Organizace školního roku 2016/2017

Důležité termíny

 • výuka v I.pololetí:                                    od 1. 9. 2016 do 31. 1. 2017
 • výuka ve II.pololetí:                                 od 1. 2. 2017 do 30. 6. 2017
 • Podzimní prázdniny:                               26. 10. a 27. 10. 2016 (28. 10. státní svátek)
 • Vánoční prázdniny:                                 od 23. 12 . 2016 do 2. 1. 2017
 • Pololetní prázdniny:                               3.2.2017
 • Jarní prázdniny:                                      od 13. 2. 2017 do 17. 2. 2017
 • Velikonoční prázdniny:                          13. 4. 2017 (14. 4. a 17. 4. státní svátek)
 • Letní prázdniny:                                     od 1. 7. 2017 do 1. 9. 2017

 

 • Ředitelské volno:                                    24. 10. 2016, 25. 10. 2016,18. 11. 2016, dále dle potřeby
 • Třídní schůzky:                      I. stupeň   13.9.2016    15.11.2016   18.4.2017

                                                  II. stupeň  14.9.2016    15.11.2016   18.4.2017

 • Pedagogické rady:                29.8.2016    10.11.2016  26.1.2017  12.4.2017  15.6.2017
 • Jazykový a poznávací pobyt v Londýně pro žáky 5. až 9. ročníků:  od 17. 10. 2016 do 23. 10. 2016
 • Vánoční trhy:                        20. 12. 2016 od 17:00
 • Den otevřených dveří:           20. 12. 2016 a 12. 1. 2017 od 8:00 do 16:00
 • Zápis do prvních tříd:            6.4. 2017 od 14:00 do 19:00, náhradní termín 20.4. 2017 dle dohody
 • Lyžařský kurz pro žáky 5. až 7. ročníků:                   od 26. 2. 2017 do 4. 3. 2017
 • Lyžařský kurz pro žáky 8. až 9. ročníků:               od 13.1.2017 do 20.1.2017
 • Obhajoby absolventských prací:                                  od 22. 5. 2017 do 25. 5. 2017
 • Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků:  13. 6. 2017 od 16:00
 • Loučení žáků devátých tříd:                                       27. 6. 2017 v rámci Akademie
 • Školy v přírodě, exkurze:                                           dle plánu třídních učitelek/učitelů
 • Setkání ředitele školy s žákovskou radou:                 1x měsíčně nebo dle potřeby
 • Ochrana člověka za mimořádných událostí:              26.6.2017
 • Olympiáda:         I. stupeň 27. 6. 2017       II.stupeň  28. 6. 2017
 • Letní akademie:  27. 6. 2017 od 17:00 Lesní divadlo
 •  

 

Partneři