Kalamář

KALAMÁŘ

 • Činnost spollku v roce 2016, informace naleznete zde

Kontaktní osoba

 • Kateřina Šupáčková: 777646126
 • Michaela Sudková, Alice Zavadilová, Lucie Brichtová, Iva Belková, Martina Vaňkátová
 • E-mail: kalamar.revnice@seznam.cz

ÚČET
Fio banka – transparentní účet
www.fio.cz

Číslo účtu: 2200861197 / 2010 (CZK)
Do poznámky napište Vaše jméno a třídu (nejmladší dítě)

Majitel účtu: Řevnický kalamář, z.s.
Název účtu: Řevnický kalamář, z.s.

Přehled o příspěvcích a platbách získáte na webu Fio banky: Bankovní služby – bankovní účty – transparentní účet – seznam transparentních účtů – zadání názvu účtu

Na náš e-mail : kalamar.revnice@seznam.cz zašlete kontaktní údaje na Vás, abychom Vám mohli zasílat informace o akcích a chodu spolku.

 

Stanovy

 • Stanovy spolku “Řevnický kalamář, z.s.” naleznete zde

Informace pro rodiče

Vážení rodiče žáků ZŠ Řevnice,
Rádi bychom vám představili nově založený spolek rodičů a přátel základní školy Řevnice – Řevnický kalamář.

Chceme, aby se Řevnický kalamář stal partnerem školy, sdružením rodičů, kteří mají chuť ovlivňovat dění ve škole pozitivním způsobem a sami se v něm angažovat. Těšíme se, že k činnosti spolku jakkoli přispějete, ať už pomocí při organizaci školních (vzdělávacích, zábavních či sportovních) akcí, darem, nebo jen prostou radou či nápadem. A taky doufáme, že nás bude co nejvíc, protože Řevnický kalamář rozhodně nemá být výběrovým spolkem.

Spolek si klade za cíl:

 • usnadnit komunikaci mezi rodiči a školou, poskytnout prostor, kde mohou rodiče sdělovat svá doporučení, rady a nápady vedení školy
 • pomáhat v komunikaci mezi školou a zřizovatelem
 • pořádat nejrůznější vzdělávací, sportovní a zábavné školní akce pro děti a rodiče
 • pomáhat se získáváním sponzorských darů a drobných dotací od třetích osob
 • pomáhat se získáváním prostředků na věci, které nemohou být placeny z rozpočtu školy (např. odměny pro úspěšné školáky v rámci soutěží, dárky pro odcházející deváťáky apod.)
 • okrajově vypomáhat i s výdaji (např. příspěvek na výlet, nákladnější učební pomůcku) pro sociálně potřebné děti

Naším prvním úkolem je kupříkladu dovybavit nábytkem, hrami a časopisy/knížkami tzv. Bezpečné místo, tedy učebnu, kde mohou každé odpoledne čekat děti na svůj kroužek či autobus, aby se nemusely potloukat po ulicích.

Členem spolku se může stát každý rodič či zákonný zástupce dítěte navštěvujícího ZŠ Řevnice, přičemž členský příspěvek bude činit 300 Kč za rok. Členství ve spolku je zcela dobrovolné a lze jej ze strany členů kdykoli ukončit. Každý člen má automaticky hlasovací právo, díky němuž může ovlivňovat a kontrolovat činnost spolku.

Majetek spolku (který bude tvořen členskými příspěvky, popřípadě sponzorskými dary či výnosem sbírek a jiných charitativních akcí) lze použít VÝHRADNĚ k naplnění cíle činnosti spolku, tedy k nákupu pomůcek, organizaci vzdělávacích, sportovních či zábavních školních akcí apod. Rozpočet spolku schvalují jeho členové na členské schůzi, hospodaření spolku pak kontroluje revizní komise.

Veškeré další informace získáte na třídních schůzkách. Tam bude také možno se do spolku přihlásit.