Poděkování

 Rádi bychom poděkovali všem rodičům, dětem a zaměstnancům školy, kteří se i přes nepřízeň počasí sešli v sobotu 11. 5. na školní zahradě v Revoluční ulici na jarní brigádě a společnými silami vypleli plevel, prosvětlili keře a přihrabali kačírek pod nové hrací prvky.

 Děti také pomáhaly. Pilně odnášely ořezané větve, hrabaly kačírek a sbíraly šišky borovice lesní, které umístily do jedné části našeho nově vznikajícího chodníčku pro bosé nohy.

 Jelikož jsme se na školní zahradě sešli v rekordním počtu přes čtyřicet účastníků, byli jsme s prací brzy hotovi a stihli jsme si ještě před začátkem vydatného deště upéct uzeniny. Bohužel nám již počasí nedovolilo uskutečnit hry v rámci Dne rodin. O sladkou odměnu ale děti nepřišly.

Fotky z akce 

13.5.2019

Partneři