Revitalizace Základní školy Řevnice

V letošním roce byly zahájeny práce na projektu s názvem:

„Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Řevnice“

V rámci projektu dojde k modernizaci odborných učeben a kompletní rekonstrukci elektroinstalace

V budově II. stupně základní školy č.p.600 v ulici Školní.

Bude také dokončena půdní vestavba, kde vzniknou tři nové učebny, pro přístup do podkroví bude

provedena nástavba schodiště. Zajištění bezbariérovosti budovy bude pomocí nového vestavěného výtahu.

Práce provádí firma BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o. z Prahy 4, IČO: 04543181.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

Lesní kmen Žití

                                   

Bohdana Slámová

stavební technik

Město Řevnice

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74

252 30 Řevnice

Tel.: 313 104 220

Mob.: 702 041 432

E-mail: slamova@revnice.cz

www.revnice.cz

cid:image001.jpg@01D2FB16.82BA1090

 

 

21.1.2019

Partneři