Organizace školního roku 2017/2018

Důležité termíny

 • výuka v I. pololetí:                    od 4. 9. 2017    do 31. 1. 2018
 • výuka ve II. pololetí:                 od 1. 2. 2018    do 29. 6. 2018
 • Podzimní prázdniny                 26.10 a 27. 10. 2017
 • Vánoční prázdniny:                  od 23. 12. 2017 do 2. 1. 2018
 • Pololetní prázdniny:                 2. 2. 2018        
 • Jarní prázdniny:                       od 19. 2. 2018 do 25. 2. 2018
 • Velikonoční prázdniny:            29. 3. 2018 (30. 3. a 2. 4. státní svátek)
 • Letní prázdniny:                       od 2. 7. 2018    do 31. 8. 2018

 

 

 • Ředitelské volno:                                     29.9.2017    21. a 22.12.2017    30.4.2018     7.5.2018
 • Třídní schůzky (začátek v 17 hod):          1. třídy          6. 9. 2017        15.11.2017   18.4.2018

                                                                    2. - 9. třídy   dle tř. učitelů    15.11.2017   18.4.2018

 • Pedagogické rady:               30.8.2017     9.11.2017     25.1.2018      12.4.2018    21.6.2018
 • Jazykový a poznávací pobyt v Londýně pro žáky 5. až 9. ročníků:
 • Vánoční trhy:                    19.12.2017 od 17:00 
 • Den otevřených dveří:       22.3.2018  
 • Zápis do prvních tříd:        5.4.2018 od 14:00 do 17:00, náhradní termín 19.4.2018 dle dohody 
 • Lyžařský kurz pro žáky 5. až 7. ročníků:     Telnice, 27.1. - 2.2.2018            
 • Lyžařský kurz pro žáky 8. až 9. ročníků:     Bedřichov, 10.2. - 16.2.2018                                    
 • Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků:  21.6.2018 od 17 hodin                               
 • Školy v přírodě, exkurze:                                           dle plánu třídních učitelek/učitelů
 • Setkání ředitele školy s žákovskou radou:                 1x měsíčně nebo dle potřeby
 • Ochrana člověka za mimořádných událostí:              25.6.2018
 • Olympiáda:         I. stupeň        27.6.2018                II.stupeň     28.6.2018
 • Letní akademie a loučení deváťáků:    26.6.2018 od 17:00 Lesní divadlo

 

Partneři