History park

Dne 23.5. navštívily třídy 2.B a 2.C v rámci exkurze History park v Ledčicích v blízkosti úpatí hory Říp. Čekal zde na nás bohatý program. Dětem se věnovali zkušení archeologové, pod jejichž odborným vedením se mohly seznámit s jejich prací a vyzkoušet si např. odkrývání nálezů (simulovaný kosterní hrob). Děti se také naučily vyrábět dobové nádoby z keramiky, na vlastní kůži alespoň v náznaku poznaly, jakou dřinu dalo v pravěku opracovat kámen a vyrobit z něj jednoduché nástroje či umlít mouku jen pomocí kamene. Vyzkoušely si také simulaci na interaktivním pískovišti, kde si zahrály s pomocí moderních technologií na pravěké urbanisty – měly za úkol utvářet pomocí písku krajinu a navrhnout strategicky nejlepší polohu v terénu na založení vesnice tak, aby byla co nejblíže vody, ale nebyla ohrožena povodní. Písek dle hloubky terénu měnil barvu a naznačoval vrstevnice. U dětí měla tato aktivita obrovský úspěchJ Samozřejmostí bylo seznámení se s historií nejbližšího okolí hory Říp, s osídlením zdejší krajiny od pravěku po středověk a s archeologickými nálezy z blízkého i vzdáleného okolí. Akce se i přes nepřízeň počasí povedla, odjížděli jsme plni krásných zážitků:-)

Fotky zde

 

4.6.2019

Partneři