Návrat žáků z Anglie

Po včerejší celodenní prohlídce Londýna, z které byli všichni velmi nadšeni se nám děti s paní učitelkou bezpečně vrací zpět domů. Francii projeli bez problémů, měli jsme o ně velký strach, že už je nepustí přes hranice vzhledem k vážné situaci odehrávající se v Paříži, ale vše dopadlo dobře.

Předpokládaný návrat bude mezi 15 - 15. 30 hod.

Později přiložíme ještě další fotografie.

14.11.2015

Dne 16.11. 2015 nebude v provozu ŠKOLNÍ DRUŽINA

13.11.2015

POHÁDKY - vyjmenovaná slova

Ferda Zavadil, 5A.

Pohádka s vyjmenovanými slovy.

Bylo, nebylo, jedno město Přibyslav, kde bydlil kluk jménem Zbyšek.

Neměl rád dobytek, ale přesto si u svého příbytku zařídil menší ZOO.

Měl tam kobyly a dokonce i býka a doma si pěstoval byliny. Jednou však se bystře koukl do nezbytné peněženky a nezbytný mailat byl pryč.

Náhle byl bezdomovec bez bydliště, žebral, vzlykal, ale být bez bydliště je blbé. Náhle však k němu přiběhl dobytek.

Kluk bydlel pod býkem a byl hned s bydlištěm, protože mu dělal nezbytný přístřešek. Nakonec byl rád, že ten dobytek má a všichni obyvatelé se zasmáli.

A tak se držel tento obyčej dál.

 

Česťa Krejčí a Michal Sklenka, 5A.

Starý chlápek.

Byl jednou jeden obyvatel města Přibyslav, který bydlel v příbytku plném nábytku.

Na zahradě měl trochu dobytka. Třeba býka a kobylu. Byl velmi bystrý, ale obyčeje moc nedodržoval. Na Vánoce třeba ani nevyzdoboval svůj byt.

Měl jednu vzácnou bylinu jménem pelyněk, kterou musel polykat každý den. Ten pán byl úplně lysý a hodně plýtval pitnou vodou. Měl velmi tlusté jedno lýtko, ale to druhé měl jako vyžle.

Jednoho dne, když si myslel, že se blýská na lepší časy, začal najednou vzlykat, že mu ukradli lyže.

Jak čas plynul, už pomalu slyšel boží mlýny. V tu ránu uviděl na zemi luk, který měl tětivu z lýka. Ta tětiva byla měkká jako plyš, ale když tu ho někdo zapích.

 

Bětka Nebřenská a Aneta Chocová, 5.A

 

Zbyněk a Lyžák.

Byl jednou jeden kluk jménem Zbyněk. Bydlel se svou rodinou v malém příbytku v Přibyslavi. Měli doma moderní nábytek a spoustu krásných věcí.

K večeři měli býčí maso, což bylo Zbyňkovo nejoblíbenější jídlo, takže ho polykal hrozně rychle. Ušpinil se, tak mu maminka řekla: „Ty jsi ale dobytek!“ Celá rodina se rozesmála, až z toho lysému otci vyrostl jeden vlas. Když už bylo 21.00 hodin, musel jít Zbyněk spát.

Ráno šel Zbyněk do školy a učitelka řekla: „ Za týden pojedeme na lyžování, takže si nezapomeňte lyže a ostatní vybavení.“ Jak čas plynul, už tu byl lyžák. Zbyněk měl všechno sbaleno a šel na sraz ke škole.

První den už začínali lyžovat a Zbyněk si zlomil lýtkovou kost. Hlasitě se rozvzlykal a jeho blýskající se slzy padaly do bílého sněhu. Odvezli ho do chaty a vyptávali se ho, kde má svůj byt.

Doktoři mu dali obvaz z lýka a plýtvali na něj bylinnými sirupy. Zbyněk si s sebou vzal svého plyšáčka, byla to liška jménem Bystrouška.

Školáci měli obyčej, že vždy o poledním klidu přijdou k někomu do pokoje a hrají stolní hry. Jednou šli na výlet a Zbyňka vezli autem, aby něco viděl. Cestou jim mávali obyvatelé města. Když přijeli, učitelé jim ukázali krásný statek s kobylou, kterou farmář třískal bičem. Také tam byl mlýn a náhle slyšeli, jak na ně učitel volá: „ Děti pojďte sem, bude přednáška o pelyňku. Děti přiběhly a poslouchaly.

Zbyněk se toho hodně naučil a už věděl spoustu věcí o pelyňku a ostatních bylinách. Když se vrátili domů, Zbyněk vše vyprávěl mamince.

Po nějaké době se vyléčil a mohl zase chodit do školy.

11.11.2015

Exkurze do Škodovky v Mladé Boleslavi

10. listopadu navštívili žáci devátých a osmých tříd prestižní firmu našeho průmyslu Škoda Auto v Mladé Boleslavi.

Exkurze byla sestavena ze dvou částí – z návštěvy muzea Škodovky a následně z prohlídky výrobních provozů včetně montážní linky. Obě části exkurze byly doplněny zajímavým výkladem průvodkyně.

Ve Škoda muzeu jsme měli možnost prohlédnout si vystavenou galerii vozů, které Škoda za celou svou dlouhou historii vyprodukovala včetně malosériových i závodních vozů.

V rámci návštěvy výrobního závodu jsme měli možnost navštívit dva provozy-lisovnu a montážní halu, kde přes 60% práce dělají pouze roboti. Na výrobní lince Škoda Oktavia jsme si prohlédli, jak se auta kompletují, než sjedou z této linky hotové. 

Exkurze přispěla nejen k rozšíření znalostí žáků, ale u některých třeba i k usnadnění rozhodnutí o budoucím povolání.

11.11.2015

Vyjádření SK Černošice

Vážená paní ředitelko, vážení rodiče,

dovolte, abych se jménem SK Černošice, z.s., který je provozovatelem zimního stadionu, omluvil všem dětem, kterým vznikly po čtvrtečním bruslení zdravotní potíže. Obzvláště nás mrzí, že některé děti musely zůstat v nemocnici.  Věříme, že všichni se v co nejkratší době dostanou domů ke svým rodinám.

Opakovaná měření prováděná chemiky z hasičského sboru ani revize bezpečnostního zařízení zimního stadionu neprokázala únik čpavku. Při vyšetřování příčin celé události spolupracujeme s Policií ČR, okresní hygienickou stanicí a současně jsme nechali provést měření pracovníky Zdravotního ústavu. Rozhodně se nechceme vyhýbat odpovědnosti a činíme veškeré dostupné kroky k objasnění celé události. Protože mezi zvažovanými příčinami je i možnost zvýšené koncentrace exhalací z rolby pro úpravu ledu, provedli jsme v pátek orientační měření a jednu z našich dvou roleb dočasně vyřadili z provozu. Výrazně jsme zvýšili míru nucené ventilace, preventivně nad obvyklou úroveň. Na stadionu je zvýšený personální dohled.

Martin Jůzek, předseda výkonného výboru SK Černošice

10.11.2015

Q- sort analýza

Vážení rodiče a přátelé školy,

24. a 25. 11. 2015 proběhnou po třídních schůzkách setkání rodičů s paní Mgr. Andreou Vedralovou a s panem Mgr. Milanem Kotíkem.

Setkání se budou týkat Q- sort analýzy, což je metoda určená pro zjišťování a ujasnění postojů jednotlivých aktérů ve škole, podle kterých se pak může stanovit vize školy a jednotlivé cíle, kterých bude chtít škola  dosáhnout.

Tímto Vás zveme na toto setkání, které se uskuteční od 18 hod. v jedné z tříd na daném stupni, upřesníme na třídních schůzkách.
 

Mgr. Simona Škaloudová
ředitelka školy

10.11.2015

Sběr papíru - 23. - 26. 11. 2015

Sběr papíru bude v týdnu 23 - 26 . 11. 2015, přistavený kontejner bude jako vždy u jídelny.

9.11.2015

Zájezd do Brightonu

 

4. den
 
Dnešní den jsme zahájili nákupy suvenýrů a sladkostí na pěší zóně v Brightonu. Potom následovala prohlídka snad nejznámější památky města - Royal Pavilionu. Tento palác si nechal postavit král Jiří v indickém stylu s čínskými interiéry. Měla jsem velikou radost, že starší žáci rozuměli výkladu elektronického průvodce a pouze se ujišťovali, zda pochopili detaily. Od paláce jsme zamířili do muzea historických hraček s množstvím vláčků, autíček i plyšových medvědů. Odpoledne jsme zakončili poslední výukou v jazykové škole a předáním certifikátů.
Zítra nás čeká brzké vstávání a cesta do Londýna. Svezeme se na vyhlídkovém kole London Eye a prohlédneme si další významné památky.

3. den  

Dnes jsme vyrazili na jih Anglie do přístavního města Porthmouth. V docích zde kotví množství historických i moderních lodí, které je možné si prohlédnout. My jsme navštívili loď HMS Warrior z roku 1860 a viděli jsme též loď HMS Victory, se kterou zvítězil admirál Nelson v bitvě u Traffalgaru. Největším zážitkem pro všechny byl asi výstup na Spinnaker Tower, 170 metrů vysokou vyhlídkovou věž. Protože byla dobrá viditelnost, dohlédli jsme až na ostrov Whight.

Odpoledne opět proběhla výuka ve škole, na kterou se některé děti vysloveně těšily.

2. den

V úterý jsme se vydali na výlet na útesy Seven Sisters a Beachy Head.  Byla trochu mlha, foukal silný vítr, ale nepršelo. Příroda v Anglii je jiná než naše, samé louky a místy trochu bažina. Při procházce na pláži si děti nasbíraly kusy křídy a vyfotily krásný maják. Odpoledne jsme prožili v jazykové škole s výborným učitelem Maxem a večer se přesunuli opět na odpočinek do rodin. Mluvila jsem se všemi rodiči z rodin, jsou velmi přátelští, usměvaví, a většinou mají děti ve stejném věku.

1. den

Dnes ráno dorazili žáci s paní učitelkou Pelcovou  v pořádku do Brightonu. Cesta byla v pohodě, vlny při jízdě trajektem jen trochu a nyní už děti dovádí na pláži. Páni řidiči jsou prý výborní a velmi ochotní.

Ráno jsme se prošli po pláži, potom jsme si prohlédli centrum Brightonu. Velikým zážitkem bylo pro všechny SeaLife muzeum, kde bylo možné sáhnout si mořskou sasanku a hvězdici, prohlédnout si množství mořských živočichů a projít se tunelem se žraloky a rejnoky nad hlavou. Podívali jsme se také na známé zábavní molo Brighton Pear a prohlídku města zakončili krmením veverek v parku a ubytováním v rodinách.

 

9.11.2015

Upozornění k vývoji událostí po bruslení v Černošicích

Vážení rodiče,

prosíme všechny, jejichž dítě bylo včera na bruslení, má dýchací obtíže, dráždivý kašel, pálení v krku a popř. zvrací, a nebyli jste ještě u lékaře, abyste tak neprodleně učinili nejlépe v nemocnoci Motol. Situaci v žádném případě nepodceňujte!

Vše je v šetření Policie ČR a příslušných orgánů.

Mgr. Simona Škaloudová
ředitelka školy
 

 

6.11.2015

Prohlášení - bruslení a nebezpečný plyn 5. 11. 2015

Vážení rodiče,

dne 5. 11. došlo na výuce bruslení v Černošicích k nadýchání se dětí a pedagogického doprovodu nebezpečným plynem. Ve večerních a nočních hodinách bylo několik dětí vyšetřeno na pohotovosti pro dýchací potíže, některé děti jsou i hospitalizovány. Z lékařských zpráv vyplývá, že došlo k otravě nebezpečným plynem amoniakem (čpavkem).

Doporučení!!! Při vážných dýchacích potížích Vašich dětí vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc! Jinak dýchat čerstvý vzduch a být v klidu.

Celou věc jsme neprodleně po zjištění vážných zdravotních obtíží dětí nahlásili na Policii ČR a už od večerních hodin se případem zabývají kriminalisté pro Prahu - západ.

Již několik let se zimním stadionem v Černošicích spolupracujeme a jezdíme k nim na výuku a nikdy se nám nic podobného nestalo.

Celou situaci budeme nadále sledovat a podrobně Vás informovat.

Děkujeme za pochopení, dětem přejeme brzké zotavení.

 

Mgr. Simona Škaloudová
ředitelka školy
 

6.11.2015

Návštěva archivu v Dobřichovicích

Dne 23.10. navštívila naše třída 9.A Státní okresní archiv  Praha - Západ  se sídlem v Dobřichovicích.

Od pana PhDr. Pavla Buchteleho, který nás archivem provázel,jsme se  dozvěděli, jaké dokumenty a listiny se zde archivují. Měli jsme také možnost nahlédnout například do kronik Základní školy v Řevnicích nebo  Mateřské školy v Letech. Někteří z nás se dokonce poznali na fotografiích, které byly součástí kronik.

V přízemí archivu jsme si poté prohlédli výstavu fotografií a dobových  dokumentů shromážděných panem MUDr. Jindřichem Königem k 70. výročí konce 2. světové války v Řevnicích.

Exkurze se nám nejen líbila,ale  byla zajímavá a poučná.

4.11.2015

Hrůza i legrace-Halloween

V pátek 23.10. se žáci i paní učitelky z pátých ročníků proměnili v čarodějnice, smrtky, mrtvoly a jiná hrůzná stvoření. Soutěžilo se o nejhezčí kostým, i když možná to mělo být o „nejošklivější“ kostým J Oslavili jsme tak Halloween, anglosaský svátek, který se slaví většinou v anglicky mluvících zemích den před naším svátkem Všech svatých. Vyřezali jsme si každý na památku dýni a zapálili v ní svíčku. Ale nebyla by to pravá oslava bez spousty dobrot! Dnes se v 5.A podávaly červivé muffiny, prsty čarodějnice Kateřiny, pštrosí bulvy nebo třeba lektvar z myšího hlenu. Mňam! V 5.B pro změnu po tabuli lezli pavouci. Zkrátka takový běžný školní den.

Tak nevím, kdo si to užil víc, jestli my nebo děti. Posuďte sami J

3.11.2015

Družina-mimořádný provoz 16.11

ŠKOLNÍ DRUŽINA- MIMOŘÁDNÝ PROVOZ 16.11. 2015   -  ředitelské volno

V případě zájmu o družinu v tento den, prosíme rodiče o přihlášení  dětí v družině u paní vychovatelek, či přes mail bartlova@zsrevnice.cz, do středy 11.11. 2015.

Provoz družiny je vypsán pro všechny děti ZŠ a bude otevřen po přihlášení nejméně 7 žáků.

• provozní doba 8.00 - 17.00 hod.

• jídelna NEVAŘÍ !

•program dne bude upřesněn

                J. Bartlová ved. vychovatelka

1.11.2015

Maďarský den ve školní jídelně

Ve středu 19. října si mohli strávníci v naší školní jídelně pochutnat na menu, které je typické pro Maďarskou republiku.

Kuchařky připravily následující menu:

Polévka nesla název „ Palocleves“ a je pojmenována podle Palóců – menšiny maďarských obyvatel, kteří se usídlili v severní hornaté části Maďarska. Tato polévka byla pro náš jazyk trošku zvláštní a netypická, nicméně kuchařky se přípravy zhostily jako pravé profesionálky a polévka byla výborná. Vaří se ze skopového masa, papriky (ta v maďarské kuchyni nesmí chybět, fazolek, brambor atd.)

Jako hlavní jídla nabídla kuchyně 2 typické pokrmy - Segedínský guláš s houskovým knedlíkem, který všichni důvěrně známe a mnozí z nás si už ho zajisté spojí s naší českou kuchyní, a méně tradiční - maďarský perkelt s rýží. Název zní velmi vznešeně, ale představuje vlastně jednoduchou praženici s malým množstvím husté šťávy, která je vytvořena rozvařením velkého množství nadrobno nakrájené cibulky. Tento recept jsme našly ve staré mezinárodní kuchařce a moc nám zachutnal.

 

          

                   Za tým školní jídelny

                  Irena Tůmová

29.10.2015

Pozvánka na podzimní brigádu

Vážení rodiče, žáci, přátelé školy,

rádi bychom vás pozvali na podzimní brigádu v areálu školní zahrady 1. stupně, která se bude konat 14. listopadu od 9.30 hod.

Budeme rádi, když nám naši zahradu pomůžete připravit na zimní odpočinek - shrabat listí, vyplít, ořezat některé keře.  Křovinořezy, motyčky, hrábě a nůžky jsou vítány. Drobné občerstvení bude zajištěno.

Předem moc děkujeme.

29.10.2015

Sběr papíru - změna termínu

Z důvodu rekonstrukce budovy školní jídelny bude sběr papíru až po jejím dokončení, tzn přelom listopadu a prosince 2015.

22.10.2015

Změna rozvrhů tříd

Od dnešního dne byly změněny rozvrhy tříd z personálních důvodů. Děkujeme za pochopení

21.10.2015

Podzimní burza ve škole

17.10. proběhla v jídelně řevnické školy tradiční podzimní burza. Netradiční proto, že ji pořádal spolek Kalamář a i výtěžek z této akce šel na jeho provoz. Již páteční příjem zboží naznačil, že burza bude úspěšná. Své věci nabídlo do prodeje 43 prodejců a opravdu bylo z čeho vybírat, o čemž se přesvědčili kupující, kteří v hojném počtu chodili již od prvních minut po otevření. Celkem se prodalo za 25.834,- Kč  a příspěvek pro Kalamář činí 6.577,- Kč. Tato částka je připravena na nákup her a vybavení pro Bezpečné místo. Děkujeme škole za poskytnutý prostor, který se ukázal pro takovouto akci naprosto ideální. Prodávající a kupující se mohou již nyní těšit na jarní burzu, kterou Kalamář pro vás uspořádá.

21.10.2015

Celé Česko čte dětem

Viděli jste někdy na vlastní oči Thálii? My jsme se jí dotýkali….

 

Dne 15. června 2015 proběhlo v rámci projektu „Celé Česko čte dětem“ čtení ve čtvrtém ročníku. Tentokrát byl hostem známý operní pěvec Aleš Briscein.  Pro děti si připravil knížku Malý princ od francouzského spisovatele Antoine de Saint-Exupéry. Celé setkání bylo velkým zážitkem nejen pro děti, ale i pro nás pedagogy. Kromě poutavého čtení pan Briscein s dětmi hovořil o svém životě, kariéře a budoucích plánech. Děti měly spoustu otázek a pan Briscein na ně ochotně odpovídal více než dvě hodiny. Zlatým hřebem byla Thálie, prestižní ocenění udělované hereckou asociací, které náš host získal už dvakrát. Děti se s cenou vyfotily, dozvěděly se o ní zajímavé informace a možná někteří zatoužily mít něco podobného doma.

19.10.2015

Návštěva Technického muzea

Exkurze do Národního technického muzea – 14. 10. 2015 ( fotogalerie zde )

1/

Včera byla naše třída 5. A společně se třídou 5. B a 5. C v Národním technickém muzeu v Praze.

Rozdělili jsme se do skupinek a mohli jsme si prohlížet podle svého zájmu, co jsme chtěli.

Nejdříve jsme šli na dopravu. Ve velkém sále byla vystavena spousta dopravních prostředků.

Všechny vystavené věci byly velmi krásné, ale mě nejvíce zaujala letadla.

Pak jsme šli do oddělení astronomie, kde jsme viděli meteorit, který je 4000 – 5000 let starý.

Také jsme dostali pracovní listy, které jsme rychle vyplnili. Když jsme je měli dopsané, mohli jsme jít do restaurace, kde si skoro všichni koupili Bubble Joy.

Pak jsme už museli jet zpátky. Moc se mi to líbilo a budu mít na exkurzi spoustu krásných vzpomínek.

Alžběta Nebřenská

2/

Z nádraží v Řevnicích jsme vyjeli vlakem na Smíchovské nádraží a pak na Letnou, kde bylo Národní technické muzeum.

Když jsme čekali, až nás pustí dovnitř, tak jsme svačili.

Každý byl s někým ve dvojici a tak jsme spolu chodili po celém muzeu.

Mohli jsme si prohlédnout až 12 expozic, jako je například: chemie, doprava, astronomie, televizní studio a další.

Bylo tam i malé občerstvení s kavárnou a obchůdek se suvenýry.

V muzeu to bylo zajímavé, dobrodružné a hezké.

Tereza Buchalová

3/

Byli jsme v Národním technickém muzeu. Před prohlídkou jsme dostali mapu a pracovní list, kde byly různé otázky a úkoly.

Byli jsme v expozici astronomie, dopravy, ale nejlepší bylo hutnictví.

Prohlíželi jsme si letadla, auta, vlaky a motorky.

V oddělení architektury byl krásný výhled na Prahu. Zaujali nás i dřevěné vyřezávané japonské chrámy.

Byla tam také obrovská deka s čínským nápisem, ale my s Česťou čínsky neumíme, takže jsme ten nápis nepřeložili.

Byl tam i velký meteorit, který je starý 4000 – 5000 let a byl nalezen v Argentině.

A víte, že existuje kastrol, který nemusíte dát vůbec na sporák, ale pouze zapojit do elektrické zásuvky?

A zajděte také do expozice měření času, kde mají krásné a různé typy hodin, které se užívaly ještě před digitálními, například doutníkové, nebo svícové.

Michal Sklenka

 

19.10.2015

Stránky

Partneři