Organizace školního roku 2018/2019

 


Důležité termíny

 • výuka v I. pololetí:                    od 3. 9. 2018 do 31. 1. 2019
 • výuka ve II. pololetí:                 od 2. 2. 2019 do 28. 6. 2019
 • Podzimní prázdniny                 29. 10. a 30. 10.  2018 
 • Vánoční prázdniny:                  od 22. 12. 2018 do 2. 1. 2019
 • Pololetní prázdniny:                 1.2.2019        
 • Jarní prázdniny:                       od 25.2. 2019 do 3.3.2019
 • Velikonoční prázdniny:            18.4.2019
 • Letní prázdniny:                      od 29. 6. 2019 do 1. 9. 2019

 

 

 • Ředitelské volno:                                     dle aktuální potřeby
 • Třídní schůzky (začátek v 17 hod):          1. třídy          4. 9. 2018                  21.11.2018   24.4.2019

                                                                    2. - 9. třídy   dle tř. učitelů              21.11.2018   24.4.2019

 • Pedagogické rady:                28.8.2018      15.11.2018    24.1.2019   11.4.2019    20.6.2019
 • Jazykový a poznávací pobyt ve Skotsku pro žáky 5. až 9. ročníků:    29. 5. 2019 - 7. 6. 2019
 • Vánoční trhy:                    19. 12. 2018 od 17:00 
 • Den otevřených dveří:      21.3.2019 
 • Zápis do prvních tříd:       4. 4.2 019 od 14:00 do 19:00, náhradní termín 25. 4. 2019 dle dohody
 • Lyžařský kurz pro žáky 5. až 9. ročníků:     Telnice 12. 1. - 19. 1. 2019     a   Schladming (Rakousko Ski Amade) 3. - 9. 3. 2019          
 •                               
 • Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků:  13. 6. 2019 od 17:00 školní jídelna                               
 • Školy v přírodě, exkurze:                                           dle plánu třídních učitelek/učitelů
 • Setkání ředitele školy s žákovskou radou:                 1x měsíčně nebo dle potřeby
 • Ochrana člověka za mimořádných událostí:             
 • Olympiáda:         I. stupeň                        II.stupeň    
 • Letní akademie a loučení deváťáků:    18.6.2019 od 17:00 Lesní divadlo

 

Partneři