Organizace prvního týdne pro 1. třídy

Ukončení výuky:
 
2.9. 2019 - po 1. vyučovací hodině
3. a 4. 9. 2019 - po 2. vyučovací hodině
5. 9. 2019 - po 3. vyučovací hodině a 6. 9. 2019 -  po 4. vyučovací hodině
dále dle rozvrhu
27.8.2019

Partneři