Archív

Recyklohraní

Naše škola je již dvanáctým rokem zapojena do školního vzdělávacího programu Recyklohraní aneb Ukliďme svět. Díky tomuto projektu si žáci prohlubují znalosti v oblasti třídění a recyklace odpadů. Umožňuje jim to osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií, tonerů a použitých drobných elektrozařízení. Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů, ale také již zmíněnou přímou účastí na sběru použitých baterií, tonerů a vysloužilého drobného elektrozařízení. Za plnění úkolů a sběr získává naše škola body, které si pak v internetovém katalogu směňuje za různé odměny charakteru výtvarných či sportovních potřeb, školních pomůcek, her atd. Více informací na www. recyklohraní.cz

I v tomto roce budou v prostorách školy umístěny sběrné nádoby. U každé nádoby budou vyvěšeny zásady správného a bezpečného třídění, jaký odpad do nádob patří.

Umístění odpadních nádob:

Budova 1. stupně ZŠ ( Revoluční ul.) : Červený kontejner ( drobné elektro) a   

                                                                 zelený papírový box ( baterie) naleznete

                                                                 v přízemí ve spojovací chodbě

                                                                 mezi   předním a prostředním pavilonem.

Budova nové přístavby ZŠ ( Školní ul.) : Červený kontejner ( drobné elektro) a   

                                                                 zelený papírový box ( baterie) naleznete

                                                                 v přízemí v prostoru šaten.

Budova ŠJ : Papírový box na tonery naleznete v prostoru šaten u dveří.

 

                                                       Děkujeme, že nám pomáháte třídit.