Archív

Ve škole se recitovalo

 

Dne 7.2. proběhlo na řevnické základní škole školní kolo recitační přehlídky.

„Můj táta si celý den stojí za svým názorem“ přesvědčivě sděloval verši Petra Stančíka recitátor Vojtěch Kment ve školním kole recitační přehlídky, které se konalo na začátku února v řevnické ZŠ. Za příjemným kulturním literárním zážitkem se vypravilo toho dne osmnáct přednášejících žáků a publikum z řad spolužáků, pedagogů a rodičů. Nakonec jsme se jen tak tak vešli do útulné učebny třídy 3.B.

Zazněly verše a próza známých i méně známých autorů, např. P. Borkovce, R. Dahla, K. J. Erbena, D. Fischerové, J. Gruši, D. Charmse, M. Míkové, J. Seiferta, S. Silversteina, J. Skácela, J. Vodňanského, J. Žáčka.

Výkony dětí byly obdivuhodné. Rostislav Chára přesvědčil porotu o tom, že za dveřmi stojí Gdojá se svým kamarádem Copřesně. K zamyšlení o tom, že býváme občas pohodlní a raději se vymlouváme, nás vyzval Timotej Tulis. Prý čerpáme inspiraci u vos! Zkrátka: „Kdyby vosy chtěly pracovat jak včely, to by bylo medu. Jenže místo: „Já to zkusím,“ každá bzučí: „Copak musím? Já to nedovedu!“ Za recitaci básně M. Kratochvíla získal cenu diváků.

V okresním kole budou řevnickou ZŠ reprezentovat K. Boor, E. Hrubá, J. Koubková, K. Skripnik, M. Šafránková, A. Wildmannová, A. Zamastilová. Porota jejich výkony ocenila pěknou knížkou.

Všichni účastníci přehlídky získali diplom za odvahu a odhodlání vystoupit před diváky a malou sladkou odměnu. Všem blahopřejeme a děkujeme za milou účast! Velmi děkuji vedení školy za finanční podporu akce. Velké poděkování patří paní učitelce Janě Barnové, kolegům, kolegyním a rodičům za podporu žáků a jejich přípravu k recitaci. Velké poděkování patří i naší porotě, paní učitelce Barboře Horákové a Ludmile Klocové.

Text: Marcela Mourečková, foto Barbora Horáková zde