Přijímací řízení ve šk. roce 2017/2018

  1. Přijímací zkoušky

Žáci provádí přijímací zkoušky 2krát na SŠ, které si vybrali. Pokud mají dva obory na jedné škole, dělají přijímačky na stejné škole 2krát.

Jako výsledek přijímacích zkoušek se započítává ten lepší jak z matematiky i z Čj.

 

Státní přijímací zkoušky 2018

Testování proběhne v roce 2018 na všech studijních oborech zakončených maturitní zkouškou. Vlastní testování bude realizováno ve dvou řádných termínech. Oba termíny testů budou probíhat ve dvou různých dnech: jeden den pro uchazeče o přijetí na šestiletá a osmiletá gymnázia a jiný den pro uchazeče o čtyřletá studia. První a druhý náhradní termín je určen pro všechny obory vzdělávání.
 

Termíny testů státních přijímacích zkoušek proběhnou v následujících dnech:

 

První řádný termín - čtyřleté obory

12. dubna 2018

První řádný termín - šestileté a osmileté obory

13. dubna 2018

Druhý řádný termín - čtyřleté obory

16. dubna 2018

Druhý řádný termín - šestileté a osmileté obory

17. dubna 2018

První náhradní termín

10. května 2018

Druhý náhradní termín

11. května 2018

 

Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělávání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem a obory se zkráceným studiem. Dále se netýkají uměleckých škol, kde se konají talentové zkoušky v termínu od 2. 1. 2018 do 15. 1. 2018 a konzervatoří, kde se konají talentové zkoušky v termínech od 15. 1. 2018 do 31. 1. 2018.

Pro každé kolo budou připraveny jednotné testy z českého jazyka a literatury (ČJL) a matematiky (MA), a to v provedení pro čtyřleté, šestileté a osmileté studium. Uchazečům a školám budou v předstihu k dispozici ilustrační testy jako jeden z předpokladů srovnatelnosti podmínek. Testování proběhne metodou tužka – papír; žáci budou mít k dispozici zadání i záznamový arch v listinné podobě.

Na některých gymnáziích dělají přípravné kurzy na přijímací zkoušky. Je to uvedeno na netu.

Dále je možnost si stáhnout loňské přijímací zkoušky, nebo si objednat sady testů M, Čj, jako příprava na přijímačky. Ve třídě mají odkazy.

 

Zápisové lístky

Žáci obdrží ve škole během března, kdo dělá talentovky dříve.

Tyto lístky musí odevzdat do 10 pracovních dnů na SŠ, na kterou byli přijati jako potvrzení, že na školu nastoupí.

Neztratit, lístky se platí a musí pak psát potvrzení, že původní lístek nezneužijí.

15.11.2017

Partneři