

VOLBY DO ŠR 2019

 • Výsledky voleb zde
 • Seznam kandidátů do voleb (rodiče) naleznete zde
 • Vyhlášení voleb do ŠR – zákonných zástupců a ped. sboru zde
 • Ustanovení volební komise zde
 • Kandidátní lístek zákonných zástupců zde

VOLBY DO ŠR 2018

 • Výsledky voleb do ŠR – rodiče – naleznete zde

DOPORUČENÝ POSTUP ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKU ZŠ

(vychází ze závěru zasedání ŠR ze dne 20.9.2011)

Chce-li kterýkoliv občan (rodič) podat stížnost z jiné než pracovně-právní oblasti, obrací se na ředitele, který mu podá vysvětlení a seznámí se způsobem řešení (nápravy). Není-li občan spokojen, obrací se na Školskou radu (předsedu), v tom případě ředitel školy předkládá řešení Školské radě. Teprve potom se občan obrací na zřizovatele, nebyl-li spokojen. Obec uloží řediteli stížnost k řešení, v tom případě předkládá ředitel řešení RM.

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY

iconfinder_weather01_4102328
Předseda
Mgr. Naďa Kostková
iconfinder_weather01_4102328
Místopředseda
Mgr. Tereza Matoušková
iconfinder_weather01_4102328
Zástupce za rodiče
Ing. Jitka Nosková
iconfinder_weather01_4102328
Zástupce za rodiče
Markéta Sedláčková Davidová
iconfinder_weather01_4102328
Zástupce pedagogů
Mgr. Tereza Matoušková
iconfinder_weather01_4102328
Zástupce pedagogů
Ing. Květa Soukupová
iconfinder_weather01_4102328
Zástupce obce
Mgr. Naďa Kostková
iconfinder_weather01_4102328
Zástupce obce
Mgr. Jana Chárová

Řády

 • Jednací řád naleznete zde
 • Volební řád naleznete zde

ZÁPISY ZE ŠR

 • Zápis z jednání školské rady z 6.10.2023 zde
 • Zápis z jednání školské rady z 5.6.2023 zde
 • Zápis z jednání školské rady z 16.1.2023 zde
 • Zápis z jednání školské rady z 16.2.2022 zde
 • Zápis z jednání školské rady z 23.4.2021 zde
 • Zápis z jednání školské rady z 3.6.2020 zde
 • Zápis z jednání školské rady z 26.2.2020 zde
 • Zápis z jednání školské rady z 26.8.2019 zde
 • Zápis z jednání školské rady z 8.4.2019 zde
 • Zápis z jednání školské rady z 7.6.2018 zde
 • Zápis z jednání školské rady z 5.2.2018 zde
 • Zápis z jednání školské rady z 23.8.2017 zde
 • Zápis z jednání školské rady z 19.6.2017 zde
 • Zápis z jednání školské rady z 20.2.2017 zde
 • Zápis z jednání školské rady z 31.8.2016 zde
 • Zápis z jednání školské rady z 25.1.2015 zde
 • Zápis z jednání školské rady z 3.12.2015 zde
 • Zápis z jednání školské rady z 2.11.2015 zde
 • Zápis z jednání školské rady z 6.10.2015 zde
 • Zápis z jednání školské rady z 2.09.2015 zde
 • Zápis z jednání školské rady z 25.05.2015 zde
 • Zápis z jednání školské rady z 12.01.2015 zde
 • Zápis z jednání školské rady z 20.10.2014 zde
 • Zápis z jednání školské rady z 24.09.2014 – zde
 • Zápis z jednání školské rady z 28.08.2014 – zde
 • Zápis z jednání školské rady z 08.7.2014 – zde
 • Zápis z jednání školské rady z 06.1.2014 – zde
 • Zápis z jednání školské rady z 04.11.2013 – zde
 • Zápis z jednání školské rady z 09.04.2013 – zde
 • Zápis z jednání školské rady z 16.06.2012 – zde
 • Zápis z jednání školské rady z 20.9.2011 – zde

Volby