Přednáška pana PhDr. Pavla Buchteleho

V pátek 30. listopadu proběhla během výuky dějepisu v 9. ročnících přednáška pana PhDr. Pavla Buchteleho , pracovníka  Státního oblastního archivu v Praze. Díky jim  zapůjčeným kronikám jsme měli možnost dozvědět se , jak  vnímali vznik nové Československé republiky naši předkové, kteří do kronik zaznamenávali  nejen významné události, ale i své postřehy z těchto pro nás již dávných dob. Seznámili jsme se také se jmény řevnických legionářů, kteří bojovali na různých frontách 1. světové války za naši svobodu.  Chtěli bychom tímto poděkovat panu  PhDr. P. Buchtelemu nejen za zapůjčení kronik, ale i za velmi zajímavou přednášku.

4.12.2018

Partneři