Archív

Kraj, který chci doporučit

Kraj, který chci doporučit

Žáci čtvrté třídy zpracovali informace o krajích v České republice. V rámci individuálních pololetních projektů si žáci vybírali jeden ze čtrnácti krajů České republiky, ke kterému mají vztah a jehož návštěvu by chtěli doporučit nám, turistům a výletníkům. V období od září 2019 do ledna 2020   děti pečlivě sbíraly informace. Všímaly si zajímavých památek, přírodních zajímavostí, sledovaly výskyt rostlin a živočichů. V rámci rodinného výletu mnozí žáci nejzajímavější místa v krajích osobně navštívili. Zjišťovali druh průmyslu a významné pracovní příležitosti v kraji. Sbírali obaly od výrobků, které byly ve vybraném kraji naší republiky vyrobené. Od paní učitelky si děti vyžádaly slepou mapku kraje a doplnily do ní názvy řek, měst, hor a zajímavých památek.

V prvním lednovém týdnu děti své práce prezentovaly před spolužáky. ,,Já jsem si vybrala Ústecký kraj, protože tam bydlí moje babička a dědeček a vyrostla tam moje maminka”, zahájila své vystoupení čtvrťačka Lucie. ,,Mám tady pro Vás obrázek z cínu”, doložila názornou ukázku těžby kovu v Krušných horách a poslala odlitek kolovat po třídě. O pár okamžiků později po třídě kolovala ukázka jablonecké bižuterie- Adélčin přívěsek. Na některých referátech jsme si přímo pochutnali. Žák Eda například hodnotil Jarmilčin referát o Karlovarském kraji jako velmi chutný, mléčný a oříškový a dojídal přitom svůj příděl lázeňské oplatky.

Jak se žákům práce povedly si můžete prohlédnout v suterénu nové přístavby.

Velmi děkuji všem žákům za pečlivě vypracované referáty. Poděkování náleží i rodičům za podporu dětí při plnění zadání obsáhlé práce.

Marcela Mourečková