Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb.- ze dne 31.5. 2016

Žádost naleznete zde. Odpověď naleznete zde.

Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb.- ze dne 22. 12. 2014

Žádost naleznete zde. Odpověď naleznete zde.

Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb.- ze dne 5. 12. 2014

Žádost naleznete zde. Odpověď naleznete zde.

Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb.- ze dne 4. 1. 2015

Žádost k náhledu zde. Odpověď naleznete zde.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace ( § 16a zákona č. 106/1999 Sb.) – Spolek Řevnice dětem – 29.1.2015

Žádost k náhledu zde Odpověď naleznete zde

Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb. – Spolek Řevnice dětem – 8.1.2015

Žádost k náhledu zde Odpověď naleznete zde

Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb. – Spolek Řevnice dětem – 9.1.2014

Žádost k náhledu zde  Odpověď naleznete zde

Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. – smlouvy o nájmu s Řevnickou sportovní a TJ Sokol

Žádost naleznete zde. Odpověď naleznete zde.

Smlouva o nájmu nemovitosti – Řevnická sportovní, s.r.o. – ZŠ
Původní sepsaná 11.9.2008 zde dodatek ze dne 19.12.2008 zde dodatek2 ze dne 2.9.2009 zde  dodatek3 ze dne 27.8.2013 zde a současná ze dne 18.6.2014 zde.

Smlouva o nájmu nebytových prostor- TJ SOKOL- ZŠ ze dne 2. 9. 2014 zde.

Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb. – Spolek Řevnice dětem – 11.8.2014

Žádost k náhledu zde. Odpověď naleznete zde, 1.příloha – zde, 2. příloha – zde.

Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb. – Spolek Řevnice dětem – 11.5.2014

Žádost k náhledu zde. Odpověď naleznete zde.

Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb. – Spolek Řevnice dětem – 5.9.2014

Žádost k náhledu zde. Odpověď naleznete zde.

Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb. – Spolek Řevnice dětem – 4.9.2014

Žádost k dispozici zde. Odpověď naleznete zde.

Inspekční zpráva České školní inspekce – červen 2014

Inspekční zprávu si můžete prohlédnout zde.

Partneři