Helloweenské dýně z 6.A

Fotografie naleznete zde

17.10.2018

Školní Olympiáda

 Ve středu 19. září proběhla na zahraně hlavní budovy ve Školní ulici Olympiáda 1. stupně. Zúčastnily se jí 2. až 5. ročníky. Asi si říkáte, jak to, že se Olympiáda konala na začátku školního roku a ne na konci. Minulý rok nám bohužel nevyšlo počasí, takže jsme rozhodli, že se o Olympiádu neochudíme a uděláme si ji začátkem září, kdy se ještě opakuje staré učivo a ještě je pěkné počasí na sportování venku.

Tentokrát nám předpověď počasí přála a bylo skvělé počasí na sport. Ráno sice ještě trochu mraky zlobily, ale časem se vyčasilo a sluníčko krásně slunilo. Jako vždy jsme začali slavnostním ceremoniálem, který zahájil pan ředitel povzbudivým proslovem.  Poté následovalo zapálení olympijského ohně a přinesení vlajky s olympijskou symbolikou – pěti barevnými vzájemně propojeným kruhy. Následně jsme si zazpívali naši olympijskou hymnu a pronesli jsme slavnostní sliby.

Nic už nebránilo tomu, abychom začali sportovat. Po důležitém rozehřátí se třídy rozešly na  jednotlivá stanoviště. Již tradičně jich bylo pět – hod medicinbalem, běh přes překážky a běh na 50 metrů, hod kritetovým míčkem a skok do dálky. Všechny sportovní výkony se zaznamenávaly a vzájemně se porovnávaly ve dvou kategoriích. I přes velkou účast žactva – okolo 200 dětí, se akci podařilo velmi dobře organizačně zvládnout, za což patří velký dík všem zúčastněným pedagogům a speciální dík patří organizátorce celé akce paní učitelce Mgr. Ludmile Chroustové. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v nadšené atmosféře skandujících žáků, kteří tak dávali najevo svůj obdiv a respekt k zvítězivším spolužákům. Celou Olympiádu zakončila závěrečná hymna. Už nyní se těšíme na červen, kdy následuje další ročník této krásné akce. Fotky zde

                                                                         Za olympijský organizátorský tým   

                                                                                                                           Pipi Dlouhá punčocha

11.10.2018

Bezpečné místo - omez. provozu

11.10.2018

Sportovní soutěže AŠSK ČR

   V září jsme se zúčastnili přespolního běhu v Dobřichovicích. Družstvo dívek ani chlapců nedosáhlo na pohárové umístění, ale v soutěži jednotlivců jsme získali bronzové medaile. V kategorii dívek Barbora Kahánková a v kategorii chlapců Ondřej Tomek vybojovali v silné konkurenci (66 dívek, 77 chlapců) výborné třetí místo. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 Minifotbal, který se konal 4.10. v Rudné úspěšný nebyl. Družstvo chlapců ze sedmých tříd posílené o Terku Janichovou z 9. třídy, podlehlo družstvům složeným ze starších chlapců a nepostoupilo ze skupiny. Všichni se moc snažili, ale váhový a výškový deficit byl značný. Fotky zde

V.Hrochová

9.10.2018

Bruslení 6.A

Fotky z bruslení naleznete zde

6.10.2018

Návrat osmáků z adaptačního pobytu

POZOR, POZOR, důležité hlášení !!!
Cestou domů z adaptačního kurzu 8.tříd se nám porouchal autobus. Všichni jsme v pořádku, ale čekáme na náhradní. Ve 12:30 by měl být přistaven, očekávaný návrat cca ve 14:30 hod. 
Budeme Vás průběžně informovat. Vaši osmáci :-)
 
5.10.2018

Kroužek stolního tenisu

3.10.2018

Hledáme posily do našeho EKOTÝMU - přidejte se, má to smysl

V našem školním Ekotýmu máme ještě volná místa pro nové členy.

 Zveme všechny spolužáky se zájmem o naši školu a její vliv na životní prostředí k pravidelnému setkávání jedenkrát za 14 dní.

2. schůzka Ekotýmu se bude konat v pondělí 15. 10. od 13.55 do 14.40 ve třídě 5. C (nová přístavba 1. patro). Více informací naleznete na webových stránkách školy – Kroužky.

Převzetí a následné vrácení dětí do ŠD zajištěno.

                                                                                                          Těšíme se na Vás.

 

Případné zájemce prosíme kontaktovat paní učitelku Flemrovou mailem – flemrova@zsrevnice.cz.

1.10.2018

Burza dětského oblečení ve ŠJ

Podmínky prodeje naleznete zde a formulář zde

  • Dne 13.10.2018 Burza dětského oblečení, sport. vybavení a hraček, informační plakát naleznete zde
1.10.2018

Bezplatné semináře pro rodiče

Bližší informace naleznete zde

26.9.2018

Stolní tenis - stop stav

Kroužek stolního tenisu ukočil příjem nových členů. Je zcela naplněn.

24.9.2018

Ve škole vši

Ve škole se vyskytli vši, jak na ně naleznete zde

24.9.2018

Aktualizace odkazů

Jsou průběžně aktualizovány odkazy (Zájmové kroužky, jídelna, družina, LVK, Zahraniční zájezd,...), které naleznete jako submenu v hlavním menu nahoře škola, žáci, rodiče,...

20.9.2018

Lyžák - Telnice

LYŽAŘSKÝ KURZ PRO 5. - 9. ročníky

VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 - průběžné informace budou v sekci SKOLA - Lyžařský kurz, přihláška zde

 

 

MÍSTO:         LYŽAŘSKÉ STŘEDISKO Telnice (kapacita 45 míst)

                        Krušné hory

 

TERMÍN:      12.1. – 19. 1. 2019

 

CENA:           4 500,- Kč + 70,- Kč za pojištění (v případě, že o něj rodič stojí)

 

Cena uvedená za jednoho žáka zahrnuje:

Ubytování s plnou penzí (7 nocí), pitný režim, odpolední svačiny, skipas, dopravu,  doplňkový program, uspořádání závodů, přednášku HS, lyžařské instruktory, vybavení lékárničky.

 

ODJEZD:      12. 1. ráno od budovy 2. stupně, první jídlo oběd.

PŘÍJEZD:     19. 1. kolem 13:00 k budově 2. stupně

 

ZÁLOHA:     2 000,- Kč splatná do 15. listopadu 2018

DOPLATEK: 2 500,- Kč do 31. prosince 2018 (+ 70,- za pojištění v případě zájmu)

  Po návratu bude provedeno vyúčtování.

 

Platby budou probíhat na nový účet školy: 115- 7963970247/0100, do poznámky pro příjemce uveďte:

JMÉNO DÍTĚTE, TŘÍDU – LVK 1

17.9.2018

Festival vědy

Začátkem školního roku se žáci 8. tříd vydali do Prahy na motivační výlet na Festival vědy. Tato akce se koná vždy začátkem školního roku v prostoru Vítězného náměstí poblíž technických vysokých škol ČVUT a VŠCHT. Žáci a studenti si zde mohou prohlédnout obrovské množství stánků s zajímavými pokusy a ukázkami z oborů fyzika, chemie, přírodopis, ekologie, astronomie. Dále si tu můžete prohlédnout i vybavení sanitních vozů a vyzkoušet resuscitaci anebo se dozvědět něco zajímavého z práce policie. Zajímavých věcí bylo spousta, lidí bohužel také hodně. Ale stálo to za to! Fotky zde

M.Maříková

 

17.9.2018

Adaptační kurz - 6. r.

Fotografie z adaptačního kurzu Poslův mlýn si 6.A prohlédněte zde

a 6.C zde

15.9.2018

Spolupráce prvňáčků s třeťáky

Díky blízkosti umístění tříd 3.A s 1.A a 3. B s 1.B mohla vzniknout mezi těmito třídami vzájemná spolupráce žáků i učitelů. Děti ze třetích tříd si vybraly žáčka, kterého mají za úkol  opečovávat, pomáhat mu s přípravou, oblékáním, zapisováním do žákovské knížky, zkrátka starat se o něj skoro jako maminka s tatínkem.

   Zdálo by se, že jen prvňáci získávají výhodu. Pojďme si tedy probrat, kdo tím získá a také, co tím získá. Prvňáčkům spolupráce pomůže v integraci do školního prostředí, lépe překonají případný ostych, rychleji a hlouběji se seznámí se staršími spolužáky a naváží tak přátelství (třeba i na celý život). A samozřejmě jim to pomůže zvládat praktické úkony, o kterých jsme psali výše. Třeťáci se zase naučí mít někoho na starosti, pečovat o něj, mít za něho zodpovědnost (i když zatím malou), být spolehlivý. Oběma ročníkům by měla vzájemná spolupráci přinést spokojenost ze vzájemných vztahů, pocit uspokojení a radost ze společné práce. Což se již plní. Děti nám již tyto hezké pocity hlásí.

    Jak dlouho bude spolupráce trvat, zda až do konce šk. roku, či do pololetí, uvidíme. Záleží na tom, jak dlouho budou prvňáčci pomoc potřebovat. Fotky zde

                                                                                                  Za tým vzájemné spolupráce P.Stolín

13.9.2018

Návrat z adapťáku - 6. třídy

Pozor, pozor,  důležité hlášení !!!
Návrat děti z AK bude ve středu mezi 16:00-16:30.
Pár fotek najdete na  Packa.eu, záložka školy v přírodě
11.9.2018

Informace o provozu družiny v novém šk. roce

Informace o provozu družiny v novém šk. roce naleznete zde nebo v odkazu ŠKOLNÍ DRUŽINA

9.9.2018

Zájezd do Skotska

Aktualizace odkazů: zaměstnanci, konzultační hodiny, zájmové kroužky, nová čísla účtů, družiny, jídelny a nově odkaz ZAHRANIČNÍ ZÁJEZD

Zájezd do Skotska

Podrobné informace o zájezdu zde                Nabídka pojištění zde

Školní zájezd do Skotska proběhne v termínu 30. 5. - 7. 6. 2019. Na začátku zájezdu si prohlédneme nizozemský Amsterdam, pak se v kajutě přeplavíme přímo do Skotska, kde budeme několik dní poznávat přírodu i historii této divoké a krásné země. Navštívíme například sídlo skotských králů v Edinburghu, jezera Loch Ness a Loch Lomond, skotské hrady, ostrov Skye s kolonií tuleňů, ... Budete mít příležitost poznat život ve Velké Británii opravdu zblízka, neboť několik nocí budeme ubytovaní v anglických rodinách. Podrobný program naleznete v příloze.
 
Informační schůzka (účast není nutná) pro rodiče proběhne ve středu 19.9. od 17 hodin ve třídě 6.A. Vážní zájemci (žáci, ne rodiče) si přijdou osobně vyzvednout přihlášku k B. Pelcové (do 6.A). Podmínkou k přihlášení je odevzdání přihlášky a zaplacení zálohy (+ pojištění včetně storna zájezdu) 3.340,-Kč do 15.10. Žák nesmí mít kázeňský postih (třídní důtku nebo vyšší).
Vzhledem k délce a náročnosti pobytu je tento zájezd určen pouze žákům druhého stupně, tedy od 6. ročníku. 
 
 
Celková cena zájezdu je 12 590,- (při plné obsazenosti). Cena nezahrnuje vstupné do některých objektů (viz tabulka na konci programu).  Úhrada proběhne ve 3 platbách na účet školy. Při platbě uveďte zájezd do Skotska, jméno a třídu dítěte.
 
 
·         1. záloha: 3000 Kč + 340,- Kč cest. pojištění = celkem 3.340,- Kč  v termínu do 15.10.2018
·         2. záloha: 3000 Kč , v termínu do 31.1.2019
·         Doplatek: 7190 Kč (při obsazenosti 40+3), v termínu do 12.4.2019 + ev. příplatky
Dotazy u B. Pelcové osobně nebo mailem pelcova@zsrevnice.cz.
3.9.2018

Stránky

Partneři