VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ ŘEVNICE

za školní rok 2009/2010

 

 

 

1. Základní údaje o škole

1.1 škola

 

název školy

Základní škola Řevnice

adresa školy

Školní 600, 252 30 Řevnice

právní forma

příspěvková organizace

IČO

47005254

IZO

000241636

identifikátor školy

600053270

vedení školy

ředitelka: Mgr. Štěpánka Rajchlová

zástupce ředitele:    Ing. Martin Škarda

kontakt

tel:  257721796

fax: 257721796

e-mail: zsrevnice@volny.cz

www: www.zsrevnice.cz

 

1.2 zřizovatel

 

název zřizovatele

Město Řevnice

adresa zřizovatele

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice

kontakt

tel:  257720157

fax: 257720160

e-mail: pod@revnice.cz

 

1.3 součásti školy

kapacita

Základní škola

340

Školní družina

50

Školní jídelna

500 jídel denně

 

1.4 základní údaje o součástech školy

 

Součást školy

počet tříd / oddělení

počet dětí / žáků

počet dětí /

žáků na třídu

počet žáků na pedagoga

1. stupeň ZŠ

10

195

19,5

17,73

2. stupeň ZŠ

8

       142

17,75

11,83

Školní družina

2

50* 25**

25* 12,5**

25* 12,5**

Školní jídelna

x

319

x

x

Komentář:     * pravidelně celý týden

                    ** nepravidelně

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Materiálně-technické podmínky školy

 

Žákovský nábytek (lavice a židle) byl během školního roku doplněn na početně i esteticky vyhovující stav. Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. bylo v uplynulých letech málo obnovované a letos se podařilo úroveň vybavení značně pozvednout. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty je dostatečné. Vybavení kabinetů spočívá stále vesměs v zastaralých pomůckách, jsou vybudovány učebny pro výuku počítačů, chemicko-fyzikální laboratoř a učebna přírodopisu. Vybavení školy audiovizuální technikou je ještě nerovnoměrné, ale oproti loňskému roku mnohem lepší.

 

materiálně-technické podmínky školy

Učebny, herny

23

Odborné pracovny, knihovny

5

Zahrada, hřiště

2

Sportovní zařízení

Nájem sálu LD a 2 kurtů Řevnické sportovní

Pozemky

1

 

1.6 údaje o Školské radě

Datum zřízení

7.března 2001

Počet členů

6

Kontakt

Dana Růžičková: danaruza@seznam.cz, 608246262

Lukáš Flemr: Lukáš.flemr@volny.cz, 731454616

Helena Rytířová: ruch@brouzdej.net, 736600026

Iva Velflová: Iva.Velflova@seznam.cz, 604366229

Zástupci za školu: Věra Horská a Alena Filípková

 

 

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy

 

2.1 Vzdělávací programy

Vzdělávací program

zařazené třídy

Školní vzdělávací program Škola hrou i radostí

1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B,6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B

 

 

3. Přehled pracovníků školy

3.1 Základní údaje o pracovnících školy

Počet pracovníků celkem

42

Počet učitelů ZŠ

26

Počet vychovatelek ŠD

3

Počet správních zaměstnanců ZŠ

7

Počet správních zaměstnanců ŠJ

6

 

 

 

 

 

 

 

ped. pracovníci

funkce

úvazek

stupeň vzdělání

aprobace

Mgr. Rajchlová Štěpánka

ředitelka

8

ČJ

Ing. Škarda Martin

zástupce ředitele

9

CH

Mgr. Dopitová Jiřina

ved. učitelka 1.st.

22

ČJ,D

Mgr. Saurová Hana

učitelka

22

1. st. ZŠ

Mgr. Chroustová Ludmila

učitelka

22

1. st. ZŠ

Košťálová Martina

učitelka

22

bez aprobace

Mgr. Flemrová Petra

učitelka

1

1. st. ZŠ

Bc. Peterová Miroslava

učitelka

22

1.st. ZŠ

Mgr. Sklenářová Michaela

učitelka

21

1. st. ZŠ

Mgr. Sejková Jana

učitelka

21

1. st. ZŠ

Mgr. Skalická Jitka

učitelka

22

1.st. ZŠ

Mgr. Venclíková Andrea

učitelka

22

1. st. ZŠ

Mgr. Filípková Alena

učitelka

22

1. st. ZŠ

Pelcová Bohumila

učitelka

14

bez aprobace

Novák Lukáš

učitel

20

bez aprobace /studující/

Mgr. Tafatová Jiřina

učitelka + VP

19 +3

PŘ, CH

Mgr. Maříková Markéta

učitelka

14

M, TV

Mgr. Hanykýřová Eva

učitelka

22

ČJ, D

Vašek Jaromír

učitel

18

SV

Mgr. Horská Věra

učitelka

17

VV

Mgr. Jungová Marie

učitelka

22

ČJ, HV

Mgr. Galbavá Gabriela

učitelka

18

PŘ, TV

Hrochová Václava

učitelka

22

bez aprobace

RNDr. Haberlandová Iveta

učitelka

22

Fy, CH

Mgr. Pavliš Dušan

učitel

22

M, PŘ

Mgr. Tučková Jana

učitelka

22

D, RJ

Chvojková Milena

učitelka

20

ŠD

Bartlová Jana

ved. vychovatelka

25

ŠD

Lacinová Bohdana

vychovatelka

25

ŠD

Žihlová Jana

vychovatelka

12

ŠD

 

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce

odborná kvalifikace

%

aprobovanost

ve výuce

%

učitelé 1. stupně

82

9

82

učitelé 2. stupně

93

13

93

vychovatelky ŠD

100

3

100

 

3.4. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby

do 35 let

35 – 45 let

45 – 55 let

nad 55 let do důch. Věku

v důch. věku

celkem

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

1

5

1

11

2

5

0

0

0

1

4

22

 

 

 

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících

ostatní pracovníci

funkce

úvazek

stupeň vzdělání

Sejk Jaroslav

školník, topič

1,0 + 0,2

SOU

Chvátalová Zuzana

uklizečka

1,0

Konzervatoř

Humlová  Hana

uklizečka

1,0

SOU

Tenkrátová Pavla

uklizečka

0,8

Oberleitner Leo

uklizeč

0,8

SOU

Oberleitnerová Karin

uklizečka

0,5

SOU

Petrová Marie

vedoucí školní jídelny

0,7

SOU

Procházková Alena

hlavní kuchařka

0,85

SOU

Kuběnová Stanislava

kuchařka

0,85

SOU

Hrušková Hana

pomocná kuchařka

0,85

Matoušková Marcela

pracovnice provozu

0,45

Kolářová Jindřiška

pomocná kuchařka

0,85

SOU

Holečková Pavlína

hospodářka

1,0

SŠP strojní

 

 

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol

 

4.1. Zápis k povinné školní docházce

 

počet prvních tříd

počet dětí přijatých do prvních tříd

z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu)

počet odkladů pro školní rok 2010/2011

 

2

42

12

12

 

 

4.2. Výsledky přijímacího řízení

 

a) na víceletá gymnázia a konzervatoř přijato:

 

 

z pátého ročníku

ze sedmého ročníku

 

gymnázia zřiz. Krajem

7

4

 

soukromá gymnázia

0

0

 

církevní gymnázia

0

0

 

konzervatoř

0

0

           

 

b) na SŠ zřiz. Krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitou, z 9. tříd přijato:

gymnázia

obchodní akademie

zdravotní školy

průmyslové školy

ostatní stř. školy

střední odb. učiliště

celkem

6

5

4

7

4

6

32

 

c) na na soukromé školy přijato:

gymnázia

obchodní akademie

zdravotní školy

průmyslové školy

ostatní stř. školy

střední odb. učiliště

celkem

0

0

0

0

0

0

0

 

d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěr. Zkouškou přijato:

z devátých ročníků

z nižších ročníků

6

0

Komentář: Počet žáků (4), kteří jsou uvedeni v této tabulce, shrnuje celkový počet žáků jak ze soukromých, tak ze státních škol, kteří byli přijati na odborné učiliště (3 leté). Tito žáci rovněž figurují v tab. 4.2 c), nelze je tedy sčítat.

e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy

v devátém ročníku

v nižším ročníku

33

0

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

5.1. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

Přehled o prospěchu

1. stupeň

třída

počet žáků

prospělo

prospělo s vyzn.

Neprospělo

žáci s dostateč.

Nehodnoceno

1.A

21

21

21

0

0

0

1.B

21

21

21

0

0

0

2.A

17

17

17

0

0

0

2.B

17

17

17

0

0

0

3.A

18

18

14

0

0

0*

3.B

18

18

15

0

0

0

4.A

18

18

17

0

0

0

4.B

19

19

16

0

0

0

5.A

22

22

14

0

2

0

5.B

24

23

10

1

6

0

celkem

195

194

162

1

8

0

 

2. stupeň

6.A

17

17

5

0

3

0

6.B

19

19

9

0

5

0

7.A

21

21

10

0

4

0

7.B

19

19

6

0

2

0

8.A

15

15

4

0

2

0

8.B

18

18

8

0

3

0

9.A

16

16

0

0

4

0

9.B

17

17

1

0

4

0

celkem

142

142

43

0

27

0

* Žákyně nebyla hodnocena z tělesné výchovy, neboť byla ze zdravotních důvodů osvobozena.

Celkový přehled

 

počet žáků

prospělo s vyzn.

Neprospělo

žáci s dostatečnou

nehodnoceno

1. stupeň

195

162

1

8

0

2. stupeň

142

43

0

27

0

celkem

337

205

1

35

0

                       

 

 

Celkový přehled o chování

třída

počet žáků

pochvala TU

pochvala ŘŠ

napomenutí TU

důtka TU

důtka ŘŠ

2. stupeň

3. stupeň

1. stupeň

195

36

0

11

9

1

2

0

2. stupeň

142

30

0

11

17

6

2

1

celkem

337

66

0

22

26

7

4

1

 

 

 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách

 

počet omluvených hodin

počet omluvených hodin na žáka

počet neomluvených hodin

počet neomluvených hodin na žáka

1. stupeň

10 856

55,67

0

0

2. stupeň

9 555

67,28

0

0

celkem

20 411

61,47

0

0

 

5.3. Údaje o integrovaných žácích

druh postižení

ročník

počet žáků

sluchové postižení

8.

1

zrakové postižení

5.

1

tělesně postiženi

-

0

s kombinací postižení

-

0

s vývojovými poruchami učení (integrovaní)

2., 3., 4., 5.,9.

9

se spec. Poruchami učení (ostatní)

2., 3., 4., 5., 6., 7.,8., 9.

33

 

5.4. Počet žáků v souvislosti s trvalým bydlištěm

Řevnice

ostatní okolní obce

202

135

 

 

 

5.4. Komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu

 

Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy

Škola má sestaven platný Školní řád, jehož součástí jsou pravidla pro hodnocení žáků. Tento řád byl schválen Školskou radou stejně jako ŠVP. Rozvrh hodin ve všech ročnících byl sestaven v souladu s psychohygienou. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami bylo zajištěno speciálním pedagogem a pro 9 žáků byl sestaven individuální vzdělávací plán. Vzdělávání mimořádně nadaných žáků bylo zajištěno vysíláním těchto na znalostní soutěže, kterým předchází důkladná příprava. Škola spolupracuje s PPP pro Prahu 5, kam posílá žáky, u nichž je třeba, na pravidelné kontroly. Péče školního psychologa zatím není zajištěna. Prevence sociálně-patologických jevů probíhala v rámci projektu Sám sebou. Komunikace s rodiči probíhala prostřednictvím třídních schůzek a individuálních konzultací. Pravidelně se informace ze života školy vyvěšovaly na webových stránkách školy a dále se zprávy o důležitých akcích uveřejňovaly v místním časopise Ruch či Našem Reginu.

 

Průběh a výsledky vzdělávání

Základní škola Řevnice usiluje o soulad výuky s obecnými cíli a zásadami základního vzdělávání. V tomto školním roce se celkem podařilo stanovit náročnost a cíle vzdělávání přiměřeně možnostem žáků, jedině v předmětu fyzika žáci vykazovali značné nedostatky a počty nedostatečných jsou nečastější právě v tomto předmětu. V letošním školním roce dva zákonní zástupci požádali o komisionální přezkoušení z důvodu podjatosti učitele (fyziky), neboť byli klasifikování právě nedostatečnou. Komisionální zkoušku vykonali a byli hodnoceni dobře. Celkově lze konstatovat, že pedagogičtí pracovníci respektují individuální vzdělávací potřeby žáků (přehled v tab. 5.3.).

 

Materiální podpora výuky      

Škola byla zcela zajištěna v oblasti učebnic a učebních textů. Co se týče odborných učeben, je zcela vybavena jazyková učebna, počítačová učebna na 1. i 2. stupni, učebna fyziky a chemie a učebna přírodopisu. Pomůcky v některých učebnách a kabinetech jsou již velmi zastaralé, v průběhu roku se podařilo zakoupit velké množství nových pomůcek. Učebny na 1. stupni jsou nevyhovující z hlediska plochy, nicméně jsou velmi podnětné a esteticky upravené.

 

Vyučovací formy a metody

Hospitační činností byl sledován stav výuky v průběhu celého roku. Především bylo sledováno řízení výuky a vnitřní členění hodin, plnění stanovených cílů výuky. Případné zjištěné nedostatky byly s pedagogy individuálně probrány. Ze strany pedagogů probíhala podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty a vzájemného respektování a tolerance. Při vyučování se využívaly aktivní metody, manipulování, práce s chybou, výuka probíhá jak frontálně, tak skupinově. Zmíněné metody se týkaly převážně pedagogů prvního stupně. Na druhém stupni někteří pedagogové využívali stále neefektivních výukových metod bez motivačních prvků, ale vývoj používaných metod má vzestupnou tendenci.

V budově 1. stupně je zajištěna individuální potřeba relaxace skutečností, že není zavedeno zvonění, tudíž mají učitelky možnost řídit se potřebami žáků.

 

Hodnocení žáků

Základní škola Řevnice má sestavena Pravidla pro hodnocení žáků. V případě potřeby a zájmu rodičů jsou žáci hodnoceni slovně. Dále je sestavováno pro každého žáka, který opouští základní školu za účelem studia na dalším typu školy, výstupní hodnocení. Tento typ hodnocení byl vypracován pro všechny žáky 9. tříd a pro žáky uvedené v tab. 4.2.a).

 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy

 

pracovník

název akce

financováno

6.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Mgr. Petra Flemrová

Lukáš Novák

 

Mgr. Jiřina Tafatová

Koordinátor EVVO

Studium magisterského oboru učitelství

VP – doplnění vzdělání

ONIV

 

-

ONIV

6.2. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

Pavlína Holečková

Sejk Jaroslav

 

 

Václava Hrochová

 

Mgr. Dušan Pavliš

 

Mgr. Jana Sejková

Mgr. Sklenářová M.

Hrochová Václava

RNDr.Haberlandová I.

Mgr. Tafatová Jiřina

Mgr. Maříková Markéta

Mgr. Skalická Jitka

Chvojková Milena

Mgr. Dopitová Jiřina

Mgr. Filípková Alena

Mgr. Galbavá Gabriela

Mgr. Pavliš Dušan

Podvojné účetnictví

Energetický audit a průkaz energetické náročnosti budov

Instruktor školního fotbalu

Správce počítačové sítě

 

Zdravotník zotavovacích akcí

zřizovatel

 

zřizovatel

 

zřizovatel

 

ONIV

 

ONIV

 

6.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace

Mgr. Jana Sejková

 

 

 

 

 

 

Mgr. Michaela Sklenářová

 

 

Mgr. Jana Tučková

 

Mgr. Ludmila Chroustová

 

Milena Chvojková

 

 

 

 

Mgr. Jiřina Dopitová

 

 

Pelcová Bohumila

 

 

 

Mgr. Gabriela Galbavá

 

 

Mgr. Markéta Maříková

 

Mgr. Štěpánka Rajchlová

Rozvíjení grafomotoriky prostřednictvím rytmických cvičení

Pojďte si hrát

Vybrané kapitoly z dětské psychopatologie

Stupidita ve škole

Respektovat a být respektován

Dílna čtení

Stupidita ve škole

Inspiromat pro angličtináře

Čertovské dovádění

Humor v hodinách ČJ

Práce s předškolákem

Rozvoj grafomotoriky v MŠ

Podpora správného vývoje řeči

Opravdu jsou horší?

Řešení obtížných situací při komunikaci s žáky

Jak si osvojit slovní zásobu zábavnou formou

Jednodenní konference pro učitele angličtiny

Fitness ve výuce TV

Využití netradičních pomůcek v TV

Charakteristika a ukázky dobrého vyučování v M

Workshop k čerpání peněz v rámci projektu EU peníze školám

 

ONIV

 

ONIV

 

ONIV

ONIV

ONIV

 

ONIV

ONIV

ONIV

 

ONIV

ONIV

ONIV

ONIV

 

ONIV

 

ONIV

 

ONIV

ONIV

 

ONIV

 

ONIV

ONIV

 

ONIV

 

 

-

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

 

7.1. Údaje o významných mimoškolních aktivitách

 

Významné akce školy

Vánoční akademie ve spolupráci se ZUŠ Řevnice

Ples FS Klíček a ZŠ Řevnice

Výroční ceny za školní rok 2009/2010

 

Další prezentace školy na veřejnosti

Vystoupení souboru Klíček na kulturních akcích v Řevnicích a okolních obcí, vystoupení žáků ZŠ Řevnice u pomníku 28. října 2009 a 7. května 2010, spolupráce s Českou poštou při výstavě obrázků u příležitosti výročí 17. listopadu

 

Akce ve spolupráci s rodiči

Dne 14. května proběhl Den rodin, kde škola prezentovala kulturní program, výstavu s tématikou rodina a pod vedením odborníků se děti učily vyrábět drátěné výrobky, zdobit perníky a tvořit výrobky z šustí. Při této příležitosti byla prezentována reportáž žáků z Rozhlasového kroužku – týkala se ekologických témat a konkrétně výměny zeleně v Řevnicích.

V červnu proběhla výstava v ŠJ – Naučná stezka Řevnice. Každý ročník zpracovával jedno zastavení. Výstavu navštívili rodiče i pan starosta.

 

Akce k prevenci sociálně patologických jevů

Žáci absolvovali přednášky o šikaně a toleranci. V červnu byl zařazen projektový den Tolerance, kdy se všichni žáci věnovali ožehavým tématům týkajícím se problematiky celé společnosti.

Se všemi žáky se v průběhu celého roku probírá problematika návykových látek.

 

Akce k environmentální výchově

V průběhu školního roku bylo dokončováno druhé stanoviště Naučné stezky Řevnice – areál 2. stupně. Byly vysázeny rostliny reprezentující Český kras – toto druhé stanoviště bude zcela dokončeno v následujícím školním roce. Pomoc přislíbily i Lomy Mořina.

Projektově byly zpracovávány stanoviště Naučné stezky Řevnice a prezentace jednotlivých stanovišť proběhla v červnu. Výsledkem byla výstava v ŠJ.

 

Příprava předškoláků

 

V měsících březnu a dubnu 2010 proběhl projekt Nejsme tak malí, abychom nemohli chodit do velké školy. Celkem proběhlo 5 setkání s budoucími prvňáčky, kteří měli možnost seznámit se s prostředím školy a se způsobem práce jednotlivých učitelek. Průměrně se těchto akcí zúčastňovalo 22 dětí.

 

Ve školním roce 2009/2010 proběhly v květnu absolventské zkoušky formou rozsáhlých písemných prací. Na základě zkušeností z minulých let bylo organizačně a finančně náročné provádět komisionální zkoušení žáků, aniž by se přerušil chod celé školy. Závěrečné písemné práce se v praxi osvědčily, jejich výsledky se započítávají do celkové klasifikace žáků.

 

7.2. Kroužky a zájmová činnost při ZŠ Řevnice

 

název kroužku

počet zúčastněných dětí

 

Taneční kroužek

24

 

Počítačový kroužek

9

 

Kroužek hry na flétnu

9

 

Literárně-dramatický kroužek

12

 

Kroužek španělštiny

5

 

Výtvarný kroužek

18

 

Šachový kroužek

18

 

Kroužek stolního tenisu

28

 

Rozhlasový kroužek

8

 

Kroužek angličtiny

8

 

Celkem

139

 

Komentář:

Všechny uvedené kroužky jsou vedeny buď učiteli ZŠ Řevnice, nebo dalšími kvalifikovanými lidmi, kteří se ZŠ Řevnice spolupracují. Finanční prostředky k zajištění těchto kroužků jsou čerpány z rozpočtové kapitoly č. 5021.

 

7.3 Účast žáků školy v soutěžích

 

název soutěže

1. kolo

2. kolo

3. kolo

 

Recitační soutěž

24

5

-

 

Šachový turnaj

54

14

4

 

Matematický klokan

230

-

-

 

Zeměpisná olympiáda

19

3

0

 

Matematická olympiáda

11

2

-

 

Přírodopisná olympiáda

16

1

-

 

Helpíkův pohár

24

4

-

 

Matematická Pathagoriáda

34

2

-

 

Olympiáda v anglickém jaz.

10

4

-

 

7.4 Účast žáků ve sportovních soutěžích

 

název soutěže

počet žáků

umístění

 

Basketbal

12

3. a 5. místo

 

Stolní tenis

4

3. místo v okrese

 

Florbal

14

3. a 5. místo

 

Fotbal – Mac Donald´s Cup

18

mladší i starší žáci 3. místo

 

Pohár rozhlasu - atletika

40

7. a 9. místo

 

Národní házená

15

1. místo

 

Volejbal

16

hoši 2. místo, dívky 5. místo

 

Dopravní soutěž

8

2. místo

 

Nohejbal

16

hoši 2. místo, dívky 3. místo

 

Šachy

4

1. místo

 

Bodlo - atletika

34

2. místo

 

Minihokej

17

5. místo

 

               

 

Celkový počet soutěží ve školním roce 2009/2010

21

Počet žáků, kteří se soutěží zúčastnili

620

Komentář:

Vzhledem k tomu, že se některých soutěží zúčastnily tytéž děti, vychází celkový počet žáků, kteří se soutěží zúčastnili, značně vyšší než je celkový počet žáků školy.

 

8. Údaje o výsledcích kontrol

8.1 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

Ve školním roce 2009/2010 neproběhla žádná kontrola ze strany ČŠI na ZŠ Řevnice

8.2 Údaje o výsledcích kontroly provedené Krajskou hygienickou stanicí

Dne 13. dubna 2010 proběhla kontrola hygieny ve školní jídelně ZŠ Řevnice. Zjištěné nedostatky byly v řádném termínu odstraněny a byla o tom zaslána zpráva na Krajskou hygienickou stanici.

K výměně byla doporučena podlaha ve varně a obklady, neboť dlaždice nemají celistvý a snadno čistitelný povrch. Dále nejsou dostatečně dimenzovány digestoře. Vedení školy zaslalo žádost o řešení této situace městu. Na krajskou hygienickou stanici byl zaslán písemný doklad o tom, že město počítá s investicí do rekonstrukce podlahy ve varně v roce 2010.

8.3. Údaje o kontrole provedené Úřadem práce a Inspektorátem práce  pro Středočeský kraj

Ve školním roce 2009/2010 proběhla kontrola Úřadem práce dne 20.11. 2009 – kontrola byla zaměřena na dodržování pracovněprávních předpisů. Kontrolou bylo zjištěno pouze pozdní zaslání odvodu povinného podílu za osoby se zdravotním postižením. Náprava byla provedena již před kontrolou, proto tato nebyla sankcionována.

Inspektorátem práce byla provedena kontrola dne 14. prosince 2009, která byla následná po kontrole v roce 2008, při níž byly zjištěny nedostatky. Při této následné kontrole již nebyly shledány žádné nedostatky.

8.4. Údaje o kontrole provedené zřizovatelem školy

10. a 11. 11. 2009 proběhla kontrola auditorem Karlem Havelkou. Škole nebyla doporučena žádná nápravná opatření.

19.2. 2010 proběhla kontrola auditorem Karlem Havelkou a Slavojem Hamplem. Ve zprávě škole nebyly uvedeny žádné připomínky a nedostatky.

11.6. proběhla kontrola Renatou Henych a Alicí Bečkovou a rovněž se ve zprávě nehovoří o žádných nedostatcích.

8.5. Údaje o kontrole Okresní správy sociálního zabezpečení Praha – západ a VZP

Ve dnech 12.2 – 5.3. 2010 proběhla kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění. Škole nebyla udělena žádná nápravná opatření.

Dne 13.1. 2010 proběhla kontrola placení pojistného ne veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Škole nebyla doporučena žádná nápravná opatření.

 

 

9. Základní údaje o hospodaření školy

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2009

a) příjmy

přehled v Kč

celkové příjmy dle rozpočtů

15 536 023

z toho provozní příjmy

a příjmy ze státního rozpočtu

  3 482 750

12 053 273

příjmy z doplňkové činnosti (jídelna)

  2 617 670

ostatní příjmy

     262 997

příjmy celkem

18 416 690

b) výdaje

 

investiční výdaje celkem

0

neinvestiční výdaje celkem

-         náklady na platy pracovníků školy

-         ostatní osobní náklady

-         zákonné odvody zdr. a soc. pojištění

-         ostatní provozní náklady bez ONIV

-         ONIV

-         náklady na provoz jídelny

-         škody, manka, pokuty

-         odpisy

18 448 800

  8 963 200

     190 000

  3 012 377

  3 118 053

     391 480

  2 649 780

       30 360

       93 550

10. Závěr

 

Po celý školní rok 2009/2010 probíhala stabilizace učitelského sboru. Škola se aktivně zapojovala do života města a spolupráce s rodiči se stala intenzivnější. V oblasti mezd se škola již pohybovala v dobrých relacích, úvazky byly vytvořeny dle skutečných potřeb školy, tudíž krajský normativ stačil pokrýt reálnou potřebu mzdových prostředků, a dokonce mohli být učitelé na konci kalendářního roku odměňováni. Oproti loňskému roku měla škola o 23 žáků více a navýšená kapacita školy tak byla naplněna. V průběhu školního roku 2009/2010 byla opět podána žádost o navýšení kapacity školy, aby mohli být přijati všichni prvňáčci, kteří měli zájem se vzdělávat na ZŠ Řevnice. Kapacita školy byla původně navýšena na 340 žáků (z původních 315) a nyní škola žádala o navýšení na 380 žáků. Žádosti bylo vyhověno a s platností od 1.9. 2010 má ZŠ Řevnice navýšenu kapacitu na 380 žáků. S navýšením kapacity souvisí rekonstrukce toalet, která proběhla v létě 2010, a tím byly splněny všechny podmínky pro toto navýšení.

Na konci školního roku se rozhodla pro odchod ze ZŠ Řevnice Mgr. Jiřina Tafatová, neboť prošla úspěšně konkurzem na ředitelku Základní školy Nučice. Mgr. Hana Saurová dala výpověď z pracovního poměru  a výpovědí z pracovního poměru jsme se rozloučili i s Mgr. Marií Jungovou. Milena Chvojková, která vedla přípravnou třídu, se bude ve školním roce 2010/2011 věnovat logopedické péči o děti a asistentské činnosti u cizinců. Vedení školy se podařilo zajistit pracovní smlouvy s novými zaměstnanci školy včas, a pokrýt tak všechny potřeby školy pro školní rok 2010/2011.

Po celý školní rok 2009/2010 probíhalo testování Scio.

 

 

V Řevnicích 21. září 2010

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Štěpánka Rajchlová

 

 

Schváleno Školskou radou dne:  6. října 2010