Archív

Jednodenní výstražná stávka

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, milí žáci,
obracím se na Vás s důležitou informací ohledně provozu naší základní školy. Dne 27. listopadu 2023 se uskuteční výstražná jednodenní stávka, která bude mít vliv na běžný chod školy, který není, vzhledem k ohlášenému počtu stávkujících zaměstnanců, možno zajistit. Z tohoto důvodu jsem rozhodl o uzavření školy a zrušení veškerých aktivit. V provozu nebude ani školní jídelna, školní družina a odpolední aktivity provozované v budově školy.
Důvody k účasti na výstražné stávce jsou ze strany zaměstnanců naší školy následující:
Zabránit plánovanému snižování výdajů ve školství (snížení Phmax – týdenního počtu hodin výuky nebo parametrizace podpůrných opatření – např. počet asistentů pedagoga stanovený podle počtu žáků školy, nikoli podle skutečných potřeb), které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání.  Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů, a možná také ohrožení existence malotřídek (kterých je v našem okolí nemálo). Jedná se o krok směrem, který jde zcela proti našim snahám o zkvalitnění výuky na naší škole (dělení tříd do skupin v různých předmětech, tandemová výuka, výuka v systému CLIL…)
Zajistit, aby platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 neklesly; aby z prostředků na platy nebyly uhrazovány dávky v nemoci, což by mohlo ohrozit běžný provoz školy.
Je velmi důležité v této situaci upozornit na fakt, že se v žádném případě nejedná o snahu zajistit pedagogickým zaměstnancům škol vyšší mzdy a velmi dobře si uvědomujeme aktuální finanční situaci našeho státu.
Omlouváme se za případné nepříjemnosti, které tato situace může způsobit, a věříme, že můžeme počítat s Vaším porozuměním.
Pokud chcete podpořit nejen nás, ale především vaše děti, můžete to udělat na odkazu níže.
Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.
S pozdravem,
Mgr. Tomáš Řezníček
ředitel Základní školy v Řevnicích