Setkání se strážníky MP v ŠD

 Dne 25. a 29. 4. se uskutečnilo zajímavé povídání se strážníky MP pod vedením pana velitele Bc. Jiřího Dlaska. V pondělí 29. 4. nebylo tak pěkné počasí a beseda musela proběhnout ve škole, ale ve čtvrtek 25. 4. jsme využili teplých paprsků sluníčka a zajímavé setkání proběhlo na školní zahradě. Nic však nemění fakt, že téma naší besedy bylo stejné pro obě skupiny - „Bezpečnost na ulici a Prevence šikany“. Žáci získali informace o bezpečném chování na ulici jako chodci, ale i jako účastníci silničního provozu. Dozvěděli se, jaké by mělo být správné vybavení kola i koloběžky, bezpečné vybavení cyklisty, počínaje od helmy až po reflexní prvky. Během našeho setkání se nezapomnělo připomenout, co dělat a jak se chovat např. když dítě osloví neznámá osoba, když najde na ulici nebezpečný odpad - sklo, stříkačku, kosti apod. Žáci nás mile překvapili, znali i důležitá telefonní čísla. Současně jsme hovořili na téma umět si vzájemně pomáhat a vhodně se chovat mezi sebou. Na závěr našeho sekání měli strážníci pro žáky připravené dárečky – omalovánky s dopravní tématikou a reflexní pásky. Všichni byli nadšeni nejen z dárečků, ale i ze zajímavé přednášky, kterou pro nás MP připravila. Fotky naleznete zde

Děkujeme panu veliteli Jiřímu Dlaskovi a jeho týmu, že pro nás připravili velmi hezké a poučné setkání.

 B. Lacinová

 

3.5.2019

Partneři