Archív

Oznámení k uzavření školy

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, milí žáci.

 Vláda České republiky omezuje s účinnosti od 14. října 2020 do dne 1. listopadu 2020 provoz základních škol podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Na základě tohoto omezení Základní škola Řevnice přechází na vzdělávání distančním způsobem.

1.stupeň

Informace k formě distanční výuky zašle třídní učitel prostřednictvím elektronické žákovské knížky nebo e-emailem rodičům žáků své třídy.

  1. stupeň

Distanční vzdělávání na druhém stupni bude probíhat formou online výuky přes Teams, případně zadáváním domácí přípravy v Úložišti na OneDrive.

Výuka bude probíhat dle stávajícího rozvrhu každé třídy. Začátky online hodin budou shodné se začátkem příslušné vyučovací hodiny dle rozvrhu. Online hodina bude trvat 30 minut.
Online hodiny nebudou probíhat v předmětech INF, TV, HV, VV, PČ, VKOZ a ve volitelných předmětech.

Distanční výuka je pro žáky povinná, nepřítomnost žáků na výuce musí být rodiči (zákonnými zástupci) omluvena v žákovské knížce.

Podrobné informace obdržíte od svých třídních učitelů prostřednictvím žákovských knížek, případně  e-mailem.

Informace k provozu školní jídelny najdete také v sekci Důležité na stránkách školy.

V týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020 ministr školství nařídil mimořádné volno, spojené se státním svátkem a podzimními prázdninami.

 

Pevně věříme, že společně vše zvládneme a 2. listopadu 2020 uvítáme žáky opět ve škole.

 

Děkujeme a přejeme pevné zdraví.