Archív

Přijímací zkoušky 2020

Aktuální informace naleznete ZDE

Žáci devátých tříd si mohou vyzvednout Zápisové lístky v kanceláři u vedení školy

Uchazečům o víceletá gymnázia budou Zápisové lístky vystaveny ve škole na základě přijetí na SŠ

Nově byl vytvořen pododkaz: Přijímací zkoušky, který naleznete v sekci Pro rodiče–Poradenství–Přijímací zkoušky

S pozdravem Dušan Pavliš