Volby do ŠR 2018

Výsledky voleb do ŠR - rodiče - naleznete zde

Doporučený postup řešení stížností zákonných zástupců žáku ZŠ

(vychází ze závěru zasedání ŠR ze dne 20.9.2011)

Chce-li kterýkoliv občan (rodič) podat stížnost z jiné než pracovně-právní oblasti, obrací se na ředitelku, která mu podá vysvětlení a seznámí se způsobem řešení (nápravy). Není-li občan spokojen, obrací se na Školskou radu (předsedu), v tom případě ředitelka školy předkládá řešení Školské radě. Teprve potom se občan obrací na zřizovatele, nebyl-li spokojen. Obec uloží ředitelce stížnost k řešení, v tom případě předkládá ředitelka řešení RM.

Partneři