Poděkování

V sobotu 12. 5. se konala na školní zahradě v Revoluční ulici jarní brigáda. Rádi bychom poděkovali všem zúčastněným rodičům, žákům a zaměstnancům školy, kteří tentokrát přišli v opravdu hojném počtu, takže nám po práci zbylo ještě dost času na opečení buřtů a zábavnou chvilku v podobě soutěží k oslavě Dne rodin.

Děkujeme. ZŠ Řevnice

14.5.2018

Partneři