Archív

Schůzka Ekotýmu 28. 01. 2021

Dnes jsme se bavili o tom, do jakých činností se můžeme pustit online.

Již před Vánoci jsme uvažovali o fotografické soutěži, zároveň bychom měli zajistit peníze pro Surikatu v ZOO Praha, kterou naše škol sponzoruje.

Větší zájem vzbudila fotografická soutěž, budeme se jí proto věnovat příští týden.

Co bychom si měli do příštího týdne rozmyslet?

1. Téma/název – měl by být spjatý s přírodou, ekologií. Otázky k zamyšlení – vyhlásíme jedno, či více témat?

Návrhy od Rozázky: Příroda ve fotografiích, Fotografie přírody v očích dětí, Příroda objektivem fotoaparátu, Česká příroda objektivem, Vyletí ptáček, přírodo! Cvak! – příroda kolem nás

Škola fotí, Jaro se probouzí

2. Pro koho soutěž vyhlást: I. i II. stupeň? Pouze děti ze ZŠ Řevnice?

3. Kdy soutěž vyhlásit? Termín.

4. Jak dáme o soutěži vědět?

5. Technické podmínky: Kam fotografie zasílat, kde zpřístupnit fotogalerii. (Zjistí a domluví s panem ředitelem Tereza Matoušková)

6. Pravidla: Návrh: Pravidla: Fotku musí vyfotit ten kdo fotku prezentuje, nesmí se kopírovat, kolik fotografií?

Pro inspiraci se potívejte na Teams do Ekotýmu na fotografie od Rozárky, můžete poslat svoje fotografie.

Některé jste projevily zájem i o podporu Surikatu. Příští čtvrtek se můžeme domluvit, zda uskutečníme i tuto sbírku. Tedy, my bychom ji nějak uskutečnit měli, ZOO v současné chvíli podporu potřebuje!

Realizaci stezky s úkoly zatím odkládáme do doby, než se nás bude moci alespoň pár sejít, a na lepší počasí. Nápady na úkoly ale můžete posílat.