Den Země na ZŠ Řevnice

 V pátek 20. 4. se všechny ročníky zúčastnily celoškolního projektového dne Den Země na ZŠ Řevnice. Tento rok jsme se zaměřili na společenství školní zahrady. Jednotlivé třídy vytvořily pod vedením svých třídních učitelů informační texty o rostlinách a živočiších, kteří na našich školních zahradách (Revoluční a Školní ulice) rostou a žijí. Některé třídy vytvořily objekty, které mají do naší zahrady přilákat větší množství živočišných druhů, aby naše zahrada byla rozmanitější a zajímavější nejen pro školní pozorování, ale hlavně pro již zmiňované živočichy.

 Tak se na zahradě objevila pítka pro ptáky, hmyzí domečky, tůňka, kamenná zídka, kompostér, starý odumřelý kmen stromu, příbytek pro ježka, hmyzosnubný záhonek a záhon ovoce a zeleniny. Do tohoto tvoření se zapojil v odpoledních hodinách i přírodovědný kroužek. Ten zhotovil hmyzí domeček v Revoluční ulici.

 Vytvořené informační texty ze Dne Země si můžete prohlédnout na skleněné stěně šaten u hlavního vchodu ZŠ. Tyto texty budou dále elektronicky zpracovány a budou z nich vytvořeny informační tabulky umístěné na školní zahradě.

 Naším úkolem není jen živočichy přilákat, ale zajistit jim i bezpečný prostor pro život. V areálu školy jsou pro ptáky nebezpečné zvláště velké prosklené plochy. Postupně se tedy snažíme instalovat na skla obrázky, které ptáky odradí od potřeby skleněnou plochou proletět. Paní učitelka Horská s dětmi při VV vyrábí obrázky a některé jsou již nalepené na oknech ŠJ a šatny. Tímto jednoduchým opatřením lze zabránit snižování počtu ptáků v domácnostech, na dálnicích a v jiných institucích – více informací na www. birdlife soutěž Zabezpečte skla.

 Děkuji vedení školy, všem kolegům a dětem za spolupráci při realizaci Dne Země a paní učitelce Mourečkové za pomoc při instalaci informačních textů.

Fotogalerii naleznete zde

 

                                                                                                   Petra Flemrová

                                                                                     (Koordinátor EVVO ZŠ Řevnice)

23.4.2018

Partneři