Školní Olympiáda

 Ve středu 19. září proběhla na zahraně hlavní budovy ve Školní ulici Olympiáda 1. stupně. Zúčastnily se jí 2. až 5. ročníky. Asi si říkáte, jak to, že se Olympiáda konala na začátku školního roku a ne na konci. Minulý rok nám bohužel nevyšlo počasí, takže jsme rozhodli, že se o Olympiádu neochudíme a uděláme si ji začátkem září, kdy se ještě opakuje staré učivo a ještě je pěkné počasí na sportování venku.

Tentokrát nám předpověď počasí přála a bylo skvělé počasí na sport. Ráno sice ještě trochu mraky zlobily, ale časem se vyčasilo a sluníčko krásně slunilo. Jako vždy jsme začali slavnostním ceremoniálem, který zahájil pan ředitel povzbudivým proslovem.  Poté následovalo zapálení olympijského ohně a přinesení vlajky s olympijskou symbolikou – pěti barevnými vzájemně propojeným kruhy. Následně jsme si zazpívali naši olympijskou hymnu a pronesli jsme slavnostní sliby.

Nic už nebránilo tomu, abychom začali sportovat. Po důležitém rozehřátí se třídy rozešly na  jednotlivá stanoviště. Již tradičně jich bylo pět – hod medicinbalem, běh přes překážky a běh na 50 metrů, hod kritetovým míčkem a skok do dálky. Všechny sportovní výkony se zaznamenávaly a vzájemně se porovnávaly ve dvou kategoriích. I přes velkou účast žactva – okolo 200 dětí, se akci podařilo velmi dobře organizačně zvládnout, za což patří velký dík všem zúčastněným pedagogům a speciální dík patří organizátorce celé akce paní učitelce Mgr. Ludmile Chroustové. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v nadšené atmosféře skandujících žáků, kteří tak dávali najevo svůj obdiv a respekt k zvítězivším spolužákům. Celou Olympiádu zakončila závěrečná hymna. Už nyní se těšíme na červen, kdy následuje další ročník této krásné akce. Fotky zde

                                                                         Za olympijský organizátorský tým   

                                                                                                                           Pipi Dlouhá punčocha

11.10.2018

Partneři