Archív

Jednotná přijímací zkouška 2021

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů. Výjimkou jsou obory s talentovou zkouškou.

Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou může pro první kolo přijímacího řízení podat přihlášku na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory a to i v rámci jedné střední školy.

Přijímací zkoušky na střední školy se konají ve dvou termínech, první termín určuje střední škola, která je uvedena na prvním místě v přihlášce, druhý termín střední škola na druhém místě.

Pokud se žák hlásí na jednu SŠ s přijímací zkouškou a druhou si zvolí obor s výučním listem, zúčastní se přijímací zkoušky pouze v jednom termínu.

Datum podání přihlášek na SŠ bez talentové zkoušky je do 1. 3. 2021.         

Přihlášky budou tištěny ve škole po pololetním vysvědčení, tj. od začátku února.

 

SŠ s talentovou zkouškou

Kromě dvou výše zmíněných přihlášek na střední školy může žák podat navíc až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou.

Jednotná přijímací zkouška je pouze jednou z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání zohledňují školy i další kritéria, např. výsledky předchozího vzdělávání, umístění na různých soutěžích a olympiádách na úrovni krajského kola, výsledky školních přijímacích zkoušek či pohovorů atp.

Datum podání přihlášek na SŠ s talentovou zkouškou je do 30. 11. 2020.

Přihlášky budou vytištěny ve škole po podzimních prázdninách, tj. 2. 11. 2020.

 

Termíny konání přijímacích zkoušek:

 

TYP OBORU

1. ŘÁDNÝ TERMÍN

2. ŘÁDNÝ TERMÍN

1. NÁHRADNÍ TERMÍN

2. NÁHRADNÍ TERMÍN

ČTYŘLETÉ OBORY

12. dubna 2021

 

13. dubna 2021

 

12. května 2021

 

13. května 2021

VÍCELETÁ GYMNÁZIA

14. dubna 2021

15. dubna 2021

 

Jestliže se žák nemůže v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), může se omluvit řediteli školy. Pokud ředitel školy jeho omluvu uzná, uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu.

Sdělení o termínech (MŠMT) zde