Archív

Oznámení školní jídelny

Vážení strávníci,

V pátek 5. 3. 2021 se z technických důvodů nevaří. Obědy budou automaticky odhlášené všem.

Na všechny se budeme těšit po jarních prázdninách 15. 3. 2021.

Eva Dvořáková

Vedoucí ŠJ