Zápis do 1. tříd

Podrobnější informace naleznete zde

Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání proběhne
ve čtvrtek 5. dubna 2018  od 14: 00 do 19: 00 hod.

v budově školy v Revoluční ulici.

Zákonní zástupci u zápisu předloží:
1. žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a osobní dotazník žáka
– oba tiskopisy obdrží rodiče v ZŠ přímo u zápisu nebo si je mohou stáhnout na stránkách školy.
2. rodný list dítěte
3. doklad o trvalém bydlišti dítěte – občanský průkaz rodičů
4. u cizinců nutno předložit povolení k pobytu

Partneři