Náhradní třídní schůzky 4.A

Náhradní třídní schůzky 30.11. od 17.00 ve 4.A,  z důvodu  delší nemoci třídní učitelky

28.11.2016

Koloběžkový výlet

Opět je to tu. Koloběžkový výlet pro děti ze ZŠ Řevnice, uspořádal spolek rodičů Řevnický Kalamář, v pátek dne 18. 11. 2016. Počasí nám přálo, už od rána vypadalo slibně. Sešlo se nás čtrnáct statečných „koloběžkářů“. Před sebou jsme měli 18 km jízdy na koloběžkách zn. Kostka, které jsme si někteří vypůjčili od firmy Koloběžíme. Chtěli bychom tímto poděkovat panu Honzovi, který pro děti, a nás doprovod, vybral koloběžky podle velikosti. Také nás vyškolil o tom, jak správně s koloběžkami zacházet. Letošní účastníci, holky v převaze, byli složeny z žáků z první až páté třídy. První naše kroky vedli vlakem do Berouna. Odtud jsme se již po svých vydali po cyklostezce „Po stopách českých králů na Berounsku“, směr Nižbor. Děti se cestou do Nižboru statečně odrážely, cesta nebyla jen rovná. Pod zámkem v Nižboru byly děti odměněny zážitkem a to jízdou na BMX dráze. Někteří odvážlivci se pokoušeli i skákat. Posilněny obědem „ řízek, chléb a kyselá okurka“ jsme se vydali nazpět do Berouna. Na břehu řeky, jsme narazili na dopravní hřiště, na kterém jsme si vyzkoušeli dopravní značky a jízdu podle nich. Čas se nachýlil a my jsme vyrazili na nádraží, kde jsme si koloběžky nechaly poslat autem, a do Řevnic jsme dojeli vlakem. Rodiče už na nás čekali a všichni jsme si výlet užili, tak zase příště ahoj na dalším výletě. Informace o trase jsou zde a Fotografie jsou zde.

Lenka Dvořáková

Kateřina Šupáčková

21.11.2016

Pozvánka na zajímavou besedu

VÝROČNÍ SETKÁNÍ SPORTCLUBU ŘEVNICE

 

hostem bude JAROMÍR BOSÁK
 


Zveme Vás na společné setkání členů Sportclubu, našich příznivců a hostů, které proběhne v sobotu 26. listopadu od 14.00 hodin ve Sportcentru Liďák (Mníšecká 500, Řevnice).

Těšit se můžete na: 

 • Besedu se sportovním komentátorem Jaromírem Bosákem o jeho zážitcích z letošní olympiády v Riu, z mnoha fotbalových šampionátů i z taneční soutěže Stardance, kde vystupoval.
 • Tombolu a dárky pro všechny děti.

 Během slavnostního odpoledne proběhne též vyhlášení nejlepších hráčů a týmů roku 2016. Pozvánka platí pro všechny, nejen členy Sportclubu. Těšíme se na setkání!

Výbor a trenéři Sportclubu Řevnice, z.s.

 

15.11.2016

Nové tabulky naučné stezky na 1. stupni

V roce 2008/2009 vznikla na školní zahradě 1. stupně malá naučná stezka Původní český les. Tato stezka vznikla za pomoci nadace Partnerství. Protože už ale byly informační tabulky k jednotlivým rostlinám poničené, vytvořili jsme nové.

Tímto bych chtěla poděkovat za spolupráci paním učitelkám loňských 1. a 2. ročníků, které minulý školní rok vytvořily s dětmi  nové informační texty a obrázky, panu učiteli Liberovi a jeho žákům na ICT, kteří texty přepsali do elektronické podoby, panu Majtánovi za výrobu dřevěných tabulek a paní učitelce Hrochové a jejím žákům 2. stupně, kteří při pracovních činnostech tabulky přišroubovali ke kovovým kůlům a natřeli.

P. Flemrová (koordinátor EVVO na ZŠ Řevnice)

15.11.2016

Poděkování

V sobotu 12. 11. se konala v areálu školní zahrady 1. stupně ZŠ podzimní brigáda. I přes nepřízeň počasí se brigády zúčastnilo přes deset rodičů s dětmi a některé paní vychovatelky ze ŠD. Děkujeme všem příchozím, jelikož se nám i v tak malém počtu podařilo shrabat spadané listí, ořezat keře a ostříhat náletové křoviny.

Chtěli bychom také poděkovat paní Sklenkové za odborné rady při údržbě zahrady a za darování sazenic javoru babyky a osiky.

15.11.2016

Výzdoba školy dýněmi

Třída  4.A.  nám pomohla vyzdobit školu dýněmi

9.11.2016

Podzimní burza


Minulý týden  proběhla ve školní jídelně  "Podzimní burza". Děkujeme Řevnickému kalamáři za finanční přispění ve výši 7000 Kč. Budou použity na pomůcky, materiál, společenské hry,  akrylové barvy, barvy na sklo a dále  vybavení, které nyní můžeme pořídit na Bezpečné místo ve škole. Plánujeme nakoupit také látku na matrace a polštáře, které použijeme místo gauče. 

Toto pondělí 7.11. jsme s dětmi navštívili místní chovatelské potřeby na náměstí. Koupili jsme zde křečíka džungarského, ze kterého jsou děti nadšeny.  Protože křečík zatím ještě nemá jméno, můžete mu jméno navrhnout. Návrh vložte do hlasovací krabičky, která je umístěna  na BM do 30.11.2016. Fotky zde

 

9.11.2016

Organizace šk. roku 2016/2017

Změny v organizaci šk. roku 2016/2016 jsou červeně nebo odkaz Organizace šk. roku v sekci Škola

 • výuka v I.pololetí:                                    od 1. 9. 2016 do 31. 1. 2017
 • výuka ve II.pololetí:                                 od 1. 2. 2017 do 30. 6. 2017
 • Podzimní prázdniny:                               26. 10. a 27. 10. 2016 (28. 10. státní svátek)
 • Vánoční prázdniny:                                 od 23. 12 . 2016 do 2. 1. 2017
 • Pololetní prázdniny:                               3.2.2017
 • Jarní prázdniny:                                      od 13. 2. 2017 do 17. 2. 2017
 • Velikonoční prázdniny:                          13. 4. 2017 (14. 4. a 17. 4. státní svátek)
 • Letní prázdniny:                                     od 1. 7. 2017 do 1. 9. 2017

 

 • Ředitelské volno:                                    24. 10. 2016, 25. 10. 2016,18. 11. 2016, dále dle potřeby
 • Třídní schůzky:                      I. stupeň   13.9.2016    15.11.2016   18.4.2017

                                                  II. stupeň  14.9.2016    15.11.2016   18.4.2017

 • Pedagogické rady:                29.8.2016    10.11.2016  26.1.2017  12.4.2017  15.6.2017
 • Jazykový a poznávací pobyt v Londýně pro žáky 5. až 9. ročníků:  od 17. 10. 2016 do 23. 10. 2016
 • Vánoční trhy:                        20. 12. 2016 od 17:00
 • Den otevřených dveří:           20. 12. 2016 a 12. 1. 2017 od 8:00 do 16:00
 • Zápis do prvních tříd:            6.4. 2017 od 14:00do 19:00, náhradní termín 20.4. 2017 dle dohody
 • Lyžařský kurz pro žáky 5. až 7. ročníků:                   od 26. 2. 2017 do 4. 3. 2017
 • Lyžařský kurz pro žáky 8. až 9. ročníků:               od 13.1.2017 do 20.1.2017
 • Obhajoby absolventských prací:                                  od 22. 5. 2017 do 25. 5. 2017
 • Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků:  13. 6. 2017 od 16:00
 • Loučení žáků devátých tříd:                                       27. 6. 2017 v rámci Akademie
 • Školy v přírodě, exkurze:                                           dle plánu třídních učitelek/učitelů
 • Setkání ředitele školy s žákovskou radou:                 1x měsíčně nebo dle potřeby
 • Ochrana člověka za mimořádných událostí:              26.6.2017
 • Olympiáda:         I. stupeň 27. 6. 2017       II.stupeň  28. 6. 2017
 • Letní akademie:  27. 6. 2017 od 17:00 Lesní divadlo
9.11.2016

Ředitelské volno - 18.11.2016

Ředitelské volno bude 18.11.2016, Družina nebude v provozu. 

7.11.2016

Koloběžko - výlet 18.11.2016

Informační leták naleznete zde

4.11.2016

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Novinkou v přijímacím řízení ve školním roce 2016/2017 bude zejména:

 • sjednocení termínu pro předkládání přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky na 1. března na první kolo přijímacího řízení,
 • jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace, ředitelé škol dle svého uvážení mohou dále doplnit kritéria přijímacího řízení, např. o pohovor, účast žáka na soutěžích či další testy
 • termín pro přijímací zkoušky (jednotné i školní) do oborů vzdělání bez talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení - konají se v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna;

V platnosti, jako v uplynulém školním roce, tak v prvním kole přijímacího řízení zůstává zejména:

 • podávání jen dvou přihlášek (uchazeč se může přihlásit jen na 2 obory vzdělání),
 • vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům nejdříve 22. dubna,
 • po vyhlášení výsledků potvrzování zájmu o školu zápisovým lístkem přijatým uchazečem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí
 • vydávání zápisového lístku zajistí základní škola
 • výjimka z uplatnění zápisového lístku jen jednou ve dvou případech, kdy jej uchazeč může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole (když jeho bylo odvolání úspěšné, a v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky),
 • Nepřijatým uchazečům se oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně.
 • Vzít zpět zápisový lístek nově školský zákon neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné.

Časový harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2016/2017

Termín

Aktivita

do 30. listopadu 2016

Uchazeči odevzdají přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

od 2. do 15. ledna 2017

Talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou.

od 15. do 31. ledna 2017

Talentové zkoušky v konzervatořích.

do 31. ledna 2017

Ředitel školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou).

do 1. března 2017

Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky.

od 12. do 28. dubna 2017

Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

od 22. do 30. dubna 2017

Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

12. dubna 2017

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).

18. dubna 2017

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).

19. dubna 2017

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona.

20. dubna 2017

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona)

11. května 2017

1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

12. května 2017

2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

 

3.11.2016

Fotky z Anglie

Fotogalerii z Anglie 2016 naleznete zde

nebo v odkazu GALERIE

1.11.2016

Beseda o Brdech

 Ve čtvrtek 20. 10. nás přišel navštívit  pan Šmerák z Mysliveckého spolku Řevnice a seznámil nás s faunou a flórou blízkých brdských Hřebenů. Na prezentaci jsme mohli vidět nejen skalní útvary blízkých vrchů Pišťák, Babka, Kamenná a Hvíždinec, ale i krásné podzimní fotografie původního listnatého brdského lesa a jeho zvířecí a rostlinné obyvatele. Hned další den jsme se vydali do blízkého Přírodního parku Hřebeny na vrch Pišťák.  Při cestě jsme mohli pozorovat živé mloky skvrnité, podzimně zbarvené listnaté lesy a zahlédli jsme i káni kroužící nad Pišťákem.

 

                                                                                                                                                                                                                    Děkujeme. 3. B a 3. C

1.11.2016

Podzimní brigáda na 1. stupni ZŠ Řevnice

Milí žáci, rodiče, přátelé školy.

V sobotu 12. 11. se od 9. 00 koná v areálu školní zahrady 1. stupně ZŠ Řevnice každoroční podzimní brigáda. Budeme moc rádi, když nám v tento den přijdete pomoci s podzimními pracemi na zahradě. Plánujeme hrabání listí, prořez keřů a pletí. Hrábě, motyčky, zahradnické nůžky a nůžky na silnější větve vítány. Drobné občerstvení pro posilnění bude zajištěno.

1.11.2016

Změna termínu třídních schůzek

Třídní schůzky budou jednotně pro celou školu dne 15.11.2016 v 17 hodin. Odkaz Organizace šk. roku

1.11.2016

Co o prázdninách?

Milí přátelé,

posílám jeden tip na tento týden, ideálně na středu - podzimní prázdniny 26.10.2016
Je určena zejména těm, co mají děti či vnoučata (i odrostlejšího věku) nebo
rádi hrají společenské hry :-)

V Michnově paláci (vedle Tyršova domu v Praze 1, Újezd 40) je do konce týdne
festival DESKOHRANÍ.
Festival je otevřen denně od 9 do 22 hodin. V pondělí až středu je vstup zdarma
od čtvrtka je zpoplatněn.
 
Můžete si půjčit a zahrát libovolnou hru (od Albi, Mindoku i dalších...)
určitě znáte Osadníky z Katánu, Carcassone, Citadelu, Bang... ale určitě
objevíte i řadu her pro vás neznámých... Jsou tam hry pro hráče od cca
4let...
 
Pokud hru neznáte, někdo z organizátorů vám ji vysvětlí... Můžete si hry v
klidu prohlédnout, nechat si poradit pěkný vánoční dárek (je tam řada her i
didaktických např. na poznávání ČR, Evropy, zvířat...) a většinu her tam lze
i se slevou koupit....

Více informací najdete na http://deskohrani.cz
 

 

27.10.2016

Poznáváme s baterkou

V tomto týdnu jsme ve 3. B plnili úkol z recyklačního programu Recyklohraní, do kterého je naše škola zapojena. Kromě sběru vybitých baterií a drobného elektrozařízení, může naše škola získat body i za plnění úkolů, které Recyklohraní vyhlásí. Jedním z nich je i úkol Poznáváme s baterkou. Pokud tento úkol správně splníme, připíše si naše škola dalších 250 bodů k již získaným bodům, které pak budeme moci směnit v katalogu odměn za různé školní a sportovní pomůcky.

 Co jsme tedy plnili? V první části přinesli žáci do školy vybité baterie, zjistili jsme, že se jich doma nachází docela dost, a z nich jsme poskládali obrys ČR. Při tom jsme si uvědomili, že baterie nesbíráme k recyklaci jen kvůli bodům, ale hlavně kvůli tomu, aby se do přírody nedostávali toxické látky z vyteklých baterií a aby se nemusely z přírody těžit nové kovy, když je můžeme zpětně získat z vytříděných baterií.

 Druhá část úkolu spočívala v tom, že jsme zjišťovali, zda jsou v Řevnicích ještě jiná sběrná místa, kam můžeme vybité baterie odložit. Na mapě sběrných míst  - mapa.ecobat.cz -  jsme v Řevnicích  našli 6 takových míst. Vydali jsme se na nejbližší z nich, což jsou potraviny Coop naproti Lidovému domu. Paní vedoucí nám ochotně vysvětlila, jak u nich sběr baterií probíhá, a podle plných boxů jsme zjistili, že lidé v Řevnicích použité baterie opravdu třídí.

 Nemáte doma nějaké vybité baterie? Pokud ano, nevyhazujte je do smíšeného odpadu, ale přineste je na některé ze zmíněných sběrných míst.

22.10.2016

Sběr papíru 21.- 24.11.2016

Sběr papíru proběhne v týdnu 21.- 24.11.2016. Kontejner bude umístěn pod jídelnou.

21.10.2016

Družina v době ředitelského volna

Vážení rodiče, ve dnech 24.10. - 25.10. 2016 je pro nedostatek přihlášených dětí zrušen provoz školní družiny. Omlouváme se za případné komplikace.

20.10.2016

Sbírka plastových víček

Madlenka onemocněla  diabetem mellitus 1. typu. Nemoc je nevyléčitelná. Slinivka jí nevyrábí inzulín. Musí si 8x denně měřit glykémii z prstu a 4x denně aplikovat inzulín inzulínovým perem. Víčka sbíráme na kontinuální (centrální) monitoring glykémie, který by přispěl k lepší kompenzaci cukrovky a poskytoval relevantní údaje o vývoji glykémie v těle. Podle výsledků pak můžeme udělat opatření – přidat inzulín nebo naopak sacharidy (jídlo, cukry). Monitoring glykémie se provádí malým senzorem, který je zaveden do podkoží. Jeden senzor stojí 1752,-Kč a garance od firmy Dexcom je týden (většinou vydrží i dva týdny, ale to je bez záruky). Dcera zatím nemá inzulínovou pumpu a tak nám pojišťovna proplatí jen čtyři kusy senzorů ročně. Dále je k měření potřeba vysílač a přijímač, cena vysílače je 10.069,-Kč a cena přijímače je 13105,-Kč. U vysílače je garance 6 měsíců a přijímače jeden rok. Roční provoz centrálního monitoringu glykémie včetně veškerého příslušenství tedy vyjde na cca 100.000,-Kč.

 

Moc děkujeme všem, kteří jsou ochotní vytřídit plastová víčka a přinést je.

17.10.2016

Stránky

Partneři