Archív

Online výuka v reálném čase? UMÍME!

V současné době se může stát, že žák či žákyně budou nuceni trávit čas doma v karanténě.   Děti doma čekají na výsledky testů a pokud jim jinak nic neschází, je škoda, aby se neúčastnily výuky. Díky balíčku aplikací Office 365 od firmy Microsoft se rodiče nemusí bát, že by děti zameškaly důležitou výuku. Žáci se prostě a jednoduše z domova přihlásí pomocí aplikace Teams k výuce.

Výhody online výuky v reálném čase:

– dětem se nenaruší jejich pracovní režim a zachovají se jejich pracovní návyky

– děti slyší a vidí téměř vše tak, jako by seděly s ostatními v lavici

– děti se účastní aktivně výuky (jsou vyvolávány, píší diktáty, čtou, mohou se hlásit atd.)

– děti slyší výklad nového učiva od pedagoga (což je něco úplně jiného než přečtení z učebnice)

– dětem je ihned poskytnuta zpětná vazba, vysvětlení apod.

– děti vidí své spolužáky ve škole, mohou s nimi o přestávce mluvit, pozdravit se, zeptat se, jak se

   mají atd. (ruší se stigmatizace karantény, děti vidí, že to není žádná ostuda být v karanténě)

– děti se učí pracovat s různými pc aplikacemi, což se jim do budoucna bude určitě hodit

Pro učitele je takto vedená výuka jistě náročnější, ale vzhledem k výše vyjmenovaným výhodám se to vyplatí. Děti jsou po návratu do školy zhruba na stejné úrovni jako ostatní, nic nezameškají nebo jen málo věcí. Kromě tělocviku  a různých speciálních předmětů jako vaření, dílny apod. je online výuka aplikovatelná na běžné teoretické předměty, a to je výhoda.

V odkazu níže se můžete podívat a fota a videa, jak probíhala online výuka dne 15.9 ve třídě 3.C.

   https://photos.app.goo.gl/Nw47XVxbVFUSsniW8

                                         napsal  Pavel Stolín