VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ ŘEVNICE

za školní rok 2010/2011

 

 

 

1. Základní údaje o škole

1.1 škola

 

název školy

Základní škola Řevnice

adresa školy

Školní 600, 252 30 Řevnice

právní forma

příspěvková organizace

IČO

47005254

IZO

000241636

identifikátor školy

600053270

vedení školy

ředitelka: Mgr. Štěpánka Rajchlová

zástupce ředitele:    Ing. Martin Škarda

kontakt

tel:  257721796

fax: 257721796

e-mail: zsrevnice@volny.cz

www: www.zsrevnice.cz

 

1.2 zřizovatel

 

název zřizovatele

Město Řevnice

adresa zřizovatele

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice

kontakt

tel:  257720157

fax: 257720160

e-mail: pod@revnice.cz

 

1.3 součásti školy

kapacita

Základní škola

380

Školní družina

80

Školní jídelna

500 jídel denně

 

1.4 základní údaje o součástech školy

 

Součást školy

počet tříd / oddělení

počet dětí / žáků

počet dětí /

žáků na třídu

počet žáků na pedagoga

1. stupeň ZŠ

10

212

21,2

19,27

2. stupeň ZŠ

8

       144

18

11,07

Školní družina

2

80* 20**

26* 7**

26* 7**

Školní jídelna

x

336

x

x

Komentář:     * pravidelně celý týden

                    ** nepravidelně

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Materiálně-technické podmínky školy

 

Žákovský nábytek (lavice a židle) byl během školního roku doplněn na početně i esteticky vyhovující stav. Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. se podařilo značně pozvednout. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty je dostatečné, učebnice jsou moderní. Vybavení kabinetů spočívá stále vesměs v zastaralých pomůckách, jsou vybudovány chemicko-fyzikální laboratoř a učebna přírodopisu. V létě 2011 proběhlo vybudování nové PC učebny z EU peněz spolu se sedmi interaktivními tabulemi. Vybavení školy audiovizuální technikou je již dostačující.

 

materiálně-technické podmínky školy

Učebny, herny

23

Odborné pracovny, knihovny

5

Zahrada, hřiště

2

Sportovní zařízení

Nájem sálu LD a 2 kurtů Řevnické sportovní

Pozemky

1

 

1.6 údaje o Školské radě

Datum zřízení

7. března 2001

Počet členů

6

Kontakt

Lukáš Flemr (předseda): Lukáš.flemr@volny.cz, 731454616

JUDr. Alena Buriánová (místopředsedkyně): akburianova@akburianova.cz, 721304243

Mgr. Tomáš Hromádka (zástupce za město): hromadka@centrum.cz, 777944684

Mgr. Martin Procházka (zástupce za město): martin.prochazka@csicr.cz, 602615763

Mgr. Věra Horská a Mgr. Alena Filípková (zástupci za školu): v.horska@zsrevnice.cz, a.filipkova@zsrevnice.cz

 

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy

2.1 Vzdělávací programy

Vzdělávací program

zařazené třídy

Školní vzdělávací program Škola hrou i radostí – aktualizován pod

č.j.: ZŠ Řev/460/2010

1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B,6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B

 

 

3. Přehled pracovníků školy

3.1 Základní údaje o pracovnících školy

Počet pracovníků celkem

45

Počet učitelů ZŠ

26

Počet učitelek na MD

3

Počet vychovatelek ŠD

3

Počet správních zaměstnanců ZŠ

6

Počet správních zaměstnanců ŠJ

6

 

 

 

 

ped. pracovníci

funkce

Úvazek

stupeň vzdělání

aprobace

Mgr. Rajchlová Štěpánka

ředitelka

8

ČJ

Ing. Škarda Martin

zástupce ředitele

9

CH

Mgr. Dopitová Jiřina

ved. učitelka 1.st. + VP

15

ČJ,D

Bc. Schwarzová Dagmar

učitelka

22

1. st. ZŠ

Mgr. Chroustová Ludmila

učitelka

22

1. st. ZŠ

Mgr. Jana Nešťáková

učitelka

21

1. st. ZŠ

Mgr. Kateřina Brunclíková

učitelka

22

1. st. ZŠ

Bc. Peterová Miroslava

učitelka

22

1.st. ZŠ

Mgr. Sklenářová Michaela

učitelka

21

1. st. ZŠ

Mgr. Sejková Jana

učitelka

21

1. st. ZŠ

Mgr. Machová Jitka

učitelka

22

1.st. ZŠ

Mgr. Venclíková Andrea

učitelka

22

1. st. ZŠ

Mgr. Filípková Alena

učitelka

22

1. st. ZŠ

Pelcová Bohumila

učitelka AJ

16

bez aprobace

Mgr. Novák Lukáš

učitel

22

PŘ, SV, AJ

Mgr. Tomáš Hromádka

učitel

2

D, Z

Mgr. Maříková Markéta

učitelka + ŠMP

17

M, TV

Mgr. Hanykýřová Eva

učitelka

22

ČJ, D

Vašek Jaromír

učitel

22

SV

Mgr. Horská Věra

učitelka

19

VV

Markéta Sokolová

učitelka

4

bez aprobace

Mgr. Galbavá Gabriela

učitelka

18

PŘ, TV

Hrochová Václava

učitelka

22

SŠ, studuje VŠ

bez aprobace

RNDr. Haberlandová Iveta

učitelka

22

Fy, CH

Mgr. Pavliš Dušan

učitel

22

M, PŘ

Mgr. Tučková Jana

učitelka

22

D, RJ

Chvojková Milena

asistentka pedagoga

10

vychovatelství

Alena Weberová

asistentka pedagoga

4

SŠ, studuje VŠ

Spec. ped.

Bartlová Jana

ved. vychovatelka

25

ŠD

Lacinová Bohdana

vychovatelka

25

ŠD

Košťálová Martina

vychovatelka, učitelka

22

SŠ, studuje VŠ

ŠD

Samková Soňa

vychovatelka - doprovody

 

10

 

 

bez aprobace

 

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce

odborná kvalifikace

%

aprobovanost

ve výuce

%

učitelé 1. stupně

82

9

82

učitelé 2. stupně

93

13

93

vychovatelky ŠD

100

3

100

 

 

 

 

3.4. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby

do 35 let

35 – 45 let

45 – 55 let

nad 55 let do důch. věku

v důch. věku

celkem

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

2

4

1

12

2

6

0

0

0

2

5

24

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících

ostatní pracovníci

funkce

úvazek

stupeň vzdělání

Sejk Jaroslav

školník, topič

1,0 + 0,2

SOU

Chvátalová Zuzana

uklizečka

1,0

Konzervatoř

Humlová  Hana

uklizečka

1,0

SOU

Tenkrátová Pavla

uklizečka

0,8

Stratilová Lucie

uklizečka

1,0

SOU

Petrová Marie

vedoucí školní jídelny

0,7

SOU

Procházková Alena

hlavní kuchařka

0,85

SOU

Kuběnová Stanislava

kuchařka

0,85

SOU

Hrušková Hana

pomocná kuchařka

0,85

Matoušková Marcela

pracovnice provozu

0,45

Kolářová Jindřiška

pomocná kuchařka

0,85

SOU

Holečková Pavlína

hospodářka

1,0

SŠP strojní

                         

 

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol

4.1. Zápis k povinné školní docházce

počet prvních tříd

počet dětí přijatých do prvních tříd

z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu)

počet odkladů pro školní rok 2011/2012

3

55

12

9

 

4.2. Výsledky přijímacího řízení

 

a) na víceletá gymnázia a konzervatoř přijato:

 

 

z pátého ročníku

ze sedmého ročníku

 

gymnázia zřiz. Krajem

9

3

 

soukromá gymnázia

0

0

 

církevní gymnázia

0

0

 

konzervatoř

0

0

           

 

b) na SŠ zřiz. Krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitou, z 9. tříd přijato:

gymnázia

obchodní akademie

zdravotní školy

průmyslové školy

ostatní stř. školy

střední odb. učiliště

celkem

4

3

3

12

3

6

31

 

c) na soukromé školy přijato:

gymnázia

obchodní akademie

zdravotní školy

průmyslové školy

ostatní stř. školy

střední odb. učiliště

celkem

0

0

0

0

3

0

3

 

d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěr. zkouškou přijato:

z devátých ročníků

z nižších ročníků

0

0

 

e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy

v devátém ročníku

v nižším ročníku

34

0

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

5.1. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

Přehled o prospěchu

1. stupeň

třída

počet žáků

prospělo

prospělo s vyzn.

Neprospělo

žáci s dostateč.

Nehodnoceno

1.A

25

25

25

0

0

0

1.B

26

26

26

0

0

0

2.A

22

22

22

0

0

0

2.B

20

20

18

0

0

0

3.A

18

18

17

0

0

0

3.B

18

18

15

0

0

0

4.A

19

19

14

0

0

0

4.B

19

19

18

0

0

0

5.A

22

22

18

0

1

0

5.B

23

23

21

0

0

0

celkem

212

212

176

0

1

0

 

2. stupeň

6.A

19

19

6

0

2

0

6.B

20

19

8

0

6

0

7.A

17

16

4

0

3

0

7.B

18

17

8

0

5

0

8.A

16

14

4

1

3

0

8.B

20

20

11

0

4

0

9.A

16

16

1

0

10

0

9.B

18

18

7

0

4

0

celkem

144

139

49

1

37

0

 

 

počet žáků

prospělo s vyzn.

Neprospělo

žáci s dostatečnou

nehodnoceno

1. stupeň

212

176

0

1

0

2. stupeň

144

49

1

37

0

celkem

356

225

1

38

0

                       

 

Celkový přehled o chování

třída

počet žáků

pochvala TU

pochvala ŘŠ

napomenutí TU

důtka TU

důtka ŘŠ

2. stupeň

3. stupeň

1. stupeň

212

43

0

10

0

0

0

0

2. stupeň

144

18

0

8

11

6

1

1

celkem

356

61

0

18

11

6

1

1

 

 

 

 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách

 

počet omluvených hodin

počet omluvených hodin na žáka

počet neomluvených hodin

počet neomluvených hodin na žáka

1. stupeň

11 969

56,5

0

0

2. stupeň

12 873

90,7

37

0,26

celkem

24 842

70,2

37

0,10

 

5.3. Údaje o integrovaných žácích

druh postižení

ročník

počet žáků

sluchové postižení

9.

1

zrakové postižení

-

0

tělesně postižení

-

0

s kombinací postižení

-

0

s vývojovými poruchami (integrovaní)

1., 4., 5. ,6., 7.

8

se SPUCH (spec. poruchy učení a/nebo chování

2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.

11

celkový počet platných vyšetření, bez potvrzení SPUCH, jen s obtížemi učení

1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.

21

 

5.4. Počet žáků v souvislosti s trvalým bydlištěm

ŘEVNICE

OSTATNÍ

204

152

 

 

5.5. Komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu

 

Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy

Rozvrh hodin je sestaven zcela v souladu s psychohygienou. Škola má dále sestaven platný Školní řád, jehož součástí jsou pravidla pro hodnocení žáků. Tento řád byl schválen Školskou radou stejně jako ŠVP. Rozvrh hodin byl ve všech ročnících sestaven v souladu s psychohygienou. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami bylo zajištěno speciálním pedagogem a pro 8 žáků byl sestaven individuální vzdělávací plán. Vzdělávání mimořádně nadaných žáků bylo zajištěno vysíláním těchto na znalostní soutěže, kterým předchází důkladná příprava. Škola spolupracuje s PPP pro Prahu 5, kam posílá žáky, u nichž je třeba, na pravidelné kontroly. Péče školního psychologa zatím nebyla zajištěna, na dohodu o pracovní činnosti se ve druhém pololetí začalo spolupracovat se speciálním pedagogem a školním psychologem, který nárazově řešil vzniklé problémy. Od školního roku 2011/2012 by měl se školou spolupracovat intenzivněji. Prevence sociálně-patologických jevů probíhala v rámci projektu Sám sebou. Komunikace s rodiči probíhala prostřednictvím třídních schůzek a individuálních konzultací. Pravidelně se informace ze života školy vyvěšovaly na webových stránkách školy a dále se zprávy o důležitých akcích uveřejňovaly v místním časopise Ruch či Našem Reginu. Klima školy bylo zmapováno šetřením pomocí tří druhů anonymních dotazníků, jehož výsledky byly vyvěšeny na webových stránkách školy a zaslány zřizovateli školy. K zjištěným nedostatkům byla vyhlášena opatření.

 

 

 

Průběh a výsledky vzdělávání

ZŠ Řevnice usiluje o soulad výuky s obecnými cíli a zásadami základního vzdělávání. V tomto školním roce se celkem podařilo stanovit náročnost a cíle vzdělávání přiměřeně možnostem žáků, jedině v předmětu fyzika žáci vykazovali větší nedostatky a počty dostatečných jsou nečastější právě v tomto předmětu. Celkově lze však konstatovat, že pedagogičtí pracovníci respektují individuální vzdělávací potřeby žáků (přehled v tab. 5.3.).

 

Materiální podpora výuky     

Škola byla zcela zajištěna v oblasti učebnic a učebních textů. Co se týče odborných učeben, je zcela vybavena učebna fyziky a chemie a učebna přírodopisu. Počítačová učebna na 1. stupni nevyhovovala provozu – 10 míst nestačí pro dvacetičlenné třídy. Počítače byly tedy rozmístěny do jednotlivých tříd a byly připojeny na internet. Počítačová učebna na 2. stupni rovněž nevyhovovala svým počtem míst ani úrovní počítačů, ale během léta 2011 byla vybudována pro školní rok 2011/2012 zcela nová PC učebna pro 20 žáků. Pomůcky v některých učebnách a kabinetech jsou již velmi zastaralé a v průběhu roku se podařilo zakoupit velké množství nových pomůcek. Učebny na 1. stupni jsou nevyhovující z hlediska plochy, nicméně jsou velmi podnětné a esteticky upravené.

 

Vyučovací formy a metody

Hospitační činností byl sledován stav výuky v průběhu celého roku. Především bylo sledováno řízení výuky a vnitřní členění hodin, plnění stanovených cílů výuky. Případné zjištěné nedostatky byly s pedagogy individuálně probrány. Ze strany pedagogů probíhala podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty a vzájemného respektování a tolerance. Při vyučování se využívaly aktivní metody, manipulování, práce s chybou, výuka probíhá jak frontálně, tak skupinově. Zmíněné metody se týkaly převážně pedagogů prvního stupně. Na druhém stupni někteří pedagogové využívali stále neefektivních výukových metod bez motivačních prvků, ale vývoj používaných metod má vzestupnou tendenci.

V budově 1. stupně je zajištěna individuální potřeba relaxace skutečností, že zatím není zavedeno zvonění, tudíž mají učitelky možnost řídit se potřebami žáků.

 

Motivace žáků

Za nejdůležitější motivaci je na škole považován osobní příklad pedagoga. Lze konstatovat, že personální obsazení sboru na ZŠ Řevnice má vzestupnou tendenci. Vyučující se snaží propojovat teorii s praxí, využívat zkušeností žáků a analýzy chyb ke zvýšení motivace. Rozšířenějším se stává i vzájemné hodnocení žáků a sebehodnocení.

 

Interakce a komunikace

Na začátku každého školního roku třídy sestavují pod vedením svého třídního učitele pravidla komunikace, kterými se po celý rok řídí. Je tak podporována možnost vyjadřování vlastního názoru, argumentace, diskuse, vzájemné respektování, výchova k toleranci atp. Žáci mají po celý rok podněty k samostatným verbálním projevům a jsou tak rozvíjeny jejich řečové schopnosti.

 

Hodnocení žáků

Základní škola Řevnice má sestavena Pravidla pro hodnocení žáků. V případě potřeby a zájmu rodičů jsou žáci hodnoceni slovně. Dále je sestavováno pro každého žáka, který opouští základní školu za účelem studia na dalším typu školy, výstupní hodnocení. Tento typ hodnocení byl vypracován pro všechny žáky 9. tříd a pro žáky uvedené v tab. 4.2.a).

 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy

 

pracovník

název akce

financováno

6.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

 

Milena Chvojková

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga

 

ONIV

 

Mgr. Petra Flemrová

Kurz pro školní koordinátory EVVO

 

ONIV

 

Mgr. Jiřina Dopitová

Studijní program pro výchovné poradce

 

ONIV

6.2. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

 

Bc. Dagmar Schwarzová

Zdravotník zotavovacích akcí

 

zřizovatel

 

Mgr. Kateřina Brunclíková

Zdravotník zotavovacích akcí

 

zřizovatel

 

Mgr. Jana Nešťáková

Zdravotník zotavovacích akcí

 

zřizovatel

 

Mgr. Tomáš Hromádka

Zdravotník zotavovacích akcí

 

zřizovatel

 

Mgr. Eva Hanykýřová

Zdravotník zotavovacích akcí

 

zřizovatel

6.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace

 

Mgr. Věra Horská

Vzděláváním k vyšší profesionalitě

 

ONIV

 

Mgr. Jana Nešťáková

Metodický seminář eTwinning II a III

 

-

 

Mgr. Andrea Venclíková

Genetická metoda čtení a psaní

 

ONIV

 

Mgr. Markéta Maříková

Matematika v běžném životě – outdoorová matematika

 

ONIV

 

Mgr. Markéta Maříková

Bezpečně v kyberprostoru

 

ONIV

 

Mgr. Dušan Pavliš

Moderní didaktika matematiky

 

ONIV

 

Mgr. Lukáš Novák

Vzdělávání pedagogů pro integraci žáků se spec. potřebami

 

-

 

Milena Chvojková

Vzdělávání pedagogů pro integraci žáků se spec. potřebami

 

-

 

Mgr. Michaela Sklenářová

Prvouka v 1. třídě při výuce genetickou metodou

 

-

 

Mgr. Michaela Sklenářová

Žáci s ADHD syndromem a s SPU na ZŠ běžného typu

 

ONIV

Mgr. Jiřina Dopitová

Co se jim děje v hlavě?

ONIV

 

Mgr. Štěpánka Rajchlová

Projekt EU peníze školám – jak vyplnit žádost, jak vytvořit monitorovací zprávu

 

-

 

Mgr. Jana Tučková

Česká šlechta v konfrontaci s totalitními režimy 20. století

 

ONIV

 

Mgr. Chroustová Ludmila

Efektivní učení žáka se spec. potřebami

 

ONIV

 

RNDr. Iveta Haberlandová

Obsahově a jazykově integrované vyučování

 

ONIV

 

Marie Petrová

Hygienické minimum ve stravovacích službách

 

ŠJ

 

 

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

7.1. Údaje o významných mimoškolních aktivitách

Významné akce školy

Vánoční akademie ZŠ Řevnice,

Ples FS Klíček a ZŠ Řevnice, Den rodin,

Výroční ceny za školní rok 2010/2011

Další prezentace školy na veřejnosti

Vystoupení souboru Klíček na kulturních akcích v Řevnicích a okolních obcí, vystoupení žáků ZŠ Řevnice u pomníku 28. října 2010 a 5. května 2011, spolupráce s Českou poštou při výstavě obrázků u příležitosti 700. výročí Lucemburků, Vánoční trhy

Akce ve spolupráci s rodiči

Dne 13. května proběhl Den rodin, kde škola prezentovala kulturní program, výstavu s tématikou Stáří očima dětí a pod vedením odborníků se děti učily vyrábět drátěné výrobky, zdobit svíčky a tvořit ozdoby z korálků. Při této příležitosti byla prezentována reportáž žáků z Rozhlasového kroužku – rozhovory žáků se starými řevnickými občany.

Během roku proběhla 3x brigáda na úpravu zahrady na 1. stupni a byla zaznamenána hojná účast rodičů. Zahrada tak dostala zcela nový ráz.

Akce k prevenci sociálně patologických jevů

Žáci absolvovali přednášky o šikaně a toleranci. Byl zařazen projektový den Umím říct ne, kdy se všichni žáci věnovali ožehavým tématům týkajícím se problematiky celé společnosti.

Se všemi žáky se v průběhu celého roku probírá problematika návykových látek.

Akce k environmentální výchově

V průběhu školního roku bylo stále zpracováváno druhé stanoviště Naučné stezky Řevnice – areál 2. stupně. Byly vysázeny rostliny reprezentující Český kras – toto druhé stanoviště bude zcela dokončeno v následujícím školním roce. Pomoc přislíbily i Lomy Mořina.

Na konci roku proběhla prezentace celoročního projektu Životní prostředí.

Příprava předškoláků

 

V měsících březnu a dubnu 2011 proběhl projekt Nejsme tak malí, abychom nemohli chodit do velké školy. Celkem proběhlo 5 setkání s budoucími prvňáčky, kteří měli možnost seznámit se s prostředím školy a se způsobem práce jednotlivých učitelek. Průměrně se akcí zúčastňovalo 36 dětí.

Ve školním roce 2010/2011 proběhly v květnu absolventské zkoušky formou rozsáhlých písemných prací. Závěrečné písemné práce se v praxi osvědčily, jejich výsledky se započítávají do celkové klasifikace žáků.

 

7.2. Kroužky a zájmová činnost při ZŠ Řevnice

název kroužku

počet zúčastněných dětí

Taneční kroužek

8

Počítačový kroužek

14

Kroužek hry na flétnu

15

Konverzace v angličtině

9

Kroužek španělštiny

6

Míčové hry

8

Šachový kroužek

21

Kroužek stolního tenisu

32

Rozhlasový kroužek

9

Kroužek angličtiny

23

Celkem

145

Komentář:

Všechny uvedené kroužky jsou vedeny buď učiteli ZŠ Řevnice, nebo dalšími kvalifikovanými lidmi, kteří se ZŠ Řevnice spolupracují. Finanční prostředky k zajištění těchto kroužků jsou čerpány z rozpočtové kapitoly č. 5021.

7.3 Účast žáků školy v soutěžích

název soutěže

1. kolo

2. kolo

3. kolo

Recitační soutěž

154

26

5

Šachový turnaj

54

14

4

Matematický klokan

232

2

-

Zeměpisná olympiáda

18

3

-

Matematická olympiáda

14

2

-

Výtvarná soutěž

67

23

6

Helpíkův pohár

45

8

-

Matematická Pathagoriáda

34

2

-

Olympiáda v anglickém jaz.

11

4

-

7.4 Účast žáků ve sportovních soutěžích

název soutěže

počet žáků

umístění

Basketbal

14

2. a 4. místo

Stolní tenis

6

4. místo

Florbal

14

1., 2., 3. a 6. místo

Fotbal – Mac Donald´s Cup

21

1., 3. a 4. místo

Atletický trojboj

32

9. místo

Minifotbal

13

4. místo

Volejbal

16

3.  a 4. místo

Přespolní běh

24

6. a 12. místo

Nohejbal

16

3. místo

Šachy

4

4. místo

Bodlo – atletika

34

5. místo

Minihokej

17

3. místo

Vybíjená – Prevetan Cup

23

3. místo

Celkový počet soutěží ve školním roce 2010/2011

22

Počet žáků, kteří se soutěží zúčastnili

863

Komentář:

Vzhledem k tomu, že se některých soutěží zúčastnily tytéž děti, vychází celkový počet žáků, kteří se soutěží zúčastnili, značně vyšší než je celkový počet žáků školy.

           

 

8. Údaje o výsledcích kontrol

8.1 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

Ve školním roce 2010/2011 neproběhla žádná kontrola ze strany ČŠI na ZŠ Řevnice

8.2 Údaje o výsledcích kontroly provedené Krajskou hygienickou stanicí

Ve školním roce 2010/2011 neproběhla žádná kontrola ze strany KHS na ZŠ Řevnice

8.3. Údaje o kontrole provedené Úřadem práce a Inspektorátem práce  pro Středočeský kraj

Ve školním roce 2010/2011 neproběhla žádná kontrola ze strany ÚP a IP  na ZŠ Řevnice

8.4. Údaje o kontrole provedené zřizovatelem školy

Dne 2. března 2011 proběhla kontrola zřizovatelem školy. Škole nebyla doporučena žádná nápravná opatření.

8.5. Údaje o kontrole Okresní správy sociálního zabezpečení Praha – západ a VZP

Ve školním roce 2010/2011 neproběhla žádná kontrola ze strany OSSZ na ZŠ Řevnice

 

 

9. Základní údaje o hospodaření školy

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2010

a) příjmy

přehled v Kč

celkové příjmy dle rozpočtů

16 458 682

z toho provozní příjmy

a příjmy ze státního rozpočtu

  3 733 229

12 725 453

příjmy z doplňkové činnosti (jídelna)

  2 723 590

ostatní příjmy

     240 110

příjmy celkem

19 422 382

b) výdaje

 

investiční výdaje celkem

0

neinvestiční výdaje celkem

-          náklady na platy pracovníků školy

-          ostatní osobní náklady

-          zákonné odvody zdr. a soc. pojištění

-          ostatní provozní náklady bez ONIV

-          ONIV

-          náklady na provoz jídelny

-          škody, manka, pokuty

-          odpisy

19 327 968

  9 943 908

     190 000

  3 380 929

  2 812 253

     371 702

  2 629 176

                0

                0

 

10. Závěr

 

Po celý školní rok 2010/2011 ještě probíhala stabilizace učitelského sboru. Škola se aktivně zapojovala do života města a spolupráce s rodiči se stala intenzivnější. V oblasti mezd se škola pohybovala v dobrých relacích, úvazky byly vytvořeny dle skutečných potřeb školy, tudíž krajský normativ stačil pokrýt reálnou potřebu mzdových prostředků, a dokonce mohli být učitelé na konci kalendářního roku odměňováni. Oproti loňskému roku měla škola o 19 žáků více a navýšená kapacita školy stačila tuto potřebu pokrýt. V létě 2011 byla opět podána žádost o navýšení kapacity školy, aby mohli být přijati všichni prvňáčci, kteří budou mít zájem se vzdělávat na ZŠ Řevnice od září 2012, neboť od září 2011 bude již navýšená kapacita školy (380) opět zcela naplněna. V září 2011 budou po dlouhé době otevřeny tři první třídy.

Na konci školního roku se rozhodla pro odchod ze ZŠ Řevnice RNDr. Iveta Haberlandová, a to dohodou o rozvázání pracovního poměru. Mgr. Jana Sejková a její manžel Jaroslav Sejk, který na škole pracoval jako školník, ukončili pracovní poměr též dohodou z důvodu stěhování do služebního bytu u nového pracovního místa v Praze. Na mateřskou dovolenou odešla Mgr. Jitka Machová. Mgr. Tomáš Hromádka a Markéta Sokolová vypomáhali drobnými úvazky na výuku dějepisu a jejich smlouvy byly pouze na školní rok 2010/2011.  Vedení školy se podařilo zajistit pracovní smlouvy s novými zaměstnanci školy včas, a pokrýt tak všechny potřeby školy pro školní rok 2011/2012.

Po celý školní rok 2010/2011 probíhalo testování Scio.

 

 

V Řevnicích 1. září 2011

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Štěpánka Rajchlová

 

 

Schváleno Školskou radou dne:  20. září 2011