Ochrana obyvatelstva za mim. událostí

Dnes jsme se vypravili k Berounce, kde na nás již čekali dobrovolní hasiči z obce  Lety, aby nás poučili o zásadách ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí, jako jsou například požár, povodeň, nebo jiná živelná pohroma. Bylo to nejen zajímavé, ale také poučné. Hasiči, správně se vlastně říká záchranáři, nám ukázali, že jejich práce je nesmírně důležitá, někdy může být i nebezpečná, ale rozhodně je velice zajímavá. Víte například, jak se zachovat, když se probudíte v noci a zjistíte, že blízko vás vypukl požár? Jak pomoci zraněnému kamarádovi, popřípadě jakým způsobem přivolat odbornou pomoc? My jsme si to měli možnost alespoň teoreticky vyzkoušet. Předvedli jsme si, jak poskytnout první pomoc, prohlédli jsme si hasičskou výzbroj a ti nejpilnější z nás si za odměnu vyzkoušeli stříkat hasičskou proudnicí. Po návratu do školy jsme si o této akci udělali zápis do deníku a vytvořili si „záchranářský pětilístek“. Takže jsme o něco chytřejší a poučenější. Samozřejmě, že je nejlepší, když žádná mimořádná událost (v záchranářském žargonu „mimořádka“) nikdy nenastane, ale jak známo, štěstí přeje připraveným. Fotky zde

Michaela Sklenářová

 

27.6.2017

Partneři