Archív

PŘED CESTOU DO RUDOLFINA

ZPRAVODAJSTVÍ zII. C

Vše začalo pozvánkou na koncert A přece se učí! Koncert se bude konat 20. 2. 2021 od 20:15 ve Dvořákově síni vRudolfinu a bude možné ho vidět a slyšet v televizi. Na ČT Art. Na koncert tentokrát nemůžeme, ale paní Křivonosková z Rudolfina nám napsala, že kdybychom chtěli, mohli bychom sedadla obsadit svými zástupci. A to tedy chceme! A děkujeme za pozvání! Před koncertem proběhla v naší třídě řádná dvoudenní příprava. První den jsme zhlédli virtuální prohlídku Rudolfina. Vstoupili jsme do krásné historické budovy a viděli jsme velkou Dvoranu, Prezidentský salónek, Dvořákovu síň, která má 1148 míst, přesněji 1104 sedadel, Dirigentský salónek, Sólistický salónek a plno dalších prostor. Také jsme se dívali ze střechy Rudolfina na řeku Vltavu, na Pražský hrad, na Prahu. To byla nádhera! Potom jsme se rozdělili do skupinek. Ve skupinkách jsme skládali věty ze slov. Pro některé to byl oříšek, pro některé vlašský ořech a někteří to rozlouskli za chvilku. Věty jsme pak přepisovali. Nyní už například víme, že Rudolfinum stojí na Starém Městě v Praze, že je sídlem České filharmonie a Galerie Rudolfinum, že v Galerii Rudolfinum se pořádají umělecké výstavy a že hlavním koncertním sálem Rudolfina je Dvořákova síň. No bodejť. Vždyť první koncert České filharmonie řídil Antonín Dvořák. Před 125 lety! Druhý den jsme malovali autoportréty, a přitom jsme poslouchali Dvořákovu symfonii „Z Nového světa“. Pak jsme plánovali trasu ze Řevnic do Rudolfina. První trasa přes Černošice, Radotína Smíchov byla kratší, ale trvala déle. Druhá trasa přes Dobřichovice, Zbraslav a Smíchov byla delší, ale trvala kratší dobu. Počet kilometrů jsme počítali a čas sledovali na mapě. Mezitím nám naši malovaní zástupci uschli, a tak jsme se s nimi na rozloučenou před cestou vyfotografovali. Nakonec jsme spaní učitelkou vytvořili toto zpravodajství.

Zdravíme Vás všichni zII. C ze Řevnic