Archív

Anglická konverzace

Dnes jsme zakončili hodiny konverzace v anglickém jazyce s žáky 8. tříd po zásluhách zmrzlinou. Během poslední vyučovací hodiny jsme probrali téma: My plans, wishes and dreams for coming summer holidays. Let us enjoy our summer!