Řemesla a živnosti

O řemeslech a živnostech jsme se učili ve vlativědě a tak jsme si spojili vlastivědu s výtvarnou výchovou do jednoho bloku- tvořili výrobky a seznamovali spolužáky s vybraným řemeslem. Vše jsme zakončili řemeslnými trhy.
 
Každý si připravil stručný popis řemesla, které si vybral. Pokud chtěl, přinesl si i ukázku výrobku nebo náčiní, které řemeslníci používali. Každý své řemeslo představil a pak začal výměnný obchod. Z výrobků se stalo zboží, to jsme vyměňovali nebo i prodávali.
Tomáš Bourek
 
Řemeslné trhy byly celkem fajn, protože zabraly tři hodiny. Z řemesel tu byly například: doškaři, písaři, vinaři, pivovarníci, sedláři, kamnáři, písaři, vinaři a hrnčíři. My s Matějem jsme byli doškaři a přinesli jsme i svůj vlastní došek.
Vojta Šplíchal
 
17. března se v naší třídě konaly řemeslné trhy. Vytvořili jsme si dvojice.  Předem jsme doma měli zjistit co nejvíce o našem řemesle. Také jsme si vytiskli nějaké obrázky. Ve škole jsme nejdříve nakreslili znak našeho řemeslného cechu. Každý přečetl něco o svém řemesle a nakonec jsme prodávali své výrobky.
Matěj Vojtíšek
 
My jsme byly bylinářky a kořenářky. Přinesly jsme si koření, heřmánkový čaj, referát a různé byliny. Nejdříve jsme si všichni připravili své stánky. Po přečtení referátů jsme si naše výrobky navzájem prodávali. Dříve se nemuselo však jen prodávat a kupovat, ale také měnit. Tento den byl super! Fakt povedený! Fotky
Naty Langhammerová a Ema Pavlovská
23.3.2017

Exkurze do ND - 5.B

V  úterý 21. března  se naše třída 5. B vydala na exkurzi do Národního divadla. S paní průvodkyní jsme si prošli historickou budovu Národního divadla „od střechy až po sklep“ – na terase jsme obdivovali majestátní trigy i nádherný výhled na Prahu, v suterénu jsme se zase dozvěděli řadu informací o základních kamenech Národního divadla. Nejvíce se nám líbilo asi v samotném hledišti, ať už jsme seděli v přízemí, nebo v nejvyšších řadách na galerii. Prohlídka byla velmi zajímavá a výlet do centra Prahy jsme si všichni užili. Fotky

23.3.2017

Fotky z lyžáku - Telnice

Fotografie naleznete zde nebo v Galerii

21.3.2017

Jaro, skupinová práce ve 2. A

 

Tato skupinová práce se odehrávala ve znamení přicházejícího jara. Nejprve jsme si vyzkoušeli vyzdobit keramické květináče. Vystříhali jsme z ubrousků obrázky s velikonoční tématikou, nalepili je na květináč Herkulesem a pečlivě vyhladili.              Pro větší trvanlivost bylo třeba hotové obrázky přestříknout bezbarvým lakem.

K čemu by nám byly sebekrásnější květináče, kdyby k nim chyběly květiny? Naším úkolem bylo dohledat správné názvy květin v prezentaci a v učebnici. Výsledky jsme poté zanesli do pracovního listu.

Další práce nás změnila v pracovité zahradníky. Dostali jsme za úkol podle obrázku na geodesce rozdělit zahradu na jednotlivé záhony, určené pro pěstování různých druhů užitkových i okrasných rostlin a zjistit jejich velikost.

Úplně na závěr naši zahradu oživili živočichové, které jsme popsali a povídali si o nich. Teď už víme, jaké jsou vývojové fáze motýla, nebo co všechno obnáší těžká práce včel, na jejímž konci je dobrý včelí med.

Skupinová práce nás moc bavila. Poutavou formou jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o životě, jež nás zejména na jaře obklopuje na každém kroku.  Fotky

 

Michaela Sklenářová

 

20.3.2017

Noc s Andersenem pro 1. st.

Vážení rodiče a milé děti,

děkujeme za Váš ohlas na připravovanou akci Noc s Andersenem, která se bude konat dne 31. 3. 2017 od 18,00 na základní škole. S ohledem na velký zájem dětí a rodičů (a protože nejsme schopni zvýšit počet účastníků nad již avizovaných 20 žáků) vám oznamujeme, že se mění systém přihlašování. Prosíme všechny žáky, kteří mají o tuto akci zájem, aby svou vyplněnou přihlášku odevzdaly paní třídní učitelce v pondělí dne 20. 3. Ve čtvrtek 23. 3. ze všech odevzdaných přihlášek bude pan ředitel losovat 20 účastníků (zdá se nám to jako nejférovější řešení). Všichni vylosovaní budou telefonicky informováni.

Děkujeme za pochopení

Za organizátory Petra Flemrová a Lenka Dvořáková

16.3.2017

Požární zásah

Příprava:

Dne 1.2. 2017 o výtvarné výchově nám paní učitelka Horská zadala úkol týkající se projektu „Požární ochrana očima dětí“. Celá třída začala kreslit obrázky, ale my jsme chtěli něco originálního, a tak nás napadlo vyrobit 3D požární zásah. Nejdříve jsme si rozdělili práci. Hasičskou stanici vyráběl Adam Jonšta, hořící dům vytvářel Donovan  Scarlett a hasičské auto dopodrobna vytvořil Lukáš Jindra. Při práci nás napadlo, co kdybychom hořící dům doopravdy zapálili. Nápad byl nakonec schválen. Pustili jsme se do práce.

 

Průběh zásahu:

Dne 14.3., asi ve dvě hodiny odpoledne, jsme zásah papírových hasičů uskutečnili. Vše dopředu domluvila paní učitelka Horská s panem ředitelem. Pan školník nám připravil dva kbelíky s vodou na uhašení požáru. Ještě před zapálením jsme se s výrobky společně vyfotili. Po společném vyfocení jsme ještě pořídili i podrobné foto vyrobených předmětů. Pak už jen paní učitelka vstoupila do role žháře a požár byl založen. Vše bylo důkladně zdokumentováno a nakonec uhašeno. Z domu zbyla pouze podlaha a hromádka popela.

 

Poděkování:

Paní učitelce Věře Horské, panu řediteli Tomášovi Řezníčkovi, panu školníkovi Petrovi Majtánovi, fotografce Elišce Ondřejovské

A  SOUTĚŽI " Požární ochrana očima dětí", díky ní jsme dostali nápad tento pokus uskutečnit. Fotogalerie zde

16.3.2017

Adopce surikaty

I letos jsme adoptovali surikatu v Zoo Praha. Za peníze utržené na vánočních trzích jsme získali částku potřebnou na roční péči . Pokud se půjdete podívat do pražské zoo, cedulky se jmény sponzorů podporující zvířata chovaná v komplexu Afrického domu najdete na společném tablu, u vstupu do hlavního pavilonu, po pravé straně.

Adopční listinu naleznete zde

15.3.2017

Jíme zdravě a chutně

Dne 3.3.2017 proběhla ve školní družině přednáška „Jíme zdravě a chutně“ , která byla velmi zajímavá a poutavá. I ti nejmenší předškoláčci dokázali pozorně naslouchat. Lektoři měli hezky propracované povídání, uměli aktivně zapojit děti do děje a za pomocí kreativních pomůcek přiblížili žákům přehled o zdravých potravinách. Děti se dozvěděly, jakým způsobem zdravě jíst, jak pracuje naše tělo při trávení a co je pro tělo důležité, aby bylo zdravé. Veselou písničkou pak rozhýbali i ty nejklidnější posluchače. Chtěla bych poděkovat panu Čermákovi a jeho pí. asistentce za skvělou atmosféru, jejich ochotu a vstřícnost. Bylo to moc pěkné!  FOTKY

B.Lacinová

14.3.2017

Hoblinková dílna v 2. A

Hoblinková dílna v 2. A - vyrábíme krokodýla

Učebna I. třídy se proměnila jako mávnutím kouzelného proutku v "hoblinkovou dílnu" a my jsme dostali možnost si zahrát na malé truhláře. Na lavicích se skvěly svěráky a společnost jim dělaly pilky, kladívka, vrtáky a rašple. Každý z nás dostal dřevěný tvar krokodýla, dvě osičky a čtyři kolečka. Na první pohled to vypadalo jako obyčejná stavebnice, ale zdání klamalo. Všechny dřevěné součásti bylo potřeba doopravit, aby k sobě správně pasovaly a krokodýl nebyl jako pochroumaný. Někomu i kolečko prasklo a musel začít znovu. S truhlářským nářadím jsme se ale po chvíli snahy bez zranění skamarádili a krokodýli mohli vyrazit do světa.

Poté jsme si mohli vybírat odřezky a podle vlastní fantazie z nich něco vytvořit. Nakonec nám předvedli práci na dekupírovací pile, která dokáže z kousku dřeva vyrobit třeba krásné srdce pro paní učitelku. A takové jsme si každý z nás na památku odnesl domů. Fotky

Michaela Sklenářová

 

 
14.3.2017

Exkurze do Geofyzikálního ústavu

Minulý týden se třída 6. B zúčastnila exkurze do Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR v Praze.

Shlédli jsme zajímavou přednášku o vzniku sopek a zemětřesení, která byla doplněna interaktivními pokusy představujícími formování písečného vulkánu nebo výbuch sopky. Zajímavým doplněním byla komentovaná prohlídka geoparku s diskuzí nad vzorky vyvřelých, přeměněných a usazených hornin.

Exkurze tak byla vhodným doplněním učiva zeměpisu o sopkách.

12.3.2017

NOC S ANDERSENEM pro 1. stupeň

Informační plakát zde

Informace a přihláška zde

11.3.2017

Projekt Jaro truhlíky na BM

Rádi bychom Vám představili náš jarní projekt Dvoreček. Děti  z BM si v tomto týdnu vysadily semínka bylinek řeřichy, bazalky, petržele, pažitky a zeleniny dýně, hrách, ředkvičky. Po vyklíčení semínek je přesadíme  do dřevěných truhlíků. Tyto dřevěné truhlíky jsou pro děti nachystány ve formě stavebnice. Děti si truhlíky samy smontují a naplní hlínou, do které  přesadí předpěstované sazenice. Truhlíky budou umístěny před okny BM.

S celou realizací nám pomohli rodiče dětí, které na BM chodí. Děkujeme paní architektce Balejové za návrh a panu Chaberovi za přípravu dřevěné stavebnice a semínka bylinek.

Fotografie naleznete zde a prezentaci zahrady zde

Lenka Dvořáková

11.3.2017

Stromová miminka na školní zahradě

Členové kroužku Malý průzkumník přírody vysadili u prvního stupně základní školy Řevnice dva malé stromečky – jilm habrolistý a javor klen. Doplnili tak školní zahradu o druhy, které zde chyběly. V zahradě jsou cíleně pěstovány domácí rostliny, které zde mají tradici, jsou zvyklé na místní podnebí a vytvářejí přirozené prostředí pro další organismy.

Do jámy pod kořeny stromků průzkumníci zakopali dobře uzavřené lahve se svými podpisy a vzkazem pro ty, kteří třeba jednou budou odstraňovat pařezy a připravovat zem pro další výsadbu.

Sazeničky dvou nových stromků jsou opravdu malé – taková stromová miminka, prosíme proto děti a všechny, kdo se na školní zahradě pohybují, aby byli opatrní a stromky nepoškodili. Chceme totiž, aby lahve se vzkazy zůstaly v zemi nejméně 100 let. Fotka

Pavel Černý

11.3.2017

Sběr papíru

Ve dnech 20. 3. - 23. 3. bude probíhat jako obvykle sběr papíru. Papír je možné  nosit od 5: 30 - 16: 00, kontejner bude u ŠJ.

28.2.2017

Burza dětského oblečení - jaro, léto

28.2.2017

Telnice - lyžák aktuálně

Zdravíme ze Zadní Telnice.

Dnes byl třetí krizový den, tak jsme lyžovali jen dopoledne a odpoledne šli na zdravotní vycházku do Adolfova. Počasí během cesty bylo dost nevyzpytatelné: sem tam nás potrápila nějaká ta pršosněhová průtrž, místy se na nás zase smálo sluníčko.

Také jsme dnes v rámci popeleční středy vyloučili z jídelníčku maso a pochutnali si např. na ovocných knedlících.

Večer si děti postavily rallye dráhu a uspořádaly jsme závody po družstvech ve foukání pingpongového míčku po dráze.

Domů se stále ještě netěšíme a to je dobré znamení. Foto

 

 

Ahoj, ahoj.

Zdravíme Vás z Telnice. Jak jistě všichni víte, dorazili jsme v pořádku a ještě ten den, tedy v neděli, jsme se rozdělili do družstev. Dnes už za sebou máme první den lyžování (snowboardování). Učíme se velmi rychle a naším cílem je být všichni v jednom – pochopitelně prvním, družstvu.

Večer si užíváme báječnou zábavu a je nám prostě fajn.

Na důkaz pár fotek zde

27.2.2017

Ples 2017

23.2.2017

Masopustní veselí v 1.tř.

V pátek před jarními prázdninami bylo v prvních třídách rušno. V lavicích usedlo několik hnědých medvědů, dokonce i jeden lední, vostřížek, šašek, princezny s drakem a další masky. Vyprávěli jsme si o lidových masopustních zvycích, shlédli průvod v tradičních maskách ze skanzenu na Veselém kopci, taky jsme z papíru vyráběli škrabošku na oči nebo malé loutky.

Po velké přestávce nastal okamžik, na který se všichni moc těšili. Prvňáčci se sešli v malé hale. Nejprve jsme si zatančili starý keltský tanec k probuzení medvěda. Všichni vesele hopsali po klikatých křivkách, kudy je vedl vostřížek s barevnými fáborky. Pak přišla část, kdy si medvěd protřepává přední i zadní tlapy po dlouhém zimním spánku. Divoký tanec nabíral rychlost a bylo stále složitější se udržet v tempu. Při dalším tanci dostaly prostor se předvést jednotlivé masky také na klidnější melodii, v začarovaném lese, kde ožívaly stromy. Na závěr se děti naučily řemeslnický tanec Manžestr a prastarou lidovou hru Na mostek. Při zpěvu Aja hoja džundža projížděli jezdci po kamenném mostě. Do tance se zapojili i kluci, a tak Ohnivý král tančil s princeznou, šašek s čarodějnicí... Zazpívali jsme si Masopust držíme, nic se nevadíme pospolu....a karnevalově naladění jsme odcházeli na oběd a následně na prázdniny. Fotky zde

Ludmila Chroustová

23.2.2017

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 

 Zápis se koná podle § 36, 37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

6. 4. 2017 14:00 – 19:00 hodin – v budově I. stupně

ulice Revoluční 901 v Řevnicích

15.2.2017

Recitační přehlídka

Ve středu 8. února 2017 odpoledne bylo po několikaleté odmlce na naší škole uspořádáno školní kolo recitační přehlídky. Před komisi předstoupil úctyhodný počet 19 odvážných recitátorů. Soutěžilo se celkem ve čtyřech kategoriích. Sami si vybrali text, který se všichni svědomitě naučili, a pak pilovali přednes. V hodnotící komisi zasedla paní učitelka Marcela Mourečková, která byla také hlavním „motorem“ a garantem přehlídky, vedle ní pak hodnotily projev dětí paní učitelky Eva Hanykýřová a Jiřina Dopitová.

Vybrat nejlepší nebylo vůbec jednoduché a o umístění rozhodovaly opravdu jemné rozdíly. Konečný výsledek byl nakonec tento:

V 0. kategorii ( 1. třída) soutěž neměla účastníka.

V 1. kategorii (2. a 3. třída) 1. místo Amálie Svobodová, 2. místo Tereza Plachá, 3. místo Adam Nahi,

v 2. kategorii (4. a 5. třída) 1. místo Anna Mourečková, 2. místo Eliška Hobzová, 3. místo Tereza Svobodová,

 ve 3. kategorii (6. a 7. třída) 1. místo Stela Stropková, 2. místo Alžběta Nebřenská, 3. místo Kristýna Klementová,

ve 4. kategorii (8. a 9. třída) 1. místo Karolína Martínková.

Oblastní kolo by mělo proběhnout 8. a 9. března 2017 v Rudné, soutěžit mohou právě recitátoři umístění na prvních třech místech v příslušné kategorii.

Je na místě všem zúčastněným poděkovat za poetické odpoledne.

 

Jiřina Dopitová

9.2.2017

Stránky

Partneři