Archív

OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Vážení rodiče,
dovolujeme si vám připomenout, že v případě onemocnění vašeho dítěte je potřeba odhlásit oběd ve školní jídelně.
Na dotovaný oběd má dítě nárok pouze první den nemoci, tj. první den neplánované nepřítomnosti ve škole.
Stravování žáků základní školy se řídí vyhláškou číslo 107/2005 Sb. , kterou najdete v příloze
Odhlašovat obědy můžete telefonicky vždy ještě daný den
do 7,30 hodin na záznamník, SMS zprávou či mailem.
Kontakty: tel 257 721 653, 778 427 188, jidelna@zsrevnice.cz.