Školní akce 2.A

Jak rostou děti z 2. A

V průběhu celého školního roku jsme zjišťovali, jak rosteme. Každý měsíc jsme si měřili výšku a rozpětí upažených paží. Výsledky jsme průběžně zapisovali do tabulky, případně připojili i doplňující poznámky. Výsledné míry na závěr každý zakreslil do grafu, zobrazujícím náš růst po dobu 10 měsíců. Fotky zde

 

Měření délky, objemu a hmotnosti v 2. A

Měli jsme na programu míry, váhy a délky. Nejprve jsme všichni měřili délku a šířku různých předmětů a učebnic. Poté jsme se rozdělili na dvě pracovní skupiny.

První zkoušela, jak správně zvážit různé předměty, jako byla například školní brašna, lahev na pití, penál nebo učebnice. Zjišťovali jsme, kolik sešitů je třeba, aby daly dohromady 1, popřípadě 2kg. Použili jsme miskovou váhu, jaké používaly naše babičky.

Druhá skupina současně zkoumala duté míry. Měřili jsme objem všemožných nádob, jako kupříkladu kbelíky nebo misky. Naplnili jsme si litrovou odměrku vodou a zaznamenávali, kolik litrů bylo možné nalít do zkoumané nádoby, dokud nepřetekla.

Výsledky měření jsme průběžně zaznamenávali do pracovních listů. Na závěr jsme dostali tabulku s názvy rozmanitého zboží a měli určit, v jakých měrných jednotkách se udává jeho množství. Fotky zde

 

ichaela Sklenářová

 

 

25.6.2017

Partneři