Archív

 Informace o školní družině na školní rok 2020/21

 Informace o školní družině na školní rok 2020/21

Provoz zahájen od 1. 9. 2020

 Provoz školní družiny:        ranní družina             6,30 – 7,45 hod. (příjem dětí do 7,25 h.)

                                               odpolední družina      11,35 – 17,30 hod.

 Kontakty do školní družiny: telefon: 778 718 845, 226 200 565

vedoucí vychovatelka :           Bohdana Lacinová     lacinova@zsrevnice.cz

vychovatelky:                         Martina Vrátná           vratna@zsrevnice.cz

                                                    Lucie Stratilová          stratilova@zsrevnice.cz   

                                                     Jitka Vyštajnová     vystajnova@zsrevnice.cz

                                                     Hana Kubánková       kubankova@zsrevnice.cz

                                                       Radka Kracíková       kracikova@zsrevnice.cz

 Informace o ranní družině:

Ranní družina je k dispozici pro přihlášené i nepřihlášené žáky.

 Kde se nachází ranní družina:

A) pro žáky 4.tř. – 9. tř. v budově ve Školní ulici, třída Bezpečného místa

B) pro žáky předškolní třídy a 1.tř. – 3. tř. v budově v Revoluční ulici, v prostorách školní družiny (první pavilon)

 Pro přihlášené žáky je při zkráceném vyučování v prvním zářijovém týdnu, zajištěn provoz školní družiny.

 Po skončení vyučování předávají pí. učitelky děti pí. vychovatelkám.

Odchody na oběd a vyzvedávání dětí po obědě:

Vyučování do 11,35 h. – vyzvedávání dětí před budovou školní jídelny do 12,30 h.

Vyučování do 12,30 h. – vyzvedávání dětí před budovou školní jídelny do 13,15 h.

 Školní družina nezajišťuje z kapacitních důvodů převody dětí na oběd, pokud dítě nebude přihlášeno do odpolední družiny.

V době od 13,00 h. do 14,30 h. probíhá ve školní družině výchovně vzdělávací činnost a družina je zavřená.

(Vyzvedávání dětí v tento čas pouze v mimořádných případech a po domluvě s pí. vychovatelkou / návštěva lékaře apod.).

 Odpolední vyzvedávání dětí probíhá v čase od 14,30 h. – 17,30 h.

 Pokud je dítě přihlášené do zájmového kroužku v budově školy, vždy si vedoucí kroužku dítě vyzvedává u pí. vychovatelky i vrací zpět do družiny.

 Platba školní družiny:

žák/pololetí/ doprovod na oběd + péče odpoledne 1 500,- Kč

(podklady vám budou předány začátkem září).

V případě sourozenců je sleva na každé dítě 50% z poplatku.

 Přijatí žáci si přinesou do družiny:

notýsek na vzkazy

převlečení na školní zahradu + náhradní oblečení – ponožky, triko, spodní prádlo

sáček/taška z látky na oblečení

přezůvky – budou zůstávat v šatně školní družiny (pokud není společná se šatnou školní třídy)