Archív

Projekty ve výuce prvouky

V prvouce, vlastivědě a přírodovědě na prvním stupni se často využívá projektového vyučování a skupinové práce. Druháci vám představí poslední tři projekty k tématu „Lidské tělo“.

V prvním z nich jsme se učili poznávat části lidského těla i jeho vnitřní orgány. Třída se rozdělila do dvou skupin – na dívky a chlapce. Kluci měli za úkol nakreslit muže, děvčata ženu. Nejdříve obkreslili své spolužáky, pak dokreslili vnitřní orgány a vše patřičně popsali. V závěru jsme celý projekt zhodnotili.

V tom druhém jsme se věnovali zdravé výživě. O složení  skupin tentokrát rozhodl los. Děti měly za úkol přinést do školy obaly od potravin, reklamní letáky apod. Nakreslily si potravinovou pyramidu a do ní vlepovaly nebo kreslily obrázky potravin. Při práci došlo i na výměnný obchod (s obrázky potravin se „šmelilo“ o sto šest).

A třetí projekt se týkal ošetřování různých zranění: odřenin, zlomenin, podvrtnutí, úrazů hlavy… A tak přišly ke slovu náplasti, obvazy a trojcípé šátky. Nejdřív však bylo potřeba si úraz vytvořit- pochopitelně jenom „jako“ a pak už jsme se ošetřovali a užili si při tom spoustu legrace. Při této práci si děti vybíraly své kolegy „zdravotníky“ samy. FOTKY

 

Holky a kluci ze II. A