Školská rada

Kontakt na Školskou radu

skolskarada@zsrevnice.cz

Aktuálně

Otevřený dopis předsedy ŠR ministrovi školství zde

Zápisy ze ŠR

Zápis z jednání školské rady z 25.05.2015 zde

Zápis z jednání školské rady z 12.01.2015 zde

Zápis z jednání školské rady z 20.10.2014 zde

Zápis z jednání školské rady z 24.09.2014 – zde

Zápis z jednání školské rady z 28.08.2014 – zde

Zápis z jednání školské rady z 08.7.2014 – zde

Zápis z jednání školské rady z 06.1.2014 – zde

Zápis z jednání školské rady z 04.11.2013 – zde

Zápis z jednání školské rady z 09.04.2013 – zde

Zápis z jednání školské rady z 16.06.2012 – zde

Zápis z jednání školské rady z 20.9.2011 – zde

Volební řád naleznete zde

Jednací řád ŠR naleznete zde

Předseda :

Místopředseda :

Zástupci za rodiče :

Zástupci pedagogů :

Zástupci obce:

Doporučený postup řešení stížností zákonných zástupců žáku ZŠ

(vychází ze závěru zasedání ŠR ze dne 20.9.2011)

Chce-li kterýkoliv občan (rodič) podat stížnost z jiné než pracovně-právní oblasti, obrací se na ředitelku, která mu podá vysvětlení a seznámí se způsobem řešení (nápravy). Není-li občan spokojen, obrací se na Školskou radu (předsedu), v tom případě ředitelka školy předkládá řešení Školské radě. Teprve potom se občan obrací na zřizovatele, nebyl-li spokojen. Obec uloží ředitelce stížnost k řešení, v tom případě předkládá ředitelka řešení RM.

Volby do Školské rady ZŠ Řevnice 23.6.2014- výsledky zde

  • Ustanovení volební komise zde
  • Složení volební komise zde
  • Volební komise vyhlašuje volby – podrobnosti zde
  • Kandidátní lístek pro volby do ŠR zde
  • Seznam kandidátů do ŠR za zákonné zástupce zde
  • Volební lístek pro volby zákonných zástupců do ŠR zde
  • Volební lístek pro volby pedagogických pracovníků do ŠR zde

Partneři