Aktuálně

 • Nová ŠR, odkaz zástupci, odkaz Zápis z jednání ŠR
 • Doplňující volby do ŠR - 28.6.2016, info zde
 • Doplňující volby do ŠR - 14.4.2016, info zde
 • Zápis z jednání volební komise 22.3.2016 zde
 • Ustanovení volební komise zde,
 • Vyhlášení voleb zde,
 • Kandidátní lístek ke stažení zde

Doporučený postup řešení stížností zákonných zástupců žáku ZŠ

(vychází ze závěru zasedání ŠR ze dne 20.9.2011)

Chce-li kterýkoliv občan (rodič) podat stížnost z jiné než pracovně-právní oblasti, obrací se na ředitelku, která mu podá vysvětlení a seznámí se způsobem řešení (nápravy). Není-li občan spokojen, obrací se na Školskou radu (předsedu), v tom případě ředitelka školy předkládá řešení Školské radě. Teprve potom se občan obrací na zřizovatele, nebyl-li spokojen. Obec uloží ředitelce stížnost k řešení, v tom případě předkládá ředitelka řešení RM.

Volby do Školské rady ZŠ Řevnice 23.6.2014

- výsledky zde.

 • Ustanovení volební komise zde
 • Složení volební komise zde
 • Volební komise vyhlašuje volby – podrobnosti zde
 • Kandidátní lístek pro volby do ŠR zde
 • Seznam kandidátů do ŠR za zákonné zástupce zde
 • Volební lístek pro volby zákonných zástupců do ŠR zde
 • Volební lístek pro volby pedagogických pracovníků do ŠR zde

Partneři