PF 2018

21.12.2017

Mladý chemik

Ve středu 13.12 proběhla na Masarykově střední průmyslové škole chemické v Praze již tradiční soutěž Mladý chemik.

Každým rokem se jí zúčastňuje stále více škol z celé ČR. Letos to bylo 121 škol (336 žáků) a ZŠ Řevnice byla jednou z nich. Soutěžícími byli Ondra Sviták, Radoslav Adamec a Zdeňka Uhrová, která se umístila v první polovině. Chlapci skončili kousek za Zdeňkou což je v tak silné konkurenci úspěch.

Gratulujeme a doufáme, že příští rok se naše škola zúčastní znovu.

14.12.2017

Nový školní zpravodaj

Nový školní zpravodaj listopad/prosinec naleznete zde

11.12.2017

Koncert Klíčku

23.listopadu se děti z 1.-3. tříd vydaly na koncert do kina. Klíček slavil výročí 20 let od svého vzniku. Celá jeho historie je spojena s řevnickou školou od roku 1997, kdy nová paní učitelka Ludmila Chroustová začala tančit se svojí druhou třídou. Pan ředitel podporoval nový školní kroužek, škola dokonce částečně přispěla na pořízení nových krojů, také jsme měli k dispozici prostor na zkoušení. Po letech se ale soubor musel osamostatnit a založit vlastní spolek.

Klíček původně tančil jen folklorní tance, postupně se ale začal věnovat i muzikálovým tancům a zpracoval např. pásmo z Pomády nebo My fair Lady. V současnosti děti nejvíc baví scénické tance. A tak na koncertu mohli diváci spatřit kromě lidových tanců s poezií Vánoc nebo dětských her i Piráty, Pavouky,  Kolumbovu loď Santa Maria s novými osadníky a mnohé jiné. Koncert pokračoval večer pro dospělé. Některým dětem se tolik líbil, že přivedly ještě své rodiče a přišly večer znovu.

Na fotky z koncertu se můžete podívat zde

 

10.12.2017

Černá hodinka s pra/rodiči

Dva listopadové večery se sešly děti ze 2.B ve škole na „Černé hodince“. Ve tmě, jen při světle několika svíček, jsme si vyprávěli, jak se dřív lidé bavili, když nebyla televize, počítače ani mobily. Jak si vyprávěli příběhy a pohádky, které nejdřív nebyly určeny dětem, a ty na peci ani nedutaly. Krajánci přinášeli různé zprávy z okolí i daleka, mládež chodila k muzice a všichni si u práce zpívali. Ženy společně draly peří a chodily na přástky.

První setkání bylo s maminkami a babičkami, které vyprávěly, jak si hrály, když byly malé. Často se musely starat o zvířata, bydlely na venkově nebo tam jezdily na prázdniny a chodily do školy daleko. Zaujalo nás vyprávění babičky Tomáše, která chodila dva kilometry do školy. V zimě jim ve sněhu vyšlapával stopy vždy nějaký tatínek nebo dědeček. Taky si prý psala úkoly v seníku cestou domů a starší děti i dospělí je učili poznávat ptáčky podle hlasu. Všechny maminky si hodně hrály venku, nejen dívčí hry, ale hlavně dobrodružné. Julinky maminka stále měla nějaká zvířata, dokonce štiku v kbelíku. Davidova maminka lepila letadla, Eliščina skákala v „Království skal“.... Maminky připravily dobroty, a tak se všichni nakonec zahřáli teplým čajem a pochutnali si na koláčích, perníku i oříšcích.

Na druhé setkání jsme připravili pohoštění my. Rozdělili jsme se do skupin, a ty se rozhodly, jakou pomazánku budou vyrábět. Měli jsme česnekovou, tuňákovou, vajíčkovou, sýrovou, šunkovou pěnu i obložené chuťovky. Každý přinesl nějaké suroviny. Kluci je šli nakupovat společně. Všechny vyrábění moc bavilo. Tatínkům chutnalo, co jsme připravili a bylo toho tolik, že ještě několik táců zůstalo na další den k svačině.

Setkali jsme se na den sv. Ondřeje, a tak jsme v úvodu vzpomínali, jak se v minulosti v ten den věštilo hrnečkovým kouzlem zdraví, štěstí, láska.... V ten den se také končila roční služba a chasa chodila jinam na zkušenou.

Tatínkové většinou bydleli ve městě. Vyráběli modely letadel, vzpomínali na zlobení ve škole i neveselé přestávky, kdy museli chodit dokola po chodbě a nemohli si hrát jako my, a už vůbec ne chodit o velké přestávce ven na fotbal. Zato tatínek Matouše vzpomínal, jak prolézali pražské dvorky a sklepy, hledali různé průchody, a jak to bylo nebezpečné. Tatínek Kateřinky líčil, jak skákali z okna s deštníkem jako s padákem, jak bruslili na Tůních i Berounce a někteří tatínkové stavěli z prkýnek různé vozíky, na kterých potom jezdili. Tatínek Samuela s povzdechnutím hodnotil, jak se dnešní děti mají dobře, když mají takové možnosti navštěvovat různé kroužky.

Byly to moc příjemné okamžiky v tmavé třídě, při povídání s rodiči i babičkami. Další dny jsme připravili projekt, který jsme prezentovali před kamarády, o dětství našich maminek a babiček. O hrách tatínků teprve připravujeme na konec prosince. Dřív si děti hodně hrály venku a spolu. Bylo zajímavé, že při vyprávění si vždy další vzpomínali, že mají podobné zážitky. Užili jsme si to společně, dospělí i děti.

Fotky z přípravy pohoštění, ze setkání

http://jezciz1b.rajce.idnes.cz/Cerna_hodinka/

a projektu: Jak si hrála moje maminka, babička, když byla malá

http://jezciz1b.rajce.idnes.cz/Jak_si_hrala_maminka_jako_mala/

 

Ludmila Chroustová

10.12.2017

Mikuláš na bezpečném místě

Fotky naleznete zde

7.12.2017

Animovaný film

 V pondělí 4. 12. nás navštívil se svou besedou pan Cyril PODOLSKÝ, autor televizních KRYSÁKŮ.                  

 Cyril PODOLSKÝ je režisérem, animátorem, scénáristou, spisovatelem a výtvarníkem tvořícím pro děti (večerníček Krysáci, kniha s CD Strašidelný herbář, Pat a Mat, Bob a Bobek…. )

 Díky srozumitelnému přednesu a řadě názorných ukázek autora měli možnost žáci 2. A a C, 4. B a C a 5. B pochopit, jak se animovaný film tvoří, jaká je to náročná práce na dovednosti, spolupráci i čas. Všichni jsme byli překvapeni, že se za jeden pracovní den vytvoří asi jen 4 sekundy animovaného filmu. Přesto pan Podolský navedl svou besedou některé žáky na myšlenku vytvoření si vlastního animovaného filmu. Fotografie naleznete zde

6.12.2017

Volby do ŠR - rodiče - seznam kandidátů

 • Seznam kandidátů pro volby zákonných zástupců do ŠR v termínu 19.12.2017 naleznete zde
 • Vyhlášení voleb do ŠR - rodiče naleznete zde
 • Ustanovení volební komise naleznete zde
 • Kandidátní lístek naleznete zde
6.12.2017

Ekotým: Přespání ve škole

 Jedenáct členů Ekotýmu se v pátek 1. 12. v 17.00 sešlo před školou, aby mohli využít delšího času na svou práci. Co vše jsme stačili?

 Zahráli jsme si hry uvnitř i vně školy, zasmáli jsme se, stmelili jsme opět o něco více náš tým, upekli jsme buchtu Přiměřeně, přiměřeně a zjistili, že přiměřeně nebylo cukru. Ráno ke snídani jsme museli buchtu dosladit moučkovým cukrem.

  Aniž by to byl náš cíl, dozvěděli jsme se i něco ze života světlušky a hlemýždě. Kromě výše zmíněného jsme, ale velký prostor věnovali diskusi o tom, co bychom chtěli ve škole zlepšit, jak předávat informace spolužákům, jak prezentovat náš tým spolužákům, jak dosáhnout co největší spolupráce v Ekotýmu a další. Myšlenek a nápadů bylo tolik, že jsme si je raději všechny zapsali a máme v plánu s nimi pracovat a nadále je rozvíjet.

5.12.2017

Okresní archiv kronik

ZŠ Řevnice velmi děkuje za spolupráci na výstavě kronik, kterou připravil z archivních fondů pro žáky 8.B pracovník Okresního archivu v Dobřichovicích pan PhDr. Pavel Buchtele.

4.12.2017

Zpívání koled u vánočního stromu

Informační plakát nalezne zde

30.11.2017

Aktualizace odkazu Školní jídelna

Školní rok 2017/2018

 • Informace o školní jídelně  naleznete zde
 • Přihlášku ke stravování naleznete zde

Provozní řád školní jídelny

 • Informace naleznete zde

Informace pro ostatní strávníky

 • Informace naleznete zde

 

30.11.2017

Pozvánka na koncert

Dovolte, abychom Vás pozvali na koncert Klíčku, který letos slaví 20 let. V programu uvidíte nejen folklorní tance, ale i tance, které vznikly jako předtančení na tradiční plesy.  Můžete se těšit na průřez toho nejlepšího z posledních let našeho trvání.  Jsou pro Vás připraveny i nové tance v premiéře. Plakát zde

Srdečně se těšíme na setkání 23.listopadu 2017 od 17 hod. v řevnickém kině.

Ludmila Chroustová a Klíček

 
20.11.2017

Přijímací řízení ve šk. roce 2017/2018

 1. Přijímací zkoušky

Žáci provádí přijímací zkoušky 2krát na SŠ, které si vybrali. Pokud mají dva obory na jedné škole, dělají přijímačky na stejné škole 2krát.

Jako výsledek přijímacích zkoušek se započítává ten lepší jak z matematiky i z Čj.

 

Státní přijímací zkoušky 2018

Testování proběhne v roce 2018 na všech studijních oborech zakončených maturitní zkouškou. Vlastní testování bude realizováno ve dvou řádných termínech. Oba termíny testů budou probíhat ve dvou různých dnech: jeden den pro uchazeče o přijetí na šestiletá a osmiletá gymnázia a jiný den pro uchazeče o čtyřletá studia. První a druhý náhradní termín je určen pro všechny obory vzdělávání.
 

Termíny testů státních přijímacích zkoušek proběhnou v následujících dnech:

 

První řádný termín - čtyřleté obory

12. dubna 2018

První řádný termín - šestileté a osmileté obory

13. dubna 2018

Druhý řádný termín - čtyřleté obory

16. dubna 2018

Druhý řádný termín - šestileté a osmileté obory

17. dubna 2018

První náhradní termín

10. května 2018

Druhý náhradní termín

11. května 2018

 

Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělávání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem a obory se zkráceným studiem. Dále se netýkají uměleckých škol, kde se konají talentové zkoušky v termínu od 2. 1. 2018 do 15. 1. 2018 a konzervatoří, kde se konají talentové zkoušky v termínech od 15. 1. 2018 do 31. 1. 2018.

Pro každé kolo budou připraveny jednotné testy z českého jazyka a literatury (ČJL) a matematiky (MA), a to v provedení pro čtyřleté, šestileté a osmileté studium. Uchazečům a školám budou v předstihu k dispozici ilustrační testy jako jeden z předpokladů srovnatelnosti podmínek. Testování proběhne metodou tužka – papír; žáci budou mít k dispozici zadání i záznamový arch v listinné podobě.

Na některých gymnáziích dělají přípravné kurzy na přijímací zkoušky. Je to uvedeno na netu.

Dále je možnost si stáhnout loňské přijímací zkoušky, nebo si objednat sady testů M, Čj, jako příprava na přijímačky. Ve třídě mají odkazy.

 

Zápisové lístky

Žáci obdrží ve škole během března, kdo dělá talentovky dříve.

Tyto lístky musí odevzdat do 10 pracovních dnů na SŠ, na kterou byli přijati jako potvrzení, že na školu nastoupí.

Neztratit, lístky se platí a musí pak psát potvrzení, že původní lístek nezneužijí.

15.11.2017

Memoriál Davida Laciny

Dne 18.12.2017 se koná pod záštitou Města Řevnice a  ZŠ Řevnice, 1. ročník Memoriálu Davida Laciny ml. David Lacina ml. byl  žákem 8. třídy ZŠ Řevnice, který  náhle zemřel loňského roku. Byl  velkým sportovcem, kamarádem a členem fotbalového družstva FC Slavoj Řevnice. Na výročí jeho úmrtí škola pořádá  fotbalový turnaj žáků 8. - 9. tříd základních škol v Poberounní. Jmenovitě ZŠ Řevnice, ZŠ Dobřichovice, ZŠ Všenory, ZŠ Černošice, ZŠ Radotín, ZŠ Mníšek pod Brdy a tým spoluhráčů Davida Laciny. 
Turnaj se uskuteční ve Sportcentru Liďák v Řevnicích. Vítěz turnaje obdrží putovní pohár. Zajímavé ceny si však odnesou všichni účastníci turnaje.
ZŠ Řevnice a pořadatelé. Plakát naleznete zde
14.11.2017

Exkurze v Akademii věd ČR – Týden vědy a techniky

V pátek 10. 11. 2017 jela naše třída – 5.B do Prahy na právě probíhající Týden vědy a techniky. Naučná stezka vedla areálem AV ČR, navštívili jsme Geofyzikální ústav, Ústav fyziky atmosféry a Astronomický ústav. Po příchodu se nás ujaly průvodkyně, rozdělili jsme se na dvě skupiny a už nás čekal program. Prošli jsme 6 stanovišti – vesmírné sondy, zemětřesení, černá díra, dalekohledy pro pozorování oblohy, meteorologie, sopky. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací. Poslední zastávkou byl E-on s přednáškou o energiích a také s malou pozorností, batůžkem s překvapením. Každý tam měl nějakou skládačku a tričko. Nebo také obojí.

 Všechny zaujalo povídání o černých dírách, do ruky se nám dostal maličký vesmírný kámen.

      Celé dopoledne uběhlo jako voda. Výlet byl plný nových zkušeností a zážitků. Rádi bychom něco podobného zažili znovu a dozvěděli se i jiné zajímavé informace. Moc se nám tam líbilo.

14.11.2017

Po stopách Karla IV. - 4.C

V pátek 10.11. se vypravila třída 4.C na vlastivědný výlet do Prahy. Počasí nám přálo a výlet se nám všem moc líbil. Fotografie zde

13.11.2017

Poděkování

 V sobotu 4. 11. 2017 proběhla podzimní brigáda na školní zahradě 1. stupně ZŠ.

 Akce se zúčastnilo přes 20 rodičů s dětmi a někteří zaměstnanci školy. Po mrazivém ránu na nás po desáté hodině zasvítilo sluníčko a s přípravou zahrady na zimní odpočinek jsme byli v poledne hotovi. Na základě odborné rady paní Sklenkové se podařilo ořezat  keře, náletové rostliny, částečně vyplít naučnou stezku, prořezat některé stromy a shrabat doposud spadané listí. Velmi děkujeme všem zúčastněným za pomoc. Fotografie zde

10.11.2017

Volná místa na ZŠ Řevnice

Nové pracovní příležitosti naleznete v sekci VOLNÁ MÍSTA zde

8.11.2017

BM - v pátek lampionový průvod

Bezpečné místo

 • V pátek přineste na "rodinný den" ovesné vločky, domácí džem, trochu medu, nějaké sušené ovoce, rozinky nebo semínka - upečeme si müsli
 • Kdo se chce se mnou podívat na Svatomartinský lampionový průvod, tak sraz je v patek 10.listopadu  u školky Pikolin před poštou v 17.15 hod, prijdte s lampionem

Halyna

7.11.2017

Stránky

Partneři