Archív

POKUS O HISTORICKOU REKONSTRUKCI POSLEDNÍCH LET SV. VÁCLAVA

Týden před svátkem sv. Václava se třída 3.C dala do bádání o životě našeho nejvýznamnějšího světce. Své poznatky žáci zúročili v závěrečné  historické rekonstrukci posledních let života českého knížete, patrona a ochránce naší země. Chceme se s vámi podělit o naše cenná a ve vědeckých kruzích jistě velmi oceňovaná badatelská zjištění.

Sv. Václav s družinou v době před rokem 929, příp. 935 :

        

 Z našeho fundovaného bádání vyplynuly překvapivé závěry. Především si všimněte dobového oblečení, které se v 10. století nosilo.  Dále  jsme zjistili, že dvořané pravděpodobně byli za života   sv. Václava šťastní, jak vyplývá z fotografie. Velmi překvapivé bylo také zjištění, že   již tehdy používali lidé ve svých obydlích omítku.               

 Sv. Václav s družinou 28. září v roce 929, příp. 935 (viz foto 2):

  Z výzkumu jednoznačně vyplynulo, že nálada ve společnosti po smrti knížete se dramaticky změnila. Lidé byli zděšeni (viz. foto – člověk za sv. Václavem) a pobouřeni nemístným chováním Václavova bratra Boleslava. Ovšem našli se i tací, jak je patrno z fotografie, kteří nové poměry schvalovali, ba vysloveně je vítali s neskrývanou radostí. Zbývá již jen dodat, že dobová móda i omítka  se po Václavově smrti nějakou dobu neměnily.

                                                                                                                       Badatelé z 3.C